Wat gebeurt er als ik mij niet identificeer of de gevraagde gegevens niet aanlever?

Jouw medewerking is belangrijk. Het helpt ons te voldoen aan onze verplichtingen als poortwachter. Reageer je (of je vertegenwoordiger of gemachtigde) niet binnen de aangegeven periode? Dat kan gevolgen hebben voor je verband met Aegon. Het kan zelfs zijn dat wij je product(en) moeten stopzetten. Dat doen we liever niet. Daarom is het van belang dat je de gevraagde gegevens en/of documenten (op tijd) bij ons aanlevert.

Kun je de afspraken niet nakomen? Neem gerust contact op om dit te bespreken.