Berekening hoogte opnamekosten

Wilt u uw deposito eerder stoppen dan u hebt afgesproken? Dan zijn daar kosten aan verbonden. Let op: het is niet mogelijk om een deel van het geld op een deposito op te nemen.

De hoogte van de kosten worden aan de hand van de volgende stappen berekend:

1. Resterende looptijd bepalen

Bekijk

2. Berekenen Vergelijkingsrente

Bekijk

3. Eindwaarde berekenen op basis van de afgesproken rente

Bekijk

We bepalen hoe lang uw deposito nog duurt. Dit noemen we de resterende looptijd.

We nemen de rente die op dat moment geldt voor een nieuw deposito met eenzelfde looptijd als de resterende looptijd. Als die niet bestaat nemen we de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd.  Is de vergelijkingsrente lager dan de rente die u ontvangt op uw spaardeposito, dan betaalt u alleen administratiekosten à € 50,-. Is de vergelijkingsrente hoger dan u ontvangt op uw spaardeposito, dan volgt stap 3.

We berekenen de eindwaarde van uw deposito op basis van de afgesproken rente.

4. Eindwaarde berekenen op basis van vergelijkingswaarde

Bekijk

5. Afkoopkosten berekenen

Bekijk

6. Contante waarde berekenen

Bekijk

We berekenen de eindwaarde van uw deposito op basis van de vergelijkingsrente.

Daarna berekenen wij het verschil tussen de eindwaarde op basis van de afgesproken rente en de eindwaarde op basis van de vergelijkingsrente. Dit zijn de afkoopkosten.

Vervolgens berekenen we de afkoopkosten terug naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. U betaalt namelijk de afkoopkosten niet in de toekomst maar nu.

7. Administratiekosten

Bekijk

Voorbeeldberekening

Bekijk

Naast de afkoopkosten betaalt u administratiekosten. Deze bedragen momenteel € 50,-. Wij kunnen dit bedrag tijdens de looptijd wijzigen.

Hieronder een voorbeeldberekening van een boete bij voortijdig beëindigen van een deposito. Hierbij maken we gebruik van fictieve rentepercentages.

Mieke heeft een deposito afgesloten voor een looptijd van 5 jaar. De afgesproken rente is 2,0%. Na 3 jaar is haar deposito € 5.000,- waard. Ze besluit haar deposito op dat moment te beëindigen.

De boete wordt als volgt berekend:

 • De resterende looptijd van haar deposito is 2 jaar.
 • De vergelijkingsrente voor een deposito bij Aegon met een looptijd van 2 jaar is 2,5%. Omdat deze rente hoger is dan de afgesproken rente, volgt stap 3.
 • De eindwaarde op basis van de afgesproken rente (2%) bedraagt € 5.202,00.
 • De eindwaarde op basis van de vergelijkingsrente (2,5%) bedraagt € 5.253,13.
 • Het verschil tussen de eindwaarde op basis van de afgesproken rente (€ 5.202,00) en de vergelijkingsrente (€ 5.253,13) is € 51,13. Dit noemen we de afkoopkosten.
 • De contante waarde bedraagt dan 48,66.
 • Naast de afkoopkosten betaalt u € 50,- administratiekosten. De totale kosten bedragen dan € 98,66.
De kosten voor voortijdige beëindiging van het deposito zijn dan:

1. Eindwaarde op basis van afgesproken rente (2%)

€ 5.202,00

2. Eindwaarde op basis van vergelijkingsrente (2,5%)

€ 5.253,13

Afkoopkosten (alleen indien eindwaarde 2 groter is dan eindwaarde 1)

€ 51,13

Contante waarde

€ 48,66

Administratiekosten

€ 50,00

Te betalen

€ 98,66

Uitzonderingen

In de onderstaande situaties brengen wij geen kosten in rekening voor het tussentijds beëindigen van het deposito:

 • Bij overlijden van de rekeninghouder (overleggen van de akte van overlijden).
 • Bij werkloosheid van de rekeninghouder(mogelijk na 6 maanden werkloosheid en na overleggen van een uitkeringsspecificatie).
 • Bij arbeidsongeschiktheid van de rekeninghouder (mogelijk na 6 maanden arbeidsongeschiktheid en na overleggen van een uitkeringsspecificatie).
 • Wanneer de rekeninghouder in wettelijke schuldsanering komt (overleggen kopie uit het Landelijk Register Schuldsanering).