Zo beleggen we voor je bij je variabele pensioen

Kies je voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan beleggen we je pensioenkapitaal ook na je pensioendatum. Op die manier heb je kans op een hoger pensioen dan wanneer je kiest voor een gegarandeerd pensioen. Vaak brengt beleggen meer op, maar het kan ook tegenzitten. In dat geval wordt je pensioen verlaagd. Natuurlijk willen we dat zo min mogelijk. Daarom kiezen we zo zorgvuldig mogelijk je beleggingsmix. Hoe het precies werkt, lees je hieronder.

Image
zo beleggen we je pensioen

Beleggingsprofiel bepaalt

Je beleggingsprofiel bepaalt hoe we voor je beleggen

Hoeveel risico kan en wil je nemen? Dat is voor ieder mens anders. Om te weten hoe we voor je moeten beleggen, stellen we je eerst een aantal vragen. Vervolgens zie je of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen bij je past. En zo ja, met welk beleggingsprofiel. Het geeft weer hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je beleggingen. Sluit je daarna inderdaad een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen af? Dan gaan we precies op die manier voor je beleggen.

Risicovolle en minder risicovolle beleggingen

De beleggingsprofielen verschillen in de mate waarin in risicovolle beleggingen wordt belegd. Risicovollere beleggingen worden ook wel ‘zakelijke waarden’ genoemd en zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. En ‘vastrentende waarden’ zijn bijvoorbeeld obligaties en spaardeposito’s. Bij zakelijke waarden is het risico hoog. De koers kan dus sterk stijgen of dalen. Bij vastrentende waarden is het risico lager. De koers kan wel stijgen of dalen, maar niet zo sterk als bij zakelijke waarden. Het Aegon Liability Matching Fund vormt hierop een uitzondering. De waarde van dit fonds kan op korte termijn juist sterk schommelen. De koers van vastrentende waarden is onder andere afhankelijk van de actuele marktrente.

De rente

De hoogte van de rente is ook belangrijk. Als de rente daalt, kunnen we minder pensioen uitkeren. Dit komt omdat we bij een lagere rente verwachten dat de beleggingen minder opbrengen in de toekomst. Daardoor is er in de toekomst minder geld voor je pensioen en kan je pensioen lager worden. Het is wettelijk geregeld dat de huidige marktrente wordt gebruikt om je pensioenbedrag vast te stellen.

Afdekking van het renterisico

We proberen te voorkomen dat je pensioen teveel wordt beïnvloed door schommelingen in de rente. Dat doen we door een afdekking van het renterisico op te nemen in je beleggingen. Daarom kiezen we ervoor om ook te beleggen in minder risicovolle beleggingen, zoals derivaten. Voor derivaten geldt dat de renteopbrengsten voor langere tijd vaststaan. Hierdoor wordt hoogte van het pensioen minder afhankelijk van de marktrente en daardoor stabieler. Deze beleggingen zitten in het Aegon Liability Matching Fund.

Het Aegon Liability Matching Fund belegt in minder risicovolle beleggingsfondsen en derivaten waarbij de renteopbrengst voor lange tijd vaststaat. Toch kan de waarde van dit fonds op kortere termijn juist sterk schommelen. De waarde van deze beleggingen reageert sterk op renteveranderingen. Daalt de rente, dan wordt het Aegon Liability Matching Fund snel meer waard. Stijgt de rente, dan daalt de waarde van het fonds sterk.

Buffer

Om ervoor te zorgen dat alles goed blijft werken, gebruikt het Aegon Liability Matching Fund een buffer. Dit is een reserve om aan de verplichtingen van de rentederivaten te kunnen voldoen. Het Aegon Liability Matching Fund zorgt ervoor dat er altijd genoeg geld beschikbaar is door extra geld toe te voegen of geld weg te nemen uit het Aegon Diversified Bond Fund. Hoeveel risico er wordt afgedekt, verschilt per persoon. Je kunt in de beleggingsbeginselen lezen hoeveel risico wordt afgedekt voor jouw specifieke profiel.

We beleggen voor je in een mix van 3 fondsen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heb je geen omkijken naar je beleggingen. Want onze experts nemen je het werk uit handen. Zij bepalen je beleggingsmix. Je pensioenkapitaal beleggen we in een mix van 3 zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen:

Voor deze beleggingsfondsen is een prospectus beschikbaar. Lees die goed door, zodat je weet waarin we je pensioenkapitaal beleggen. Je vindt de prospectus via de bovenstaande links.

