Wat is het verschil tussen de modules Ongevallenverzekering voor inzittenden en een Bestuurder en inzittenden?

Ongevallenverzekering voor inzittenden 
Bij deze module zijn jij en eventuele inzittenden verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval. Wij keren in dit geval eenmalig een bedrag uit. Deze bedragen zijn vooraf vastgesteld en kun je vinden op je polisblad en in de polisvoorwaarden. Wij vergoeden niet de werkelijk gemaakte kosten. Bij blijvende invaliditeit hangt de hoogte van de uitkering af van de mate van invaliditeit. Bij overlijden keren wij het verzekerde bedrag uit dat op je polisblad staat. 

Bestuurder en inzittenden
Bij deze module ben je verzekerd voor schade door letsel die de bestuurder en passagiers in jouw auto lijden door een verkeersongeval. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke schade bij een ongeval. Tot een maximum van het op jouw polisblad genoemde bedrag. Dit bedrag geldt per gebeurtenis en is voor alle verzekerden samen. Ook schade aan bagage is verzekerd tot maximaal € 500,- per gebeurtenis. Daarnaast zijn jij en jouw gezinsleden ook verzekerd in een andere auto en in het openbaar vervoer. 

Voor beide modules geldt dat je verzekerd bent bij een verkeersongeval:
  • in je auto, maar ook
  • bij het in- en uitstappen en
  • bij verblijf onderweg direct buiten de auto.
Meer informatie over deze modules vind je in de polisvoorwaarden.