Zijn mijn inboedel en woning tijdens een verhuizing verzekerd?

Tijdens een verhuizing is je inboedel maximaal drie maanden op je oude en nieuwe adres verzekerd. Ook je oude en nieuwe woning zijn beide maximaal drie maanden verzekerd als je je nieuwe adres aan ons doorgeeft, zodra je toegang hebt tot je nieuwe woning. Dit geef je aan ons door via het webformulier Verzekering meeverhuizen.