Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren?

De maximale looptijd van de uitkeringen van de Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is 30 jaar
De minimale looptijd van de uitkeringen van uw Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is afhankelijk van uw relatie met de overledene. Bent u:
  • De (ex) partner van de overledene? Dan ontvangt u minimaal 5 jaar een uitkering.
  • Vader, moeder, (over)grootouder, (klein/achterklein)kind, broer, zus, neef, nicht, oom of tante van de overledene en 
    • ouder dan 30 jaar? Dan krijgt u minimaal 20 jaar een uitkering.
    • jonger dan 30 jaar? Dan krijgt u minimaal 5 jaar een uitkering, maar niet meer dan de jaren tot het 30e levensjaar. U kunt ook kiezen voor een uitkering van minimaal 20 jaar. 
  • Een erfgenaam van de overledene, maar geen bloed- of aanverwante zoals u hiervoor leest? Dan krijgt u minimaal 5 jaar een uitkering.