Overige pensioenproducten

Aegon Lijfrente Uitkeren

Periodieke uitkering voor uw pensioen

  • Vaste uitkering tijdens de gehele looptijd
  • Aanvulling op uw pensioen
  • Vaste rente
Image
pensioen anw-hiaatpensioen

Looptijd

Aan de looptijd van de lijfrente uitkering zijn regels verbonden. Bereikt u in het kalenderjaar van de eerste uitkering uw AOW-leeftijd? Of heeft u die leeftijd dan al bereikt? Dan kunt u kiezen voor een looptijd van 5 tot maximaal 30 jaar. Ontvangt u de eerste lijfrente uitkering vóór het kalenderjaar waarin u voor het eerst een AOW uitkering ontvangt? Dan is de looptijd minimaal 20 jaar plus het aantal jaar dat het nog duurt voordat u de AOW leeftijd bereikt op het moment van het uitkeren van de eerste termijn. Ook in dit geval is de maximale looptijd 30 jaar.

Uw uitkeringen en belasting 

Toen u opbouwde mocht u uw inleg aftrekken van uw belastbare inkomen. Over het lijfrentekapitaal hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. De uitkering van de lijfrente ziet de Belastingdienst als inkomen waarover u belasting betaalt. Net als bij uw pensioenuitkeringen. U bepaalt zelf de uitkeringsfrequentie (maand, kwartaal, half jaar of jaar).

Voor uw bestaande Aegon Lijfrente Uitkeren betaalt u geen kosten.

Productkenmerken

Minimale inleg

€ 4.000, bedragen die lager zijn mogen, mits u geen ander lijfrentekapitaal heeft, direct worden uitgekeerd. U hoeft dan dus geen lijfrenteproduct aan te kopen voor de uitkering.

Looptijd

Minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar

Leeftijd

U kunt het openen vanaf 10 jaar voor uw AOW-leeftijd

Rentegarantietermijn

30 dagen: dit gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of dat u de rekening zelf online afsluit

Extra stortingen mogelijk

Nee

Frequenties uitkeringen

Maand, kwartaal, half jaar of jaar. De uitkering die u ontvangt is altijd achteraf.

Uitkering bij overlijden voor de einddatum

Bij overlijden gaat de periodieke uitkering over naar de erfgenamen.

Vervroegd beëindigen mogelijk

Nee

Lijfrentekapitalen overdragen

U kunt meerdere lijfrentekapitalen overdragen als u Aegon Lijfrente Uitkeren via een Aegon medewerker of adviseur opent.

Wilt u onafhankelijke informatie over pensioen? Lees meer op Wijzer in geldzaken.

Aegon Lijfrente Uitkeren is een product van Aegon Bank N.V. Aegon Bank N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, handelsregister 30100799, Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. Aegon Bank N.V. is ingeschreven in het register van de AFM en DNB .

Documenten

Veelgestelde vragen

De uitkeringsspecificatie vindt u in Mijn Aegon en de Mijn Aegon App
Onder ‘Transacties’  ziet u de netto uitkering en twee opnames; de door ons ingehouden bedragen voor loonheffing en ZVW. Deze inhoudingen worden afgedragen wordt aan de Belastingdienst. 

Heeft u vrijstelling van loonheffing?
Dan ziet u één opname, deze is van de ZVW. Meer informatie over vrijstelling van loonheffing leest u in de Veelgestelde vraag Hoe laat ik de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

 
Het uitkeringsschema staat onder ‘Periodieke uitkeringen’
Hier staat de ingangsdatum, de einddatum, de frequentie van uw uitkering en de periodieke bruto uitkering.

De uitkeringstermijn, frequentie en de datum van de eerste en laatste uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon bij ‘Periodieke uitkeringen’. U ontvangt uw uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee werkdagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat. 

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

  • Aegon Sparen 
  • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
  • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

Met de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen', ook wel saldoverklaring genoemd, kun je ons laten weten hoe hoog het bedrag is van de premies of bedragen die je niet hebt afgetrokken. Over dat deel hoeft dan geen belasting worden ingehouden.

