Duurzaamheidsinformatie

We willen met beleggen zowel goede financiële rendementen voor jou als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom voor jou beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden. Dit hebben we beschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid. Hieronder lees je hoe we bij beleggingsbeslissingen voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen bewust en actief rekening houden met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

SFDR-disclosures voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen: We kiezen onze beleggingen niet puur omdat ze bijdragen aan duurzaamheid. Natuurlijk houden we bij het beleggen wél rekening met ecologische en sociale onderwerpen. We hebben vijf onderwerpen gekozen waar we ons op richten:

 • klimaatverandering,
 • biodiversiteit,
 • inclusie en diversiteit,
 • gezondheid en welzijn,
 • en mensenrechten.

Voor elk onderwerp hebben we minimumnormen bepaald. We vinden dat de beleggingen daar minstens aan moeten voldoen. Voldoen ze daar toch niet aan? Dan spreken we de bedrijven daarop aan. En we maken gebruik van ons stemrecht als aandeelhouder. Als er daarna niets verandert, kunnen we de beleggingen in dat bedrijf verkopen En we voegen het bedrijf toe aan onze Uitsluitingenlijst. Daar staan ook steenkoolwinning, omstreden wapens en tabak op.

De vijf onderwerpen zijn voor ons belangrijk bij onze beleggingen. Maar we houden ook rekening met andere zaken. Dat doen we omdat we risico’s voor onze klanten willen beperken. De ‘andere beleggingen’ zijn maximaal 14% van het totaal.

Ons Responsible Investing Committee bewaakt goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken van onze beleggingen. Dit doen we aan de hand van ‘duurzaamheidsindicatoren’. Dat zijn graadmeters die aangeven hoe duurzaam de belegging is. Als het niet goed gaat, bespreken we dit met het bedrijf waarin we beleggen. Regelmatig beoordelen we hoe het staat met de indicatoren. Jaarlijks rapporteren we hierover. Blijven de resultaten slecht? Dan kunnen we het bedrijf toevoegen aan de Uitsluitingenlijst.

We maken bij het onderzoeken naar goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken gebruik van informatie van Aegon Asset Management. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van de gegevens. Soms zijn er geen gegevens voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren. Dan noemen wij die ook niet in onze rapporten.

--> Download English summary

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Dit betekent dat we de beleggingen niet alleen kiezen omdat ze bijdragen aan duurzaamheid. Natuurlijk houden we bij het kiezen van beleggingen wél rekening met verschillende ecologische en sociale kenmerken.

Bij de keuze voor een belegging, kijken we naar ecologische en sociale kenmerken. Wij richten ons op vijf thema's waar we het grootste risico zien voor schade aan mensen of planeet:

 • klimaatverandering,
 • biodiversiteit,
 • inclusie en diversiteit,
 • gezondheid en welzijn,
 • en mensenrechten.

Voor elk thema bepalen we minimumnormen waaraan beleggingen moeten voldoen. We gebruiken onze invloed als belegger om positieve veranderingen voor elkaar te krijgen bij bedrijven waarin we beleggen. Of als we vinden dat de beleggingen niet aan onze normen voldoen. Dit doen we door actieve aandeelhoudersactiviteiten, zoals het gesprek aangaan met bedrijven (engagement) en door gebruik te maken van ons stemrecht. Als er niets verandert, kunnen we besluiten om de belegging te verkopen en het bedrijf toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijst. Voor dit product beleggen we niet in steenkoolwinning, omstreden wapens en tabak.

We beleggen onder andere in bedrijven en landen. De beleggingskeuzes die we maken, hebben positieve of negatieve gevolgen voor mens en planeet. Dat beseffen we. We proberen dan ook rekening te houden met deze gevolgen. Dat doen we door de ecologische, sociale en corporate governance factoren goed in de gaten te houden. Met corporate governance bedoelen we goed bestuur. Alle factoren bij elkaar worden ook wel de ESG-factoren genoemd (Environmental, Social en Governance).

