Wat is de factor A?

De factor A geeft aan hoeveel uw pensioen is gestegen in een bepaald jaar
Dit heet ook wel de pensioenaangroei. Als u in actieve dienst bent, wordt er premie voor uw pensioen betaald en 'groeit' uw pensioen dus in dat jaar. Deze factor A heeft u nodig voor het berekenen van de fiscale jaarruimte of reserveringsruimte. 

De factor A is van belang bij het invullen van de belastingaangifte
U kunt uw fiscale jaarruimte zelf berekenen met de tool van de belastingdienst. Als u meerdere pensioenoverzichten 2021 heeft moet u de factoren A bij elkaar optellen.

Voor uw belastingaangifte in 2022 gebruikt u de factor A op uw pensioenoverzicht 2021
Op uw pensioenoverzicht (UPO) 2021 staat uw factor A over het jaar 2020. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte in 2022. U ziet dit bedrag alléén als u in 2020 in dienst was en dus als werknemer pensioen opbouwde in de betreffende pensioenregeling. U vindt de factor A ook in Mijn Aegon