Deze vraag je op bij de Belastingdienst 
Stuur hem daarna digitaal naar ons toe. Dan houden we bij de berekening van de loonheffing rekening met de niet-afgetrokken premies. De gegevens van je jaaroverzicht kun je overnemen in je aangifte inkomstenbelasting.

Postadres Belastingdienst voor de aanvraag

Meer over de saldoverklaring (Belastingdienst)

Heb je de verklaring binnen? Stuur deze dan veilig via een webformulier naar ons toe. 
U kunt uw rekening niet tussentijds beëindigen 
Uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren wordt automatisch beëindigd nadat u uw laatste uitkering heeft ontvangen. Dit geldt ook als u de rekening wilt beëindigen om de waarde over te dragen naar een andere aanbieder.
 
Wilt u een uitkering ontvangen voordat u de AOW-leeftijd bereikt? 
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 20 jaar plus de jaren tot uw AOW-leeftijd. Wij hanteren een maximale looptijd van 30 jaar. Dit betekent dat u bij ons maximaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd een Aegon Lijfrente Uitkeren kan openen.​​

Heeft u het jaar bereikt waarin u recht op AOW heeft?
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht. 

Is de looptijd 20 jaar of korter?
Dan mag het bedrag dat u ontvangt niet hoger zijn dan € 22.735,- per jaar (2022). Hierbij moet u ook rekening houden met lijfrentes die niet bij Aegon lopen.
U vindt dit in Mijn Aegon
Bij 'Periodieke uitkeringen' klikt u op 'Uw uitkering'. Daar staat de opgebouwde rente en het percentage. 

De rentebijschrijving vindt jaarlijks plaats op de ingangsdatum
Uw uitkeringen bestaan voor een deel uit saldo en voor een deel uit rente. Er is rekening gehouden met het uitkeren van de rente bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. U ontvangt een vaste rente over de gehele periode van uw rekening. De rente is niet vrij opneembaar. U vindt de uitgekeerde rente bij 'Bij- en afschrijvingen'.
Aegon houdt loonheffing en ZVW in op jouw uitkering
Aegon is bij de wet verplicht inhoudingen voor de belasting te doen. De loonheffing die Aegon inhoudt op jouw uitkering is een voorinhouding en maakt Aegon over aan de Belastingdienst. Aegon houdt hierbij geen rekening met andere inkomsten of aftrekposten. Je ziet de inhoudingen terug bij jouw product in Mijn Aegon. 

Heb je een Aegon Bankrekening? Dan zie je op deze pagina hoe je deze inhoudingen in Mijn Aegon bij 'Transacties' terug vindt: Welke transacties zie ik in Mijn Aegon?.

Je geeft de bedragen die je van Aegon hebt ontvangen op bij de belastingaangifte in Box 1
De Belastingdienst kijkt naar alle opgegeven bedragen in de gehele belastingaangifte. Is er teveel of te weinig belasting ingehouden? Dan verrekent de Belastingdienst dit met je. 

De ZVW bijdrage wordt berekend over een maximaal bedrag aan inkomen
In 2023 is dit 5,43 % over maximaal € 66.956,-. Dit was 5,50% over maximaal 59.706,- in 2022.

Voor de loonheffing is de groene tabel van de belastingdienst van toepassing 
Je vindt het bedrag wat ingehouden wordt aan loonheffing in 'de Groene Tabel'. De groene tabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrentes.

Wil je de ingehouden loonheffing aanpassen?*
Je stuurt ons hiervoor een getekend verzoek via ons webformulier 'Documenten Financial Services opsturen'. Je kan ook in een ondertekende brief het verzoek aan ons doorgeven.
Je geeft in jouw verzoek aan welk percentage loonheffing ingehouden moet worden. Ons adres is:

Aegon Levensverzekeringen N.V.
Antwoordnummer 2240
2501 VC Den Haag

*Heb je een Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren? Dan is niet mogelijk om een ander tarief dan de groene tabel aangeeft in te houden op jouw uitkering. 
Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.