Aegon Uitkerend Garantiepensioen

 • Kies voor een aantrekkelijke pensioenuitkering
 • Zo lang je leeft een vaste uitkering
 • Bereken je pensioen en download een vrijblijvende offerte
Bereken je pensioen Adviesgesprek aanvragen
Image
aegon uitkerend garantiepensioen

In het kort

Je pensioenkapitaal komt vrij. En daarmee ga je een pensioen kopen. Je kunt dan kiezen tussen een vast pensioen of een variabel pensioen. Ons vaste pensioen is het Aegon Uitkerend Garantiepensioen. Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen krijg je de rest van je leven iedere maand hetzelfde bedrag. Je hebt dus zekerheid over de hoogte van je pensioen.

Wil je liever een variabel pensioen? Bekijk dan of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen iets voor je is. 

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen zo bij je kunnen passen als je:

 • een gegarandeerd pensioen wilt ontvangen zo lang je leeft
 • zekerheid wilt over de hoogte van je pensioen
 • zenuwachtig wordt van beleggingsproducten
 • het belangrijk vindt dat met de beleggingen milieu- en/of sociale kenmerken worden bevorderd

 

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen past minder als:

 • je kans wilt maken op een hoger pensioen en niet wakker ligt van een lager pensioen
 • je voor uw pensioen liever gebruik maakt van een beleggingsproduct

Hoe & wat

Wil je de eerste vijf jaar een hogere uitkering?

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen kun je kiezen voor iedere maand hetzelfde bedrag zolang je leeft. Maar je hebt ook de mogelijkheid om tijdens de eerste vijf jaar van je pensioen een hoger inkomen te hebben. Zo heb je in deze periode wat meer financiële ruimte. Bijvoorbeeld om te reizen of een dagje weg te gaan met de kleinkinderen. Na die eerste vijf jaar ontvang je een lager pensioen. In onze offerte zie je hoe hoog je pensioen is in de verschillende situaties. Zo kun je kiezen wat het beste bij je past.

Wil je een pensioen voor je partner als je overlijdt?

Je wilt natuurlijk dat je partner financieel goed verzorgd achterblijft als je overlijdt. Je kunt daarom een partnerpensioen regelen als je met pensioen gaat. Overlijd je eerder dan je partner? Dan stopt je eigen pensioen en begint het partnerpensioen. Je partner krijgt daarmee een pensioen voor de rest van zijn of haar leven. Een prettig gevoel. Heb je geen partner? Dan kun je geen partnerpensioen regelen. Heb je wel een partner? Bepaal dan samen met je partner wat je wilt. Je hebt 2 mogelijkheden:

 1. Een gegarandeerd partnerpensioen. Je partner krijgt partnerpensioen als je overlijdt. De hoogte hiervan staat vast. Het partnerpensioen bedraagt 70 procent van het pensioen dat je het eerste jaar ontvangt.

 2. Geen partnerpensioen. Je partner krijgt geen partnerpensioen als je overlijdt. Je eigen pensioen gaat hierdoor omhoog.

Er verandert iets. Wat betekent dat voor je pensioen?

Sommige gebeurtenissen zijn van invloed op je pensioen. Bijvoorbeeld als je overlijdt, of je partner. Als je besluit te gaan scheiden. Of als je naar het buitenland verhuist. Lees hier wat deze en andere veranderingen in je leven betekenen voor je pensioen.

Heb je een deel van je pensioen netto opgebouwd?

Voor mensen boven de salarisgrens van € 137.800 (2024) is er de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk, via een nettopensioenregeling, bij te sparen. Heb je extra pensioen opgebouwd door gebruik te maken van deze regeling? En komt je pensioen vrij uit het Aegon Cappital Netto Pensioen of uit een nettopensioenproduct bij een andere verzekeraar? Dan kun je een pensioenuitkering aankopen met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen. We houden op deze uitkering geen loonheffing en zorgpremie in. Dit komt doordat je je pensioen netto hebt opgebouwd.

Risico's

Bij het Aegon Uitkerend Garantiepensioen horen verschillende risico’s. Het is belangrijk dat je deze risico’s goed begrijpt en je hiervan bewust bent.

