Er verandert iets: wat betekent dat voor mijn pensioen?

Je persoonlijke situatie verandert. Bekijk hieronder wat dit betekent voor je Aegon Uitkerend Garantiepensioen (vast pensioen) of je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen (variabel pensioen).

Image
pensioen er verandert iets

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Dan stopt je pensioen. Over de maand waarin je overlijdt, keren we je volledige maandelijkse pensioen uit. Hebben jij en je partner gekozen voor een partnerpensioen? Dan krijgt je partner een pensioen van ons. Dit pensioen begint in de maand die volgt op je overlijden. En het loopt door tot het einde van de maand waarin je partner overlijdt. Je kinderen krijgen geen wezenpensioen van ons.

Goed om te weten: jij en je partner kunnen het partnerpensioen alleen regelen bij de start van je pensioen. En dus niet meer daarna.

Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt?

Dat heeft geen gevolgen voor je eigen pensioen. Dat loopt gewoon door. Maar het partnerpensioen vervalt. Krijg je later een nieuwe partner? Dan heeft die nieuwe partner dus geen recht op partnerpensioen.

Wat gebeurt er als mijn kinderen overlijden?

Dan verandert er niets voor je pensioen en het partnerpensioen.

Wat gebeurt er als ik ga scheiden nadat mijn pensioen is ingegaan?

Dan verdelen we je pensioen. Dat doen we volgens de afspraken die zijn gemaakt in het echtscheidingsconvenant. Heb je geen afspraken gemaakt over je pensioen? Dan verdelen we je pensioen niet.

Wat gebeurt er als ik na de scheiding overlijd?

Dan stopt je pensioen. En dan krijgt je ex-partner het partnerpensioen dat je met ons hebt afgesproken.

Wat gebeurt er als ik na de scheiding een nieuwe partner krijg?

Je nieuwe partner heeft geen recht op partnerpensioen.

Een verhuizing binnen Nederland heeft geen gevolgen voor je pensioen. Je hoeft je nieuwe adres niet aan ons door te geven. We krijgen je adres namelijk automatisch door van de gemeente waar je gaat wonen.

Met pensioen in het buitenland

Pensioenkapitaal gebruiken in het buitenland

Overige gebeurtenissen

Overige veranderingen

Woon je in het buitenland? En wil je je vrijgekomen pensioenkapitaal gebruiken voor een pensioen? Vaak kan dat zonder problemen. Maar niet altijd. Hieronder ziet je hoe het zit.

Het pensioenkapitaal is volledig bij Aegon opgebouwd

Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Er zijn in dit geval geen beperkingen. Iedereen mag een Aegon Uitkerend Garantiepensioen afsluiten.

Woon je in de Verenigde Staten? Dan bieden we geen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen aan. Dat komt doordat de Amerikaanse wetgeving te veel verschilt van de Nederlandse. Voor andere landen zijn er geen beperkingen.

 

Het pensioenkapitaal is deels of volledig buiten Aegon opgebouwd

Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Woon je in België of in een land buiten de Europese Unie? En heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan mag je gewoon een Aegon Uitkerend Garantiepensioen afsluiten. Woon je in een ander EU-land? Dan kunnen we helaas niets voor je betekenen. Dat komt door Europese regelgeving. Er zijn wel andere verzekeraars die vergunningen hebben voor verschillende EU-landen. Je kunt ook gewoon een pensioen afsluiten bij je huidige verzekeraar.

In dit geval is het niet mogelijk om een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen af te sluiten. We zouden dan namelijk een nieuwe overeenkomst met je aangaan. Een overeenkomst waarbij beleggingen zijn betrokken. Daarvoor gelden soms strikte regels in het buitenland. Aan zulke buitenlandse regels kunnen we niet voldoen.

Je woont in een land waarvoor economische sancties gelden

Voor sommige landen gelden economische sancties. Bijvoorbeeld voor Noord-Korea en Syrië. Kijk voor de meest recente lijst van landen op de website van de overheid. Neem contact op met ons als je land hiertussen staat. We bekijken dan samen wat er mogelijk is.

Een adviseur helpt je graag verder

Hulp nodig bij het regelen van een pensioen vanuit het buitenland? Neem dan contact op met een adviseur. Die heeft antwoord op al je vragen. Samen bekijk je wat voor jou de beste oplossing is.

Verhuizen naar het buitenland ná je pensioen

Heb je al een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen of een Aegon Uitkerend Garantiepensioen? Dan verandert er door je verhuizing over het algemeen niets voor je pensioen. Tenminste, niet voor het brutobedrag. Maar je verhuizing heeft vaak wel fiscale gevolgen.

In principe houden we loonheffing in volgens de Nederlandse regels. Dit kan betekenen dat je zowel in Nederland als in je nieuwe land belasting moet betalen. Het is in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van loonheffing aan te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Gaat de Belastingdienst akkoord? Dan krijgen we hier automatisch bericht van. Alleen met deze goedkeuring van de Belastingdienst mogen we minder of helemaal geen loonheffing inhouden.

Overweeg je een verhuizing naar het buitenland? Dan komt daar fiscaal gezien nogal wat bij kijken. Daarom raden we je aan om contact op te nemen met een adviseur.

Overweeg je te verhuizen naar een land waarvoor economische sancties gelden? Bijvoorbeeld Noord-Korea of Syrië? Kijk dan eerst of dit land op de meest recente lijst staat van landen waarvoor economische sancties gelden. Is dit het geval? Neem dan contact op met ons. We bekijken dan samen welke gevolgen je verhuizing heeft voor je pensioen.

Wat gebeurt er als ik trouw of hertrouw na mijn pensioen?

Voor je pensioen verandert er niets. Kom je te overlijden? Dan heeft je nieuwe partner geen recht op partnerpensioen.

Wat gebeurt er als ik een kind krijg na mijn pensioen?

Voor je pensioen verandert er niets. Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen en het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen kennen geen wezenpensioen.