Wie zijn er verzekerd op de Aegon Rechtsbijstandverzekering (Flex)?

Bij het openen of wijzigen van uw Aegon Rechtsbijstandverzekering kiest u de gezinssamenstelling die bij u past
Op uw polisblad in Mijn Aegon staat voor welke gezinssamenstelling u heeft gekozen:
  • Uzelf
  • Uzelf en uw partner
  • Uzelf en uw kinderen* 
  • Uzelf en uw partner met kinderen* 

In Mijn Aegon kunt u per verzekering de gezinssamenstelling wijzigen.

* Uw ongetrouwde kinderen (ook uw adoptie-, klein-, pleeg- en/of stiefkinderen). Zij kunnen thuis wonen of ergens anders omdat ze een dagstudie volgen. Als de studie eindigt en/of uw kind gaat een huishouden vormen met iemand anders, dan eindigt de dekking voor dit kind. 

Naast de personen die hierboven staan zijn ook de volgende personen verzekerd
Bij de gezinssamenstelling 'Uzelf', 'Uzelf en uw partner', 'Uzelf en uw kinderen' en 'Uzelf, uw partner en kinderen':
  • De persoon die met u meereist tijdens een reis. Deze persoon is alleen verzekerd voor schade aan spullen of lichamelijk letsel.
  • Uw nabestaanden of de nabestaanden van een meeverzekerde. Als een verzekerde overleden is door een gebeurtenis die gedekt is op deze verzekering kan ARAG helpen een voorziening in de kosten van hun levensonderhoud te krijgen, wanneer de nabestaanden in hun levensonderhoud afhankelijk waren van de verzekerde
  • Het huispersoneel dat u in dienst heeft. Zij zijn alleen verzekerd voor schade aan spullen of bij lichamelijk letsel. 
  • De bevoegde bestuurder of passagier van uw voer- of (lucht)vaartuig. Om schade door een verkeersongeval te verhalen als de aanvullende dekking ‘Verkeer’ is meeverzekerd.

Daarnaast zijn inwonende (groot)ouders of ongetrouwde familieleden van u of uw partner verzekerd bij de gezinssamenstelling Uzelf en uw partner, Uzelf en uw kinderen en Uzelf, uw partner en kinderen. En een au-pair is tijdens de periode dat hij of zij bij u in huis woont verzekerd bij de gezinssamenstelling Uzelf en uw kinderen en Uzelf, uw partner en kinderen.