Het risico van een lage marktrente

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen ben je afhankelijk van de rentestand op het moment dat we jouw pensioen vaststellen. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het pensioen dat je de rest van je leven gegarandeerd krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. Je krijgt daardoor minder pensioen dan je misschien had verwacht. Stijgt de rente nadat je met pensioen bent? Dan stijgt je pensioen niet mee. Het omgekeerde is ook waar. Daalt de rente? Dan daalt je pensioen niet mee.

Het risico dat geld minder waard wordt

Je weet het vast nog wel: 10 jaar geleden kostte een kop koffie 1,70 euro. Vandaag de dag ben je ruim 2 euro kwijt. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar het Aegon Uitkerend Garantiepensioen blijft gelijk. Je krijgt dus de rest van je leven hetzelfde bedrag per maand. Over 20 jaar kun je van dit bedrag waarschijnlijk minder boodschappen doen dan vandaag.

Overigens kan het omgekeerde ook gebeuren: deflatie. De prijzen dalen dan. Je kunt in dat geval meer kopen van hetzelfde bedrag. Deflatie komt maar weinig voor in Nederland.

Kosten

Voor het Aegon Uitkerend Garantiepensioen rekenen we kosten. Dat zijn de kosten die Aegon maakt om jouw pensioen te administreren, te beleggen en uit te keren. Hieronder staat alle informatie over de kosten op een rij.

Je krijgt geen rekening voor de kosten

Alle soorten kosten die je hier ziet, verrekenen we in jouw pensioen. Daardoor hoeven we deze kosten niet apart bij jou in rekening te brengen. In de bedragen die je in de offerte ziet, zijn deze kosten al verwerkt.

Dit zijn de kosten bij de start van jouw pensioen

Je hebt een pensioenkapitaal opgebouwd. Voordat je met pensioen gaat, houden we eenmalig kosten in op dit kapitaal. Je ziet ze hieronder. Het bedrag dat overblijft is voor jouw pensioen.

Instapkosten

De instapkosten zijn eenmalig € 1.050,-. Met dit bedrag maken we jouw pensioen in orde. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van jouw pensioen in onze administratie en de systemen die daarvoor nodig zijn.

Administratiekosten

We berekenen de administratiekosten als volgt. We nemen het aantal jaar dat jij en je eventuele partner naar verwachting pensioen krijgen van ons. Dat vermenigvuldigen we met € 88,56,-. We houden daarbij rekening met de inflatie en de marktrente. Het totaalbedrag halen we in één keer af van jouw pensioenkapitaal. Dat doen we voordat jouw pensioen ingaat, net zoals bij de andere kosten.

Met dit bedrag zorgen we voor een zorgvuldige administratie en uitbetaling van jouw pensioen. Dat betekent dat financieel alles klopt en jouw pensioen elke maand netjes op jouw rekening staat.

Dit zijn de kosten tijdens jouw pensioen

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen kent geen kosten tijdens jouw pensioen.

Belangrijk om te weten

Heb je een pensioenkapitaal van zo’n € 20.000,- of minder? Dan kan het gebeuren dat bovenstaande kosten meer dan 15% van het totaal zijn. En dat willen we niet. Daarom verlagen we de kosten in dat geval tot 15%.

Specificaties

Minimum kapitaal

€ 25.000,-

Maximum kapitaal

Geen

Duur uitkering

Levenslang

Hoog-laagregeling mogelijk

U kunt ervoor kiezen om de eerste vijf jaar een hoger pensioen te ontvangen. De rest van de periode ontvangt u dan minder. Een vaste uitkering tijdens de gehele periode is ook mogelijk.

Kosten

Kijk voor een compleet overzicht van de kosten bij het onderdeel Kosten hiernaast.

Kies voor een pensioen dat bij u past

Wat is in uw situatie handig om te doen? U moet een keuze maken die bepalend is voor de rest van uw leven. We hebben daarom een overzicht gemaakt om u te helpen de juiste keuze. 

