Wat mag ik aftrekken bij mijn belastingaangifte van mijn energie- of bouwdepot?

Heb je een depot?
De rente die je betaalt over je lening is dan tot maximaal 2 jaar aftrekbaar, zolang het depot wordt gebruikt voor de verbouwing van je woning. Dit noemen we de tweejaarsregeling. De tweejaarstermijn gaat in vanaf ingang van de lening en depot. Je mag vanaf dát moment de rente van de lening aftrekken.

De renteaftrek in de eerste 2 jaar
Over het bedrag van je lening dat in depot staat, krijg je rente én betaal je rente.
  • Bestaande bouw? Dan hoef je de eerste 6 maanden de rente die je ontvangt over je depot niet in mindering te brengen op de rente die je betaalt. De daarop volgende 18 maanden moet je de rente die je ontvangt uit het depot, wél in mindering brengen op de rente die je betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar.
  • Nieuwbouw? De rente die je hebt ontvangen uit het depot moet je in mindering brengen op de rente die je hebt betaald. Het bedrag dat overblijft is aftrekbaar. 

In het jaaroverzicht vermelden we de in totaal betaalde rente 
Met de maandelijks nota’s die je van ons hebt gekregen kan je zelf berekenen hoeveel rente je in mindering moet brengen op het bedrag aan betaalde rente. Hierbij mag je het bedrag aan ontvangen rente van de eerste 6 maanden dus buiten beschouwing laten. 

Meer informatie kan je vinden op de site van de belastingdienst.