Wat zijn zakelijke waarden?

We beleggen voor je in een mix die bestaat uit zogenoemde zakelijke waarden en vastrentende waarden. Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. En vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld obligaties en spaardeposito’s. Bij zakelijke waarden is het risico hoog. De koers kan dus sterk stijgen of dalen. Bij vastrentende waarden is het risico laag. De koers kan wel stijgen of dalen, maar niet zo sterk als bij zakelijke waarden.