Wat gebeurt er als ik een Ziekteverzuimverzekering No-Claim heb en ik mijn werknemer niet of later ziek meld?

Meldt u uw zieke werknemer niet of niet binnen twee dagen op uw Ziekteverzuimverzekering No-Claim?
Dan kijken wij voor het bepalen van uw uitkering naar de dag waarop de ziekmelding bij ons binnenkomt. Wij kijken dan niet naar de eerste ziektedag.

De termijn van de uitkering is maximaal 104 weken onder aftrek van uw eigen risico. Deze termijn gaat wel in op de eerste ziektedag van uw werknemer.