Worden alle kleine pensioenen in Nederland samengevoegd?

De nieuwe wet geeft pensioenuitvoerders de mogelijkheid om kleine pensioenen samen te voegen. Maar het is niet verplicht. Niet alle pensioenuitvoerders voegen kleine pensioenen samen. Aegon maakt wel gebruik van deze mogelijkheid.