Wat zijn engagementactiviteiten als het gaat om duurzaam beleggen?

Wat is engagement?
Aegon gaat een actieve, kritische dialoog aan met bedrijven die zich schuldig maken aan corruptie, milieuschade of mensenrechtenschendingen. Via dit zogenoemde 'engagement' willen wij hen bewegen hun gedrag te veranderen. Als ze niet bereid zijn hun activiteiten in lijn te brengen met onze gedragscode, komen ze op de uitsluitingenlijst.

Het verduurzamen van ons beleggingsbeleid heeft continu onze aandacht
Meer informatie over ons verantwoord beleggingsbeleid vindt u op onze pagina Verantwoord beleggen.