Overige pensioenproducten

Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

Periodieke uitkering voor nabestaanden

 • Vaste uitkering tijdens de gehele looptijd
 • Vaste rente
Image
nabestaanden lijfrente uitkeren

Hoe werkt Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

Is er met een lijfrente een bedrag opgebouwd als aanvulling voor een pensioen? En is de rekeninghouder of verzekerde komen te overlijden? Dan kunnen de nabestaanden een Nabestaanden Lijfrente Uitkeren aankopen. De minimale looptijd van de uitkeringen is afhankelijk van de relatie met de overledene. Ga voor meer informatie en het openen van het product naar uw adviseur.

Wat kost Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren u?

Alle content verwijderen en vervangen door ‘Voor uw bestaande Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren betaalt u geen kosten.

Details van Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

Looptijd

De minimale looptijd van de uitkeringen is afhankelijk van de relatie met de overledene.

Rente

U ontvangt een vaste rente

Rentegarantietermijn

30 dagen: dit gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of dat u de rekening zelf online afsluit

Frequenties uitkeringen

Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar achteraf. De uitkering die u ontvangt is altijd achteraf.

Duur uitkering

Dit hangt af van welke relatie u had met de overledene.

Wilt u onafhankelijke informatie over pensioen? Lees meer op Wijzer in geldzaken.

Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is een product van Aegon Bank N.V. Aegon Bank N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, handelsregister 30100799, Postbus 35, 8900 AA  Leeuwarden. Aegon Bank N.V. is ingeschreven in het register van de AFM en DNB.

Veelgestelde vragen algemeen

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

De uitkeringsspecificatie vindt u in Mijn Aegon en de Mijn Aegon App
Onder ‘Transacties’  ziet u de netto uitkering en twee opnames; de door ons ingehouden bedragen voor loonheffing en ZVW. Deze inhoudingen worden afgedragen wordt aan de Belastingdienst. 

Heeft u vrijstelling van loonheffing?
Dan ziet u één opname, deze is van de ZVW. Meer informatie over vrijstelling van loonheffing leest u in de Veelgestelde vraag Hoe laat ik de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

 
Het uitkeringsschema staat onder ‘Periodieke uitkeringen’
Hier staat de ingangsdatum, de einddatum, de frequentie van uw uitkering en de periodieke bruto uitkering.
Het is niet meer mogelijk om een rekening bij Aegon Bank te openen
Heeft u al een rekening bij Aegon Bank? Dan behoudt u deze. 


De rentegarantietermijn is 30 dagen
Stijgt de rente in die termijn? Dan ontvangt u de hogere rente. Als de rente daalt ontvangt u de rente die in de offerte staat. Ontvangt u na de rentegarantietermijn een storting? Dan geldt de actuele rente. De rentegarantietermijn gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of u de rekening zelf online opent.

De rentegarantietermijn geldt voor:
 • een deposito op een Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen
 • de Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren

Jouw bij- en afschrijvingen vind je in Mijn Aegon
Waar je deze vindt is afhankelijk van de datum van de bij- en afschrijving.

 • De bij- en afschrijvingen van mei 2012 tot december 2018 staan bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.
 • Voor de bij- en afschrijvingen vanaf december 2018 ga je naar de rekening waar je de bij- en afschrijvingen van wil zien. Als je een spaarrekening heeft vind je deze bij ‘Bij- en afschrijvingen’. Heb je een beleggingsrekening? Dan vind je deze bij 'Transacties'.
Het is niet mogelijk de bij- en afschrijvingen van mei 2012 tot en met heden in één overzicht te downloaden. 

In de Mijn Aegon app staan de transacties onder 'Bij en afschrijvingen'
De transacties zijn maximaal 90 dagen terug te zien in de app.

Zie ook onze Veelgestelde vraag Hoe download ik een bankafschrift van mijn rekening bij Aegon Bank?

Veelgestelde vragen overboeken

De uitkeringstermijn, frequentie en de datum van de eerste en laatste uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon bij ‘Periodieke uitkeringen’. U ontvangt uw uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee werkdagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat. 

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

Het is niet meer mogelijk om een nieuwe Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun rekening blijven gebruiken. Lees hier meer: www.aegon.nl/particulier/pensioen/nabestaanden-lijfrente-uitkeren

U kunt als nabestaande niet zelf storten op een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren
U opent een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren als u erfgenaam bent van een lijfrente opbouwproduct. Het saldo
 afkomstig uit het lijfrente opbouwproduct wordt gestort op deze Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. 

