Wie ontvangt de uitkering van mijn Aegon Persoonlijke Ongevallenverzekering bij overlijden?

Bij overlijden ontvangt jouw echtgenoot, echtgenote of partner de uitkering. Als deze er niet is wordt de uitkering verdeeld over je andere erfgenamen. Heb je iemand of meerdere personen aangewezen als begunstigde? Dan ontvangen de aangewezen begunstigden de uitkering als u komt te overlijden. 

Goed om te weten:
Je kan de begunstigde(n) wijzigen. Er kunnen maximaal drie begunstigden op de polis vermeld worden. Voor het wijzigen of toevoegen van een begunstigde stuur je een verzoek via webformulier Wijzigingen of informatie doorgeven voor uw schadeverzekeringen. Vermeld in dit verzoek de naam en geboortedatum van de begunstigde(n).