Een vast of variabel pensioen Bereken zelf uw maandelijks pensioen
Image
pensioen advies van Aegon

Contact met een adviseur van Aegon

 • Een adviseur van Aegon helpt u verder
 • Aan het adviesrapport zijn kosten verbonden
Gesprek aanvragen
Image
pensioen verandert één keer per jaar

Contact met een onafhankelijk adviseur

 • Een onafhankelijke adviseur helpt u verder 
 • Informeer bij de adviseur naar de kosten
Vind een adviseur

Duurzaamheidsinformatie

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen biedt Aegon je de zekerheid van een vaste pensioenuitkering zolang je leeft. Om je deze zekerheid te kunnen bieden, moeten wij wel beleggen. Het risico hiervoor is voor Aegon. We willen met beleggen zowel goede financiële rendementen als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden. Dit hebben we beschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid. Lees hoe we bij beleggingsbeslissingen bewust en actief rekening houden met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Meer informatie

Aegon Uitkerend Garantiepensioen: Verantwoord beleggen

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen biedt Aegon je de zekerheid van een vaste pensioenuitkering zolang je leeft. Om je deze zekerheid te kunnen bieden, moeten wij wel beleggen. Het risico hiervoor is voor Aegon. We willen met beleggen zowel goede financiële rendementen als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden. Dit hebben we beschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid. Lees hieronder hoe we bij beleggingsbeslissingen bewust en actief rekening houden met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Verantwoord Beleggen

Met het Aegon Uitkerend Garantiepensioen biedt Aegon je de zekerheid van en vaste pensioenuitkering zolang je leeft. Om je deze zekerheid te kunnen bieden moeten wij wel beleggen. Dit doen we voor rekening en risico van Aegon.

Bij beleggingsbeslissingen wordt bewust en actief rekening gehouden met de invloed van de ecologische en sociale kenmerken van het product en goed ondernemingsbestuur. Dit noemen we de ESG-kenmerken In het bijzonder op het gebied van mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu. Dit doen we door het toepassen van ‘engagement’ en ‘uitsluiting’ zoals is omschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid. Meer informatie en deze documenten vind je hier.

Onderdeel van ons Verantwoord Beleggen Beleid is de integratie van ESG-risico’s. Dit betekent dat we bij het samenstellen van onze producten ten aanzien van door ons te maken beleggingskeuzes rekening houden met ecologische en sociale kenmerken van de beleggingen. Daarbij wordt voor de beleggingen beoordeeld hoe duurzaamheidsrisico’s de financiële prestaties van de beleggingen kunnen beïnvloeden. We identificeren de belangrijkste nadelige effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement en proberen deze waar mogelijk te vermijden en te verzachten. Beleggingen worden – waar mogelijk - onafhankelijk gescreend door onze aangestelde fondsbeheerder op:

 • naleving van relevante wet- en regelgeving;
 • beginselen van goed ondernemingsbestuur (zoals de UN Global Compact Principles); en
 • onze eigen screeningcriteria zoals opgenomen in de ‘Responsible Investing Topics’. 

De fondsbeheerder gaat in gesprek met de bedrijven waarin wordt belegd om de complexe uitdagingen op het gebied van milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur aan te gaan op een wijze die aansluit bij een duurzame toekomst voor mens en milieu. De fondsbeheerder volgt hierbij de screeningscriteria van Aegon. We hebben hierbij negen aandachtsgebieden geïdentificeerd:

 • Klimaatverandering 
 • Biodiversiteit
 • Mensenrechten
 • Arbeidsrechten
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Goed ondernemingsbestuur
 • Controversiële wapens en de handel daarin
 • Financiële instellingen; en
 • Dierenwelzijn

Op basis van onze screeningscriteria beoordelen de fondsbeheerders of de ondernemingen handelen in lijn met onze normen en waarden. Is dit niet het geval? Dan gaan onze fondsbeheerders de actieve dialoog aan met de onderneming. We geloven dat een actieve dialoog kan bijdragen aan een positieve gedragsverandering van de bedrijven waarin we voor jou beleggen. Zodat hun activiteiten bijdragen aan betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving. 

Als geconstateerd wordt dat verdere gesprekken met een bedrijf naar verwachting niet de noodzakelijk gewenste resultaten zullen opleveren, kan de fondsbeheerder besluiten om het bedrijf op de Exclusion List te zetten en/of om de beleggingen in dat bedrijf van de hand te doen. In dit document lees je ook hoe de fondsbeheerder onze screeningscriteria toepast en prioriteert om ESG-kenmerken te promoten. 