Veelgestelde vragen wijzigen

U kunt uw rekening niet tussentijds beëindigen 
Uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren wordt automatisch beëindigd nadat u uw laatste uitkering heeft ontvangen. Dit geldt ook als u de rekening wilt beëindigen om de waarde over te dragen naar een andere aanbieder.
 

Jouw tegenrekening wijzig je via Mijn Aegon of de Mijn Ageon App
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert je jouw rekening
 • Klik je in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
 • Daarna vul je de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kun je niet wijzigen.
 • Je klikt op 'Volgende' en upload het bankafschrift van jouw tegenrekening. 
 • Daarna klik je op ‘Versturen’.

Jouw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van jouw Aegon rekening. 

Heb je meerdere tegenrekeningen?
Dan is het niet mogelijk om jouw tegenrekening via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App te wijzigen. Je stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

Na uw eerste uitkering is aanpassen niet meer mogelijk
Staat er nog géén saldo op uw rekening? Of ligt de datum van uw eerste uitkering nog minimaal twee weken in de toekomst? Neemt u dan contact met ons of uw adviseur op. Wij of uw adviseur kijken voor u of het aanpassen van de ingangsdatum, looptijd of uitkeringsfrequentie mogelijk is. 
 

Veelgestelde vragen rente en fiscaliteiten

U vindt dit in Mijn Aegon
Bij 'Periodieke uitkeringen' klikt u op 'Uw uitkering'. Daar staat de opgebouwde rente en het percentage. 

De rentebijschrijving vindt jaarlijks plaats op de ingangsdatum
Uw uitkeringen bestaan voor een deel uit saldo en voor een deel uit rente. Er is rekening gehouden met het uitkeren van de rente bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. U ontvangt een vaste rente over de gehele periode van uw rekening. De rente is niet vrij opneembaar. U vindt de uitgekeerde rente bij 'Bij- en afschrijvingen'.
De maximale looptijd van de uitkeringen van de Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is 30 jaar
De minimale looptijd van de uitkeringen van uw Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is afhankelijk van uw relatie met de overledene. Bent u:
 • De (ex) partner van de overledene? Dan ontvangt u minimaal 5 jaar een uitkering.
 • Vader, moeder, (over)grootouder, (klein/achterklein)kind, broer, zus, neef, nicht, oom of tante van de overledene en 
  • ouder dan 30 jaar? Dan krijgt u minimaal 20 jaar een uitkering.
  • jonger dan 30 jaar? Dan krijgt u minimaal 5 jaar een uitkering, maar niet meer dan de jaren tot het 30e levensjaar. U kunt ook kiezen voor een uitkering van minimaal 20 jaar. 
 • Een erfgenaam van de overledene, maar geen bloed- of aanverwante zoals u hiervoor leest? Dan krijgt u minimaal 5 jaar een uitkering.
Aegon houdt loonheffing en ZVW in op jouw uitkering
Aegon is bij de wet verplicht inhoudingen voor de belasting te doen. De loonheffing die Aegon inhoudt op jouw uitkering is een voorinhouding en maakt Aegon over aan de Belastingdienst. Aegon houdt hierbij geen rekening met andere inkomsten of aftrekposten. Je ziet de inhoudingen terug bij jouw product in Mijn Aegon. 

Heb je een Aegon Bankrekening? Dan zie je op deze pagina hoe je deze inhoudingen in Mijn Aegon bij 'Transacties' terug vindt: Welke transacties zie ik in Mijn Aegon?.

Je geeft de bedragen die je van Aegon hebt ontvangen op bij de belastingaangifte in Box 1
De Belastingdienst kijkt naar alle opgegeven bedragen in de gehele belastingaangifte. Is er teveel of te weinig belasting ingehouden? Dan verrekent de Belastingdienst dit met je. 

De ZVW bijdrage wordt berekend over een maximaal bedrag aan inkomen
In 2023 is dit 5,43 % over maximaal € 66.956,-. Dit was 5,50% over maximaal 59.706,- in 2022.

Voor de loonheffing is de groene tabel van de belastingdienst van toepassing 
Je vindt het bedrag wat ingehouden wordt aan loonheffing in 'de Groene Tabel'. De groene tabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrentes.

Wil je de ingehouden loonheffing aanpassen?*
Je stuurt ons hiervoor een getekend verzoek via ons webformulier 'Documenten Financial Services opsturen'. Je kan ook in een ondertekende brief het verzoek aan ons doorgeven.
Je geeft in jouw verzoek aan welk percentage loonheffing ingehouden moet worden. Ons adres is:

Aegon Levensverzekeringen N.V.
Antwoordnummer 2240
2501 VC Den Haag

*Heb je een Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren? Dan is niet mogelijk om een ander tarief dan de groene tabel aangeeft in te houden op jouw uitkering. 
Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.