Wat is de 'Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' (ZVW)?

Op de bruto-uitkering houden wij Zorgverzekeringswet (Zvw) in 
Deze bijdrage is wettelijk verplicht. 

De kosten van de zorgverzekering bestaan uit een nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage 
De nominale premie wordt door iedereen betaalt aan de verzekeraar van een zorgverzekering (ziektekostenverzekering). Daarnaast betaalt iedere verzekerde met een belastbaar inkomen een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit geldt zowel als het inkomen bestaat uit loon als wanneer het bestaat uit een uitkering.  
 
De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage in op het loon, de uitkeringsinstantie op de uitkering 
Wij houden de inkomensafhankelijke bijdrage dus in op uw uitkering. U betaalt deze bijdrage over het bedrag dat staat onder 'Loon voor de Zorgverzekeringswet'.