Wat houdt de Wwft in?

Financiële instellingen – denk aan banken, levensverzekeraars en hypotheekverstrekkers – moeten zich houden aan de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Doel van de wet is het bestrijden en voorkomen van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Financiële instellingen als Aegon hebben hierin een rol als poortwachter van het financiële stelsel. De Wwft zorgt dat we goed op deze risico’s letten en met aandacht klantonderzoek doen. Zo is het voor criminelen moeilijk om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.