Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?

Wilt u een uitkering ontvangen voordat u de AOW-leeftijd bereikt? 
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 20 jaar plus de jaren tot uw AOW-leeftijd. Wij hanteren een maximale looptijd van 30 jaar. Dit betekent dat u bij ons maximaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd een Aegon Lijfrente Uitkeren kan openen.​​

Heeft u het jaar bereikt waarin u recht op AOW heeft?
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht. 

Is de looptijd 20 jaar of korter?
Dan mag het bedrag dat u ontvangt niet hoger zijn dan € 22.735,- per jaar (2022). Hierbij moet u ook rekening houden met lijfrentes die niet bij Aegon lopen.