Wat is het verschil tussen het micro-langlevenrisico en macro-langlevenrisico?

Het micro-langlevenrisico is het risico dat je ouder wordt dan we bij aanvang hebben aangenomen bij de berekening van je pensioen. Dit risico is voor je verzekerd en is dus een risico voor Aegon. 

Het macro-langlevenrisico is het risico dat de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller stijgt dan verwacht. Dit is een risico voor jou. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen.