Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

(Tijdelijk) Stoppen met premie betalen

Het kan gebeuren dat u de premie voor uw verzekering (tijdelijk) niet meer kunt of wilt betalen. Er zijn dan een aantal mogelijkheden. Uw mogelijkheden zijn afhankelijk van de voorwaarden van uw product. Deze vindt u terug in Mijn Aegon of in uw administratie. Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van uw premiebetaling (fiscale) gevolgen heeft.

Welke mogelijkheden heeft u?

Premievrij maken 

Bij premievrij maken blijft uw verzekering wel bestaan, maar stopt u met het betalen van de premie. Dit heeft invloed op de hoogte van uw uitkering. Door het premievrij maken worden uw uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en uw eventuele garantiebedrag lager. In bepaalde gevallen kan het zijn dat er nog kosten verrekend worden tot de einddatum. Bijvoorbeeld kosten voor het beheer van uw verzekering. Wanneer u niet meer inlegt, maar er wel kosten worden verrekend, bestaat de kans dat uw kapitaal daalt. 

Premieverlaging

Bij een premieverlaging kiest u ervoor om uw premiebedrag te verlagen. Uw verzekering blijft dan wel bestaan, maar u betaalt periodiek een lager bedrag aan premie. Door het lagere premiebedrag wordt uw uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en uw eventuele garantiebedrag lager. 

Premievakantie 

Bij een premievakantie blijft uw verzekering wel bestaan, maar betaalt u tijdelijk geen of een lagere premie voor uw verzekering. Dit heeft invloed op de hoogte van uw uitkering. Door het opnemen van een premievakantie worden uw uitkering op de einddatum, bij eerder overlijden en uw eventuele garantiebedrag lager. In de productvoorwaarden van uw verzekering ziet u of u in aanmerking komt voor een premievakantie. En hoe lang deze periode kan duren. 

Laat u goed adviseren!

Een wijziging op uw premie kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw vrijstelling. Het is daarom belangrijk dat u een bewuste keuze maakt.
Wij raden u daarom aan uw mogelijkheden te bespreken met uw adviseur. U vindt de naam van uw adviseur in Mijn Aegon.

Geef uw keuze aan ons door

Heeft u de keuze gemaakt om uw om uw premiebetaling te wijzigen? Geef dit dan veilig door via het formulier levens- en beleggingsverzekeringen documenten opsturen. Wanneer u kiest voor premievrij maken of een premieverlaging, ontvangt u eerst een voorstel van ons, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring van u ontvangen, handelen wij uw verzoek af.