Welke afspraken heeft Aegon met Ockto gemaakt over jouw privacy?

Aegon is verwerkersverantwoordelijke voor de gegevens die Aegon van u ontvangt via de Ockto app 
In ons privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken. Ockto B.V. (eigenaar van de Ockto app) verwerkt deze gegevens namens Aegon. Wij hebben met Ockto een verwerkersovereenkomst gesloten om er voor te zorgen dat Ockto conform de wet verwerkt en deze persoonsgegevens alleen gebruikt voor doorgifte aan Aegon.

De verzamelde gegevens worden door Ockto opgeslagen totdat de informatie is aangekomen bij Aegon
We hebben ook afgesproken dat Ockto alle door hen opgehaalde gegevens direct verwijdert als de gegevens naar Aegon zijn verzonden of als u de transactie wilt stoppen. Zodra de informatie bij Aegon is aangekomen, verwijdert Ockto alle gegevens. Ook als u de Ockto app of uw apparaat afsluit, of als u Ockto geen toestemming geeft om de gegevens te versturen, verwijdert Ockto alle verzamelde persoonsgegevens.

Haalt de Ockto app via uw toegangscodes meer persoonsgegevens op dan Aegon nodig heeft?
Of ziet de Ockto app meer persoonsgegevens in dan Aegon nodig heeft? Ockto draagt in dat geval zelf de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking. We verwijzen u daarvoor naar het privacy statement van Ockto. Aegon heeft hier geen invloed op. Bij het installeren van de Ockto-app wordt het privacy statement van Ockto ook getoond.