Je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen in 2023

2022 was in veel opzichten een uitzonderlijk jaar. De omstandigheden hebben geleid tot slechtere beleggingsresultaten en gestegen marktrente. Hierdoor kan je pensioen in 2023 flink lager uitvallen. We begrijpen dat dit geen prettige boodschap voor je is. Zeker niet in de huidige periode. In de brief die je half januari van ons hebt ontvangen, lees je wat dit voor je betekent.

Heb je hierover vragen? Bel ons dan op 070 344 77 77.

Image
Zo berekenen we elk jaar je variabele pensioen

De hoogte van je pensioen verandert één keer per jaar

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een variabel pensioen. Dat betekent dat je maandelijkse pensioen vaststaat tot het einde van het jaar. Je weet dus precies wat je tot die tijd op je rekening krijgt. Wat er daarna gebeurt? Dat is nog een vraagteken. Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. Je hoort dan van ons hoeveel pensioen je dat jaar gaat krijgen. Misschien is dat meer dan het jaar ervoor, misschien minder.

De volgende onderdelen spelen een rol

De hoogte van je pensioen verandert dus ieder jaar. Maar wat bepaalt nu of je pensioen stijgt of daalt? Dat hangt af van de volgende 3 onderdelen:

Je beleggingen

We beleggen voor je. De resultaten hiervan kunnen mee- of tegenvallen. 2022 was een slecht beleggingsjaar voor zowel aandelen als obligaties. De bedoeling is dat je beleggingen de vaste daling in je pensioen goedmaken. En dat je pensioen daardoor op langere termijn gemiddeld ongeveer gelijk blijft. 

We passen elk jaar op 1 januari een vaste daling toe. Om de vaste daling goed te kunnen maken is rendement op je beleggingen nodig. Dat is voor 2022 niet gelukt. 

Door gebruik te maken van een vaste daling kunnen we je bij aanvang een hogere uitkering bieden. We gebruiken een vaste daling, omdat we aannemen dat de beleggingen voor je pensioen op de lange termijn meer rendement opleveren. Hiermee verwachten we de door ons berekende vaste daling weer goed te maken. Zodat je pensioen op de langere termijn ongeveer gelijk blijft. Als we niet met een vaste daling van je pensioen zouden rekenen, dan zou je in de eerste jaren een lagere uitkering ontvangen en op latere leeftijd naar verwachting een hogere. 

De marktrente

De marktrente is in 2022 sterk gestegen. Dit heeft invloed op de waarde van je beleggingen die mede daardoor is gedaald. Daarnaast heeft de marktrente ook invloed op de vaste daling die we hanteren. Deze combinatie zorgt voor een lager pensioen.

De gemiddelde levensverwachting

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent ook dat we gemiddeld steeds langer pensioen uitbetalen aan onze klanten. En dat kost geld. We houden al rekening met een stijgende levensverwachting. Maar natuurlijk kan dit in werkelijkheid anders verlopen. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dan een positief effect op de hoogte van je pensioen. Voor 2023 heeft dit nauwelijks invloed.

De drie onderdelen in het kort

In de tabel hieronder zie je in één oogopslag welke rol de drie onderdelen afzonderlijk hebben. 

Image
tabel variabel pensioen

Zo hangen deze onderdelen met elkaar samen

Je beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting. Die onderdelen bepalen dus of je pensioen stijgt of daalt. Maar hoe hangen die met elkaar samen?

We kijken eerst naar de waarde van je beleggingen op 1 januari. Deze waarde kun je zien als een koopsom. Met die koopsom doen we alsof we een nieuw levenslang pensioen voor je kopen. De marktrente met de vaste daling die daarbij hoort en de gemiddelde levensverwachting bepalen hoe hoog dat levenslange pensioen dan is. Maar je zit natuurlijk niet de rest van je leven vast aan dit bedrag. Want we maken deze berekening elk jaar opnieuw. Telkens met de beleggingswaarde, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting van dat moment.

Hoeveel pensioen ontving een klant gemiddeld de afgelopen jaren?

Benieuwd hoe het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld? Bekijk hier voorbeelden van wat we de afgelopen jaren hebben uitgekeerd.

Veelgestelde vragen

Het jaar 2022 was in veel opzichten een uitzonderlijk jaar
Daardoor hebben de beleggingen het vorig jaar niet goed gedaan. Ook is de marktrente gestegen. En als gevolg daarvan is de maximaal toegestane vaste daling een stuk lager geworden. Al deze factoren samen leiden ertoe dat je pensioen in 2023 lager kan zijn geworden.

Profielwijzer opnieuw ingevuld
Een andere oorzaak kan zijn dat je de Profielwijzer opnieuw hebt ingevuld en dat dit heeft geleid tot een ander beleggingsprofiel dat beter bij je situatie past. Daardoor kan ook de vaste daling lager zijn. 
Sloot je het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen meer dan een jaar geleden hebt af? Dan zie je het dalingspercentage in de brief die je in januari van elk jaar van ons ontvangt.

Heb je het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen in 2022 afgesloten? Dan zie je je dalingspercentage in de polis die je toen van ons kreeg.
De belangrijkste oorzaak is dat de beleggingen het in 2021 zeer goed hebben gedaan, terwijl de resultaten in 2022 juist een stuk slechter waren. Elk jaar rekenen we alle positieve en negatieve resultaten direct volledig door. We spreiden dit niet. 
Ja, dat doen we automatisch: nu is je vaste daling voor je pensioen verlaagd, omdat het wettelijk maximum gedaald is. 
Als het wettelijk maximum in de toekomst stijgt, wordt ook je vaste daling automatisch weer verhoogd.