Kies nu je manier van pensioenbeleggen (PwC)

Life Cycle beleggen: Aegon belegt voor jou (PwC)

Met Life Cycle beleggen houden we bij het beleggen van je pensioenkapitaal rekening met je leeftijd. Zodat je de zekerheid hebt van meer financiële stabiliteit als je ouder wordt. 

Ligt je pensioendatum nog ver weg? Dan nemen we meer risico met je pensioenkapitaal, want dat levert gemiddeld meer rendement op. En als het tegenzit op de beurs, is er genoeg tijd om het verschil weer goed te maken.

Je leest hier meer over hoe we je pensioen beleggen bij Life Cycle beleggen.

Hoeveel pensioen bouw je op in Life Cycle Beleggen?

Dat is voor elke deelnemer afhankelijk van zijn persoonlijke situatie en het beleggingsprofiel. Maar we kunnen je wel een aantal voorbeelden geven. We hebben voorbeeldberekeningen gemaakt waarmee je kunt zien hoe de beleggingen voor jou in de Life Cycles zich kunnen ontwikkelen t.o.v. de PwC Profiel Funds. Het is natuurlijk niet zeker dat de waarde van de beleggingen zich ontwikkelt zoals verwacht. Het kan tegenzitten maar ook meezitten. Daarom hebben we een aantal scenario’s voor je uitgewerkt:

  • Minder goed dan verwacht: het ‘Slecht weer scenario’,
  • Zoals verwacht: het ‘Verwacht weer scenario’
  • Beter dan verwacht: het ‘Goed weer scenario’

Toelichting op de voorbeeldberekeningen

De verwachte rendementen voor Life Cycle beleggen zijn over de gehele periode van pensioenopbouw optimaal. Door de optimale inzet van hoog renderende beleggingen op jonge leeftijd en laag risico beleggingen naarmate de pensioenleeftijd nadert kan over de totale levensduur een gunstig resultaat worden bereikt. Daarnaast dekken we met Life Cycle beleggen het renterisico op hogere leeftijd af en dat draagt bij aan het behalen van een hoog rendement tegen een laag risico. 

De kans dat het pensioen uitkomt tussen het hoogste en laagste bedrag is 90 procent. We hebben hiervoor 2.000 scenario’s doorgerekend. Scenario’s waarin het meezit, scenario’s waarin het tegenzit en alles daartussen. Deze scenario’s zijn opgesteld door De Nederlandse Bank. Ze worden gebruikt door alle pensioenuitvoerders in Nederland.

We hebben verschillende voorbeelden uitgewerkt voor deelnemers van 30, 40, 50 en 60 jaar, met een startkapitaal van € 50.000,-. We rekenen tot aan de AOW leeftijd van 67 jaar.

Kies hieronder je startleeftijd

Op deze pagina:

Startleeftijd 30 jaar

Image
30 jaar lc alle profielen
Image
30 jaar alle profielen

Startleeftijd 40 jaar

Image
40 jaar lc alle profielen
Image
40 jaar alle profielen

 

Startleeftijd 50 jaar

Image
50 jaar lc alle profielen

 

Image
50 jaar alle profielen

Startleeftijd 60 jaar

Image
60 jaar lc alle profielen

 

Image
60 jaar alle profielen

Deze voorbeeldberekeningen zijn bedoeld om inzicht te geven. Met de uitkomst van de door jou ingevulde Profielwijzer wordt bepaald welk profiel voor jou het meest passend is. Je kunt dus je profiel niet kiezen. Aan deze voorbeeldberekeningen kun je geen rechten ontlenen.