Bereken het nettobedrag bij afkoop van je lijfrenteverzekering

Wil je stoppen met je lijfrenteverzekering en de waarde op je rekening ontvangen? Dan noemen we dat afkopen. Als je je lijfrenteverzekering afkoopt, moet je belasting betalen. Het nettobedrag dat overblijft, kan daarom tegenvallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat je eerst een berekening maakt voordat je een definitieve keuze maakt. Wij leggen je graag uit hoe je dit zelf kunt berekenen.

Wij houden belasting in als je afkoopt

Op de waarde van je lijfrenteverzekering zijn wij verplicht belasting in te houden. Zo gaat er maximaal 52% belasting af. Je ontvangt het restantbedrag op je rekening. De belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Dit is een voorheffing op de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting.

Mogelijk moet je bij je belastingaangifte nog bijbetalen

Je betaalt aan de Belastingdienst inkomstenbelasting. De hoogte hiervan is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij je belastingaangifte breng je de door ons ingehouden belasting hierop in mindering. Daarnaast betaal je eventueel nog maximaal 20% revisierente omdat je de premie kon aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor had je belastingvoordeel. Als je de verzekering afkoopt, moet je een boete betalen. De Belastingdienst noemt dit revisierente.

Bereken zelf het nettobedrag

Om een goede keuze te kunnen maken voor afkopen of niet, kun je zelf een berekening maken op een externe, beveiligde website van Visma. Dit is een voorlopige berekening. Pas na belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. Je krijgt dan nog geld terug of je moet nog bijbetalen.
Bereken het netto bedrag dat je overhoudt

Heb je je premies niet (volledig) afgetrokken?

Dan hoef je over de niet afgetrokken premies geen belasting te betalen. Dit is 'de saldomethode'. De berekening over het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen, is als volgt:

  • Premies die je vanaf 2001 tot 2010 niet hebt afgetrokken tellen volledig mee;
  • Premies die je vanaf 2010 niet hebt afgetrokken tellen mee tot maximaal € 2.269,- per jaar.

Heb je de premie niet (volledig) afgetrokken?
Vraag een saldoverklaring bij de Belastingdienst op. 

Saldoverklaring

Wil je je lijfrenteverzekering afkopen?

Het is belangrijk dat je weet wat de gevolgen zijn. Lees meer over over deze gevolgen bij Je levensverzekering wijzigen of stopzetten

Het stopzeten van je lijfrenteverzekering geef je aan ons door via Mijn Aegon. Je ontvangt van ons een voorstel met een akkoordverklaring of aanvraagformulier. Als wij deze ondertekend van je terug hebben, is de wijziging definitief.

Mijn Aegon