We houden de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen in de gaten. Verder is onze beleggingsstrategie erop gericht om de negatieve gevolgen voor ESG-factoren te verminderen door actief aandeelhouderschap. Dat betekent dat we onze invloed als belegger gebruiken om bedrijven te stimuleren om positieve veranderingen te maken. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met bedrijven waarvan we hebben vastgesteld dat ze niet voldoen aan onze minimumnormen. Of met bedrijven die schade toebrengen aan mensen of de planeet. In dit gesprek brengen we onze bevindingen onder de aandacht. En het management van het bedrijf stellen we op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast vragen we om de veranderingen die zij volgens ons in hun bedrijf moeten aanbrengen. Hebben we stemrecht? Dan gebruiken we dat ook om onze doelen te ondersteunen en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen.

We zetten ons in als actieve aandeelhouders. Toch is er geen garantie dat onze betrokkenheid succesvol is. Hebben onze acties te weinig effect? Dan kunnen we bedrijven toevoegen aan onze Uitsluitingenlijst. Daarnaast kiezen we ervoor om standaard niet in bepaalde bedrijven en landen te beleggen. Dat komt door de producten en diensten die deze bedrijven aanbieden, bijvoorbeeld steenkoolwinning, kernwapens of tabaksproductie. Landen komen op onze Uitsluitingenlijst als ze mensenrechten schenden of soortgelijke schendingen van wereldwijde normen. Meer informatie kun je vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V. en de Uitsluitingenlijst.

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen; Risicoprofiel: Zeer Defensief

We maken gebruik van fondsen voor al onze beleggingen. Deze beleggingen hebben voornamelijk ecologische en sociale kenmerken die wij belangrijk vinden. Maar we beleggen ook tot 12% in andere beleggingen, zoals liquiditeit of derivaten. Deze beleggingen gebruiken we voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer. Zo kunnen we het totale beleggingsrisico verminderen of klanten beschermen tegen de gevolgen van grote rentebewegingen. Deze ‘andere beleggingen’ hoeven niet te voldoen aan onze ecologische of sociale kenmerken.

Dit product bestaat uit een combinatie van onderstaand opgenoemde beleggingsfondsen, mogelijk aangevuld met liquiditeit of derivaten. Deze combinatie varieert afhankelijk van de leeftijd en risicoprofiel van de deelnemer.

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S kenmerken worden bereikt. De strategische asset allocatie varieert afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd van de deelnemer, onderstaand staan de maximum- en minimum percentages opgenomen voor het risicoprofiel Zeer defensief.

Fonds naam:

 • Aegon Diversified Equity Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 0%
 • Aegon Diversified Bond Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 88,4%
  Maximum allocatie: 100%
 • Aegon Liability Matching Fund: Aandeel beleggingen 100% #2
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 11,6%
   

#1B Deze beleggingen promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.
#2 Deze beleggingen promoten geen ecologische of sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

 

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen; Risicoprofiel: Defensief

We maken gebruik van fondsen voor al onze beleggingen. Deze beleggingen hebben voornamelijk ecologische en sociale kenmerken die wij belangrijk vinden. Maar we beleggen ook tot 7% in andere beleggingen, zoals liquiditeit of derivaten. Deze beleggingen gebruiken we voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer. Zo kunnen we het totale beleggingsrisico verminderen of klanten beschermen tegen de gevolgen van grote rentebewegingen. Deze ‘andere beleggingen’ hoeven niet te voldoen aan onze ecologische of sociale kenmerken.

Dit product bestaat uit een combinatie van onderstaand opgenoemde beleggingsfondsen, mogelijk aangevuld met liquiditeit of derivaten. Deze combinatie varieert afhankelijk van de leeftijd en risicoprofiel van de deelnemer.

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S kenmerken worden bereikt. De strategische asset allocatie varieert afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd van de deelnemer, onderstaand staan de maximum- en minimum percentages opgenomen voor het risicoprofiel Defensief.

Fonds naam:

 • Aegon Diversified Equity Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 30%
  Maximum allocatie: 30%
 • Aegon Diversified Bond Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 62,6%
  Maximum allocatie: 70%
 • Aegon Liability Matching Fund: Aandeel beleggingen 100% #2
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 7,4%

#1B Deze beleggingen promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.
#2 Deze beleggingen promoten geen ecologische of sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen; Risicoprofiel: Neutraal

We maken gebruik van fondsen voor al onze beleggingen. Deze beleggingen hebben voornamelijk ecologische en sociale kenmerken die wij belangrijk vinden. Maar we beleggen ook tot 10% in andere beleggingen, zoals liquiditeit of derivaten. Deze beleggingen gebruiken we voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer. Zo kunnen we het totale beleggingsrisico verminderen of klanten beschermen tegen de gevolgen van grote rentebewegingen. Deze ‘andere beleggingen’ hoeven niet te voldoen aan onze ecologische of sociale kenmerken.

