Hoe zit het met uw pensioen en uw AOW?

Gaat u binnenkort met pensioen? Uw totale pensioen kan uit verschillende delen bestaan.

Image
aow en pensioen hoe zit het?

Uw pensioen bestaat uit verschillende delen

Gaat u binnenkort met pensioen? Uw totale pensioen kan uit verschillende delen bestaan:

  • Een AOW-uitkering die u van de overheid krijgt
  • Pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd
  • Lijfrente-uitkeringen waarvoor u zelf geld heeft ingelegd

 

Wat te doen als pensioen en AOW niet tegelijk ingaan?

Als uw AOW later ingaat dan uw pensioen, kan het gebeuren dat u tijdelijk niet genoeg inkomen heeft. Daar kunt u iets aan doen:

U kunt uw pensioen uitstellen

Bij veel pensioenuitvoerders kunt u de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen.

Bijvoorbeeld tot aan de datum waarop uw AOW ingaat. Uw pensioen gaat dan dus later in. Dit betekent dat u langer moet doorwerken. Maar uw pensioen en AOW gaan dan wel op hetzelfde moment in.

Heeft u pensioen opgebouwd bij Aegon?

U ontvangt ruim voor uw pensioendatum informatie van ons. Hierin staat hoe u uw pensioen kunt uitstellen. U vraagt uitstel uiterlijk zes weken voordat uw pensioen ingaat aan. Daarna is het niet meer mogelijk. 

Heeft u pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers?

Het is mogelijk om al uw pensioenen op dezelfde datum in te laten gaan. Ook als u dit bij verschillende pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. U moet dit wel zelf aan iedere pensioenuitvoerder afzonderlijk doorgeven.

U kunt uw pensioen tijdelijk verhogen

U kunt uw pensioen tijdelijk ophogen tot de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt.

Dat werkt zo: u gebruikt een deel van uw pensioen om een hoger pensioen te kopen. Dit geldt voor de periode tussen uw eerste pensioenuitkering en de datum waarop uw AOW start. We noemen dit een AOW-overbrugging. Dit kan niet bij alle pensioenuitvoerders. Aegon biedt dit wel aan bij het Aegon Uitkerend Garantiepensioen.

Nadelen van tijdelijk verhogen

Uw pensioen verhogen voor uw AOW ingaat heeft ook nadelen: 

  • Het pensioen dat u na uw AOW-leeftijd ontvangt wordt lager. U laat namelijk een deel eerder ingaan.
  • Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u minder inkomstenbelasting. Het deel van uw pensioen dat u eerder in laat gaan, valt in de periode vóór uw AOW. Het is mogelijk dat u hierover meer inkomstenbelasting gaat betalen. En het kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting vanaf uw AOW-leeftijd.
  • De AOW-overbrugging kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag.

Neem contact op met een financieel adviseur

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Aegon mag u hierin niet adviseren. Een adviseur kan u wel helpen. Hieronder leest u daar meer over. Let op! Voor advies moet u meestal betalen.

Advies nodig?

Contact met een adviseur van Aegon
  • Een adviseur van Aegon helpt je verder
  • Aan het adviesrapport zijn kosten verbonden
Gesprek aanvragen
Contact met onafhankelijk adviseur
  • Een onafhankelijke adviseur helpt je verder
  • Informeer bij de adviseur naar de kosten
Vind een adviseur