Pensioen

Welke transacties zie ik in Mijn Aegon?

Uw Aegon uitkering bestaat uit twee rekeningnummers. Een zevencijferig (intern) nummer en het bij u bekende IBAN rekeningnummer. Vanaf het zevencijferige interne nummer wordt uw uitkering op uw IBAN bijgeschreven. Het IBAN is de 'basisrekening', vanaf dit nummer worden dan de loonbelasting en ZVW ingehouden en uw netto uitkering aan u overgemaakt.

Onder ‘Transacties’ in Mijn Aegon ziet u per uitkeringsmoment vier transacties. U ziet deze als volgt:

Image
Transacties Aegon Uitkering

De vier transacties in Mijn Aegon toegelicht:

 • 1
  Uw netto uitkering

  Deze ziet u als opname met de omschrijving ‘Uw uitkering’. Uw netto uitkering wordt overgemaakt naar uw tegenrekening.

 • 2
  De ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Deze ziet u als opname zonder omschrijving. De inhouding gaat naar de tussenrekening van Aegon Bank en wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

 • 3
  De ingehouden loonheffing

  Deze ziet u als opname zonder omschrijving. De inhouding gaat naar de tussenrekening van Aegon Bank en wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Heeft u vrijstelling van loonheffing? Dan ziet u deze transactie niet

 • 4
  Uw bruto uitkering

  Hier ziet u de bruto uitkering als storting met de omschrijving ‘Uw uitkering’. Deze komt van uw zevencijferige interne nummer bij Aegon.

Veelgestelde vragen

Aegon houdt loonheffing en ZVW in op jouw uitkering
Aegon is bij de wet verplicht inhoudingen voor de belasting te doen. De loonheffing die Aegon inhoudt op jouw uitkering is een voorinhouding en maakt Aegon over aan de Belastingdienst. Aegon houdt hierbij geen rekening met andere inkomsten of aftrekposten. Je ziet de inhoudingen terug bij jouw product in Mijn Aegon. 

Je geeft de bedragen die je van Aegon hebt ontvangen op bij de belastingaangifte in Box 1
De Belastingdienst kijkt naar alle opgegeven bedragen in de gehele belastingaangifte. Is er teveel of te weinig belasting ingehouden? Dan verrekent de Belastingdienst dit met je. 

De ZVW bijdrage wordt berekend over een maximaal bedrag aan inkomen
In 2024 is dit 5,32 % over maximaal € 71.628,-. Dit was 5,43% over maximaal 66.956,- in 2023.

Voor de loonheffing is de groene tabel van de belastingdienst van toepassing 
Je vindt het bedrag wat ingehouden wordt aan loonheffing in 'de Groene Tabel'. De groene tabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrentes.

Wil je de ingehouden loonheffing aanpassen?
Je stuurt ons hiervoor een getekend verzoek via ons webformulier 'Documenten Financial Services opsturen'. Je kan ook in een ondertekende brief het verzoek aan ons doorgeven.
Je geeft in jouw verzoek aan welk percentage loonheffing ingehouden moet worden. Ons adres is:

Aegon Levensverzekeringen N.V.
Antwoordnummer 2240
2501 VC Den Haag