Wat is de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' en hoe laat ik deze toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

U maakt gebruik van de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' als u de inleg op uw lijfrenteproduct niet hebt afgetrokken van uw inkomen in box 1
De verklaring wordt ook wel saldoverklaring genoemd. Aegon Bank past de verklaring toe op (dat deel van) het saldo dat niet in aftrek is gebracht. Deze uitkeringen worden zonder inhouding van belasting aan u uitgekeerd.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de belastingdienst: Waarover betaalt u belasting?

U vraagt de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' aan bij de Belastingdienst
Dit doet u per post aan:

Belastingdienst
Afdeling CAP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

U stuurt de verklaring aan ons toe via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'.