We monitoren hoe onze fondsbeheerder ons Verantwoord Beleggen Beleid uitvoert waaronder onze screeningcriteria en de Exclusion List. Minimaal één keer per jaar beoordelen we of de fondsbeheerders en fondsen nog passen binnen onze producten. We beoordelen niet alleen hun beleggingsprestaties, maar ook of ESG-risico’s en ESG-factoren op de juiste manier worden meegenomen in het beleggingsproces. Daarbij beoordelen we ook of de duurzaamheidskenmerken die het fonds promoot daadwerkelijk worden behaald. Om dit te kunnen doen, ontvangen we van de fondsbeheerder hiervoor de nodige informatie. Op basis van deze informatie bepalen we of de beleggingen nog voldoen aan de doelstelling. Dit stelt ons in staat om een beter risicoprofiel en rendement te realiseren en tevens rekening te houden met de maatschappij.

Als we vinden dat een fondsbeheerder het fonds niet langer beheert op een manier die in overeenstemming is met het Verantwoord Beleggen beleid, zullen wij de volgende acties nemen: 

 • We stellen de aangestelde fondsbeheerder op de hoogte van de door ons vastgestelde tekortkoming(en) en geven aan waar hun beleggingsbeleid niet langer voldoet aan de vereisten van het Verantwoord Beleggen beleid.
 • We geven de aangestelde fondsbeheerder de gelegenheid om zijn proces aan te passen en aan te tonen dat hij het fonds kan beheren in overeenstemming met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid.
 • Als de fondsbeheerder zijn aanpak niet wil of kan wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid, zullen we overwegen om het betreffende fonds uit je portefeuille te halen en/of te vervangen. 

Veelgestelde vragen

De ingangsdatum van je pensioen via je werkgever kan eerder zijn dan je AOW
De AOW-leeftijd wordt steeds iets hoger. Hierdoor krijgen veel mensen de komende jaren steeds later AOW. De datum waarop werkgeverspensioen ingaat, verandert niet vanzelf mee.

Wil je dat je pensioen tegelijk ingaat met je AOW?
Bekijk de ingangsdatum van je pensioenen op je pensioenoverzicht (UPO). Of kijk in Mijn Aegon. Lees meer over jouw mogelijkheden op onze webpagina: Hoe zit het met je pensioen en je AOW?
De factoren die de hoogte van het pensioen bepalen veranderen regelmatig
Vraagt u in de loop van de tijd verschillende offertes aan? Dan verschillen vaak de pensioenbedragen op deze offertes voor gegarandeerd pensioen. Ook als uw gegevens verder hetzelfde blijven. Enkele voorbeelden van factoren die regelmatig wijzigen:
 • De marktrente: Bij een lage rente krijgt u een lager pensioen dan bij een hoge rente.
 • Levensverwachting: De levensverwachting voor iemand van uw leeftijd kan veranderen. We moeten uw pensioen dus over een langere periode uitsmeren. Daardoor neemt het bedrag dat u per periode van ons krijgt iets af. 
Deze factoren veranderen voor alle pensioenaanbieders. Dus ook de prijs van het pensioen bij andere aanbieders verandert regelmatig. 
Accepteert u een offerte? Dan zijn de bedragen op die offerte wel levenslang gegarandeerd.
 
U vergelijkt offertes met het ‘Standaardmodel vast-variabel pensioen’ 
Het Standaardmodel kent bij alle pensioenaanbieders dezelfde opzet. U ziet hoeveel pensioen u krijgt voor uw pensioenkapitaal bij die specifieke aanbieder. De kosten zijn al verwerkt in de bedragen. Dat maakt vergelijken eenvoudig. Het is wel belangrijk dat u offertes uit dezelfde periode met elkaar vergelijkt. 

Wilt u een actueel Standaardmodel van Aegon? 
Via de oranje knop ‘Bereken’  ziet u het pensioen dat uw kapitaal oplevert. Doorloop de stappen tot u de uitkomst ziet. Daar ziet u de knop voor het Standaardmodel.
 
Iedere pensioenaanbieder hanteert zijn eigen berekeningen en uitgangspunten. Hetzelfde pensioenkapitaal levert daarom verschillende pensioenen op als u offertes van pensioenaanbieders met elkaar vergelijkt.