Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Pensioen Aegon Lijfrente Uitkeren Welke ingehouden bedragen zie ik op mijn Aegon uitkering?

Welke transacties zie ik in Mijn Aegon?

Uw Aegon uitkering bestaat uit twee rekeningnummers. Een zevencijferig (intern) nummer en het bij u bekende IBAN rekeningnummer. Vanaf het zevencijferige interne nummer wordt uw uitkering op uw IBAN bijgeschreven. Het IBAN is de 'basisrekening', vanaf dit nummer worden dan de loonbelasting en ZVW ingehouden en uw netto uitkering aan u overgemaakt.

Onder ‘Transacties’ in Mijn Aegon ziet u per uitkeringsmoment vier transacties. U ziet deze als volgt:

Transacties Aegon Uitkerin

De vier transacties in Mijn Aegon toegelicht:

  1. Uw netto uitkering: deze ziet u als opname met de omschrijving ‘Uw uitkering’. Uw netto uitkering wordt overgemaakt naar uw tegenrekening.
  2. De ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): deze ziet u als opname zonder omschrijving. De inhouding gaat naar de tussenrekening van Aegon Bank en wordt afgedragen aan de Belastingdienst.
  3. De ingehouden loonheffing: deze ziet u als opname zonder omschrijving. De inhouding gaat naar de tussenrekening van Aegon Bank en wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Heeft u vrijstelling van loonheffing? Dan ziet u deze transactie niet. 
  4. Uw bruto uitkering: hier ziet u de bruto uitkering als storting met de omschrijving ‘Uw uitkering’. Deze komt van uw zevencijferige interne nummer bij Aegon.

Meer informatie over de inhoudingen vindt u op: Wat zijn de wettelijke inhoudingen op mijn periodieke uitkering bij Aegon in 2020?