Verdeling van de fondsen

De verdeling tussen deze fondsen is niet voor iedereen gelijk. Voor de ene persoon beleggen we meer in het Aegon Diversified Equity Fund, wat wat meer risico met zich meebrengt. En voor de ander meer in de minder risicovolle beleggingsfondsen zoals het Aegon Diversified Bond Fund en Aegon Liability Matching Fund. Hoe bepalen we nu wat voor jou de juiste mix is? Dat hangt af van je beleggingsprofiel. In de tabel hieronder ziet je hoe dat werkt.

Aegon Diversified Equity Fund
Aegon Diversified Bond Fund en Aegon Liability Matching Fund*

Zeer defensief beleggingsprofiel

0%

100%

Defensief beleggingsprofiel

30%

70%

Neutraal beleggingsprofiel

46%

54%

Offensief beleggingsprofiel

67%

33%

* Derivaten kunnen hier onderdeel van zijn. Lees meer over de werking van het: Aegon Liability Matching Fund.

De glidepaths per profiel inclusief de beoogde mate van renteafdekking staan in onze beleggingsbeginselen.

Verandert je situatie? Bepaal dan opnieuw je beleggingsprofiel met de Profielwijzer

Je situatie kan na een tijdje natuurlijk veranderen. Misschien wijzigt je inkomen. Of ga je trouwen of juist scheiden. We vragen je daarom regelmatig je beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. En dat mag je natuurlijk ook doen als je het zélf nodig vindt. Dat kan in november en december. Blijkt dat een ander beleggingsprofiel beter bij je past? Dan zetten we je op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel. Zo beleggen we altijd op de manier die het beste bij je past. Maar ook als er zich bijzondere marktomstandigheden voordoen, kunnen we onze beleggingen aanpassen. Het uitgangpunt is altijd dat de beleggingen passen bij je beleggingsprofiel.

Meer over beleggingsprofielen

We beleggen je pensioen op een verantwoorde manier

Je pensioengeld is in goede handen bij ons. Want we beleggen met oog voor de natuur en de mensen om ons heen. Benieuwd hoe we dat doen? En hoe we bedrijven voortdurend aanspreken op thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten?

Lees meer over verantwoord beleggen.

Meer weten? Bekijk onze beleggingsbeginselen

Over ons beleggingsbeleid valt veel te vertellen. Meer dan we kwijt kunnen op deze pagina. Neem daarom ook eens onze beleggingsbeginselen door. Je weet dan precies welke uitgangspunten we gebruiken bij het beleggen van je pensioen.

Veelgestelde vragen

Nee. Wij bepalen in welke fondsen we beleggen voor je. Deze fondsen worden zorgvuldig beheerd door onze experts. Ook de verdeling tussen de fondsen ligt vast. Die hangt namelijk af van je beleggingsprofiel.
Op de 1e van elke maand verkopen we een deel van je beleggingen. We doen dat om de administratiekosten en de kosten voor het beheer van de beleggingen te dekken. Op de 23e van elke maand verkopen we weer een deel van je beleggingen. Daarmee betalen we je pensioen uit. En dekken we de kosten die daarbij komen kijken. We gebruiken in beide gevallen de koersen die gelden op de dag van de verkoop. Je pensioen staat dan rond de 25e van de maand op je rekening.
 
Dagelijks inzicht in Mijn Aegon
Mijn Aegon is je persoonlijke online omgeving. Hier staan al je producten bij Aegon op een rij. Ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Je ziet hoeveel pensioen je elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier belangrijke communicatie die je van ons hebt ontvangen. Zoals het jaaroverzicht en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van je pensioen.
 
Nee, je betaalt hiervoor geen kosten.

Ook interessant

Image
Een voorzichtige blik vooruit

Een voorzichtige blik vooruit naar volgend jaar

Benieuwd hoe je beleggingen en de marktrente het dit jaar doen? En wat dit ongeveer zou kunnen betekenen voor je Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar?

Bekijk de nieuwste cijfers
Image
We berekenen je pensioen opnieuw

Je pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met je beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we je pensioen
Usabilla Feedback