De beleggingsfondsen voor je pensioen

Je hebt een beleggingspensioen bij Aegon Levensverzekering NV. Dit kan zijn omdat je op dit moment pensioen opbouwt, of omdat je al pensioen ontvangt. Daarvoor wordt belegd in één of meerdere beleggingsfondsen van Aegon. Hier lees je meer over ons beleggingsbeleid en over deze beleggingsfondsen. Per fonds zie je bijvoorbeeld de dagkoersen en het rendement over langere termijn, en lees je meer over de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en de duurzaamheid van het fonds.

Image
Overige risico's uitkerend beleggingspensioen

Ben je nog niet met pensioen?

Als je pensioen opbouwt in een pensioenregeling bij Aegon, dan wordt je pensioenkapitaal belegd. Dit kunnen wij voor je doen, maar als je een regeling hebt die vrij beleggen biedt, kun je ook zelf bepalen hoe je pensioenkapitaal worden belegd. Hieronder lees je meer over de verschillen.

Life Cycle beleggen: Aegon belegt voor jou

Als we voor je beleggen volgens het Life Cycle principe, dan houden we bij het beleggen rekening met je leeftijd. Naarmate je ouder wordt bouwen we het beleggingsrisico stapje voor stapje af. Dat betekent dat we steeds minder in aandelen beleggen. In plaats daarvan beleggen we in bijvoorbeeld obligaties en deposito’s. Want die zijn een stuk stabieler. Dat geeft dus meer zekerheid.

Aegon belegt voor mij

Vrij beleggen: je bepaalt zelf je fondskeuze

Sommige pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe wij het pensioenkapitaal voor je beleggen. Ben je bekend met beleggen? Dan kun je hier voor kiezen. Je bent dan een Vrije belegger.

Ik bepaal zelf mijn fondskeuze

Ben je al met pensioen?

En heb je gekozen voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan beleggen we je opgebouwde pensioenkapitaal volgens jouw persoonlijke beleggingsprofiel. Je hebt zo kans op een hoger pensioen. Maar je loopt ook het risico dat je pensioen lager wordt. Regelmatig vragen we je om je beleggingsprofiel te updaten. Zo beleg je altijd op een manier die bij je past, met het risico dat jij kunt en wilt nemen.

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen: Beleggen na je pensioen

Met het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen beleggen we je pensioenkapitaal. Hieruit ontvang je elke maand pensioen van ons. We verkopen hiervoor steeds een deel van je beleggingen. De rest blijft belegd en kan dus doorgroeien.

Beleggen na mijn pensioen
Verantwoord beleggen

We willen met beleggen zowel goede financiële rendementen als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom voor jou beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden. Dit hebben we beschreven in ons beleid voor Verantwoord Beleggen.

We houden bewust en actief rekening met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het bijzonder op het gebied van mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu.

Meer over verantwoord beleggen

De beheerder

De Aegon Beleggingsfondsen worden beheerd door Aegon Investment Management B.V.. Zij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Risico's

Voor de beleggingsfondsen zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat je het product koopt. Het (aanvullend) prospectus en de financiële bijsluiter vind je op de pagina van het betreffende fonds en is ook kosteloos verkrijgbaar bij Aegon. Deze informatie is algemeen en niet op jouw persoonlijke situatie toegesneden. Ook is het geen uitputtende beschrijving van de geldende rechten en plichten.