Scheiden en je levensverzekering

Bij een echtscheiding komt heel wat kijken. Wat wil je bijvoorbeeld doen met je levensverzekering?
Image

Als je gaat scheiden, heb je verschillende mogelijkheden voor je Aegon Levensverzekering. Wanneer je je levensverzekering wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting. Je kunt de mogelijkheden het beste bespreken met je financieel adviseur of advocaat. Valt de levensverzekering onder het gemeenschappelijke vermogen van jou en je ex-partner? Dan maken jij en je ex-partner daarover afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Het verdelen van de levensverzekering

Bij Aegon heb je in geval van echtscheiding vier opties voor de verdeling van je levensverzekering. Kies samen met je ex-partner voor één van deze opties:

1. De verzekering onveranderd door laten lopen

De verzekering blijft eigendom van de verzekeringnemer.

Dit is de persoon op wiens naam de verzekering staat. Als je de waarde van de verzekering wilt verrekenen, regel je dat zelf onderling met je ex-partner. Bijvoorbeeld met ondersteuning van een advocaat of mediator.

2. De verzekering volledig overdragen aan je ex-partner

Je ex-partner wordt dan de verzekeringnemer.

Een eventuele verrekening van de waarde van de verzekering regel je zelf onderling met je ex-partner. Bijvoorbeeld met ondersteuning van een advocaat of mediator. Let op: het overdragen van je verzekering kan helaas niet wanneer je verzekering een spaarkasproduct is. Je verzekering is een spaarkasproduct als het polisnummer met een K begint.

3. De verzekering voortijdig beëindigen en de waarde laten uitkeren

Dit noemen we afkoop. De waarde van de verzekering keren wij uit aan de verzekeringnemer. Een eventuele verrekening van de waarde van de verzekering regel je zelf onderling met je ex-partner. Bijvoorbeeld met ondersteuning van een advocaat of mediator.

Let op:

  • niet iedere verzekering kan afgekocht worden. Bekijk je verzekering in Mijn Aegon
  • daarnaast kan het afkopen fiscale gevolgen hebben. Wanneer je wilt afkopen ontvang je daarom altijd eerst meer informatie over de gevolgen van het afkopen. Lees verder: 
Je levensverzekering wijzigen of stopzetten

4. De verzekering voortijdig beëindigen met fiscaal geruisloze overdracht (afkoop)

Dit is alleen een optie wanneer je een lijfrenteverzekering hebt. Zo kun je de waarde van je lijfrente verdelen zonder fiscale gevolgen.

Je koopt de verzekering af en laat beiden je deel van de waarde overdragen naar een lijfrenteproduct op je eigen naam. Als je nog geen ander lijfrenteproduct hebt, moet je die beiden eerst afsluiten.

Bekijk welke verzekering je hebt

Belangrijk om te weten

Wij ontvangen dan graag een door jullie beiden ondertekend document waarin de afspraak over je levensverzekering van Aegon staat. Dit kan het echtscheidingsconvenant zijn of het genoemde keuzeformulier. Let hierbij op dat:

  • de afspraak moet passen binnen de hierboven genoemde opties.
  • het polisnummer van de verzekering expliciet vermeld staat. 

Het is belangrijk dat je een adreswijziging zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Zo blijf je in de toekomst alle informatie over je levensverzekering ontvangen en komt deze informatie niet terecht bij je ex-partner.

Geef je nieuwe adres aan ons door. Dit kan bij Gegevens in Mijn Aegon.

Je kunt hiervoor kosteloos een waardeopgave aanvragen.

Vul hiervoor het formulier levens- en beleggingsverzekeringen documenten opsturen in. Je kunt je verzoek voor waardeopgave als bijlage toevoegen.

  • Deze waardeopgave is vrijblijvend.
  • We verstrekken geen waardeopgave voor een verzekering die niet afkoopbaar is.

Andere wijziging nodig?

Afhankelijk van je keuze kunnen er ook andere wijzigingen op je verzekering nodig zijn. Bijvoorbeeld het wijzigen van de begunstigde. De mogelijkheden hiervoor hangen af van je product. Kijk hier goed naar.

Geef je keuze door

Geef aan voor welke optie je beide kiest. Stuur door jullie beide ondertekend keuzeformulier. 

Upload deze via Mijn Aegon of stuur deze via het formulier levens- of beleggingsverzekering opsturen  

Ga naar Mijn Aegon
Image
schade melden bij adviseur

Bespreek je opties

Bespreek de keuze voor je levensverzekeringen met je adviseur of advocaat. Het wijzigen van je levensverzekering kan onder andere fiscale gevolgen hebben. 

Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon. 

Naar Mijn Aegon