Dit product bestaat uit een combinatie van onderstaand opgenoemde beleggingsfondsen, mogelijk aangevuld met liquiditeit of derivaten. Deze combinatie varieert afhankelijk van de leeftijd en risicoprofiel van de deelnemer.

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S kenmerken worden bereikt. De strategische asset allocatie varieert afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd van de deelnemer, onderstaand staan de maximum- en minimum percentages opgenomen voor het risicoprofiel Neutraal.

Fonds naam:

 • Aegon Diversified Equity Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 46%
  Maximum allocatie: 46%
 • Aegon Diversified Bond Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 44,3%
  Maximum allocatie: 54%
 • Aegon Liability Matching Fund: Aandeel beleggingen 100% #2
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 9,7%


#1B Deze beleggingen promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.
#2 Deze beleggingen promoten geen ecologische of sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen; Risicoprofiel: Offensief

We maken gebruik van fondsen voor al onze beleggingen. Deze beleggingen hebben voornamelijk ecologische en sociale kenmerken die wij belangrijk vinden. Maar we beleggen ook tot 14% in andere beleggingen, zoals liquiditeit of derivaten. Deze beleggingen gebruiken we voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer. Zo kunnen we het totale beleggingsrisico verminderen of klanten beschermen tegen de gevolgen van grote rentebewegingen. Deze ‘andere beleggingen’ hoeven niet te voldoen aan onze ecologische of sociale kenmerken.

Dit product bestaat uit een combinatie van onderstaand opgenoemde beleggingsfondsen, mogelijk aangevuld met liquiditeit of derivaten. Deze combinatie varieert afhankelijk van de leeftijd en risicoprofiel van de deelnemer.

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S kenmerken worden bereikt. De strategische asset allocatie varieert afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd van de deelnemer, onderstaand staan de maximum- en minimum percentages opgenomen voor het risicoprofiel Offensief.

Fonds naam:

 • Aegon Diversified Equity Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 67%
  Maximum allocatie: 67%
 • Aegon Diversified Bond Fund: Aandeel beleggingen 100% #1B
  Minimum allocatie: 19,5%
  Maximum allocatie: 33%
 • Aegon Liability Matching Fund: Aandeel beleggingen 100% #2
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 13,5%

#1B Deze beleggingen promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.
#2 Deze beleggingen promoten geen ecologische of sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Schematische weergave aandeel beleggingen
 

Het Responsible Investing Committee van Aegon NL houdt toezicht op goed bestuur en op de ecologische en sociale kenmerken van onze beleggingen. Regelmatig onderzoeken we de bedrijven waarin we beleggen op negatieve effecten. Bij het onderzoeken houden we rekening met verschillende duurzaamheidsindicatoren. Dat zijn graadmeters die aangeven hoe duurzaam de belegging is. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om maatregelen voor te stellen die negatieve effecten voorkomen. Daarnaast laten we in de resultaten weten hoe we in de loop van het jaar met bedrijven omgaan of hoe we stemmen op hun jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Het Responsible Investing Committee beoordeelt de vooruitgang van het verminderen van negatieve effecten en slechte corporate governance.

Aan het einde van het jaar evalueren we de voortgang. Dit is een onderdeel van ons jaarlijkse Active Ownership Plan. In de evaluatie overwegen we maatregelen zoals het uitbreiden van onze engagementactiviteiten of het toevoegen van een bedrijf aan onze Uitsluitingenlijst. We passen onze Uitsluitingenlijst ook aan bij actuele ontwikkelingen. Passen de beleggingen niet meer bij de herziene Uitsluitingenlijst? Dan verkopen we die beleggingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

We proberen negatieve effecten te verminderen door:

 • in gesprek te gaan met bedrijven (engagement),
 • te stemmen op de aandeelhoudersvergadering,
 • beleggingen te verkopen en toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijst. Dit doen we alleen als we met de bovenste twee punten niet verder komen.

Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen we ons op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven goede corporate governance voeren.

Wij maken gebruik van ESG-data van Aegon Asset Management. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. We gebruiken deze data bij de screening van bedrijven en tijdens onze due diligence processen. Aegon Asset Management krijgt deze data van een externe partij en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en de kwaliteit van de gegevens.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren, rapporteren we niet over die indicatoren. We maken gegevensdekkingsratio's bekend voor alle duurzaamheidsindicatoren die we publiceren. Dit is een percentage dat aangeeft welke informatie beschikbaar is. Op die manier kunnen klanten zo goed mogelijk hun keuzes maken.

Wij proberen weloverwogen beslissingen te nemen. Dat doen we door rekening te houden met verschillende ESG-data. Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen wij op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven goede corporate governance voeren.

Er zijn op dit moment weinig gegevens beschikbaar over een aantal duurzaamheidsindicatoren. Dit zorgt ervoor dat we de gevolgen die een belegging kan hebben op mens of planeet niet helemaal in kunnen schatten. We werken actief samen met bedrijven om de databeperkingen te verkleinen. Zo kunnen we de hoeveelheid betrouwbare ESG-gegevens vergroten.

Zijn er geen gegevens beschikbaar voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren? Dan rapporteren we niet over die indicatoren.

Het Responsible Investing Committee van Aegon NL volgt jaarlijks een proces om negatieve effecten en slechte corporate governance te onderzoeken en te beperken. Dit proces richt zich op beursgenoteerde beleggingen (obligaties en aandelen). Zijn er gegevens beschikbaar over niet-beursgenoteerde bedrijfsbeleggingen? Dan houden we ook rekening met die beleggingen.

Ons proces is gebaseerd op het due diligence-proces dat is beschreven in de richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het begint met een jaarlijks identificatieproces. Tijdens dit proces onderzoeken we beleggingen op naleving van wereldwijde normen. Dat zijn bijvoorbeeld de Global Compact Principles van de Verenigde Naties, en relevante internationale verdragen en conventies. Tijdens het proces onderzoeken we de belangrijkste negatieve effecten. Maar ook de ecologische en sociale verbeterpunten die de bedrijven hebben genomen.

Het Responsible Investing Committee beoordeelt de resultaten. Daarnaast helpt het ons om te bepalen op welke bedrijven we ons moeten richten voor engagement. Of hoe we moeten stemmen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

Wij geloven in een actief aandeelhouderschap. Hiermee bedoelen we dat we onze invloed als belegger willen gebruiken om een positieve verandering in de wereld te realiseren. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven waar we mogelijke negatieve effecten of slechte corporate governance zien. In zo’n gesprek brengen we onze bevindingen onder de aandacht. En we stellen het management op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast geven we aan welke veranderingen er volgens ons nodig zijn. We focussen ons daarbij voornamelijk op vastrentende en beursgenoteerde aandelenbeleggingen van beursgenoteerde bedrijven.

We richten ons op de onderwerpen die zijn afgesproken in het Responsible Investing Committee. Deze onderwerpen hebben we vastgelegd in ons jaarlijkse Active Ownership Plan. Dit plan bevat duidelijke doelen en doelstellingen voor Aegon NL's actieve aandeelhoudersactiviteiten. Maar ook welke onderwerpen en bedrijven prioriteit krijgen tijdens onze engagement-activiteiten en bij het gebruiken van het stemrecht in het komende jaar.

Regelmatig beoordelen we de voortgang van de betrokkenheid. Aan het einde van elk jaar is er een uitgebreide evaluatie. We besteden dan extra aandacht aan bedrijven met een slechte corporate governance. Maximaal één jaar zijn we betrokken bij bedrijven die niet voldoen aan de wereldwijde corporate governance-normen. En drie jaar voor bedrijven die het risico lopen niet aan de normen te voldoen. Dat is in lijn met de eisen van goed bestuur in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V. Zijn er na die periode niet voldoende stappen genomen om de verbeterpunten aan te pakken? Dan voegen we deze bedrijven toe aan onze Uitsluitingenlijst. Meer informatie over ons engagementbeleid is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

Er is geen referentiebenchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken.