Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

(Tijdelijk) Stoppen met premie betalen

Het kan gebeuren dat je de premie voor je verzekering (tijdelijk) niet meer kunt of wilt betalen. Er zijn dan een aantal mogelijkheden. Je mogelijkheden zijn afhankelijk van de voorwaarden van je product. Deze vind je terug in Mijn Aegon of in je administratie. Houd er rekening mee dat het wijzigen van je premiebetaling (fiscale) gevolgen heeft.

Welke mogelijkheden heb je?

Premievrij maken 

Bij premievrij maken blijft je verzekering wel bestaan, maar stop je met het betalen van de premie. Dit heeft invloed op de hoogte van je uitkering. Door het premievrij maken wordt je uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en ook je eventuele garantiebedrag lager. In bepaalde gevallen kan het zijn dat we nog kosten verrekeken tot de einddatum. Bijvoorbeeld kosten voor het beheer van je verzekering. Wanneer je niet meer inlegt, maar er wel kosten worden verrekend, bestaat de kans dat je kapitaal daalt. 

Premieverlaging

Bij een premieverlaging kies je ervoor om je premiebedrag te verlagen. Je verzekering blijft dan wel bestaan, maar je betaalt periodiek een lager bedrag aan premie. Door het lagere premiebedrag wordt je uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en je eventuele garantiebedrag lager. 

Premievakantie 

Bij een premievakantie blijft je verzekering wel bestaan, maar betaalt je tijdelijk geen of een lagere premie voor je verzekering. Dit heeft invloed op de hoogte van je uitkering. Door het opnemen van een premievakantie wordt je  uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en je eventuele garantiebedrag lager. In de productvoorwaarden van je verzekering zie je of je in aanmerking komt voor een premievakantie. En hoe lang deze periode kan duren. 

Laat je goed adviseren!

Een wijziging op je premie kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor je vrijstelling. Het is daarom belangrijk dat je een bewuste keuze maakt. Wij raden u daarom aan je mogelijkheden te bespreken met je adviseur. Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon.

Geef je keuze door

Heb je de keuze gemaakt om je premiebetaling te wijzigen? Geef dit dan veilig door via het formulier levens- en beleggingsverzekeringen documenten opsturen. Wanneer je kiest voor premievrij maken of een premieverlaging, ontvangt je eerst een voorstel van ons, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring van je hebben ontvangen, handelen wij je verzoek af.