Gevolgen uitkeren kapitaalverzekering

Na de einddatum kun je je kapitaalverzekering laten uitkeren. Maar misschien wil je niet tot de einddatum wachten en de deze al eerder stopzetten (afkopen). Wat betekent het (voortijdig) laten uitkeren van je kapitaalverzekering voor je? Heb je bijvoorbeeld recht op een vrijstelling? We leggen het hier uit.

Image
pensioen ontdek hoe we beleggen

De fiscale gevolgen hangen ook van de ingangsdatum van je verzekering af

Zoek daarom eerst de oorspronkelijke ingangsdatum van je verzekering op

Deze vind je terug in Mijn Aegon of op het polisblad. Afhankelijk van de ingangsdatum zijn bepaalde belastingregels op je verzekering van toepassing. Hieronder vind je meer informatie.

Heb je een Kapitaalverzekering Eigen Woning? Dan gelden er aparte regels, los van de ingangsdatum.

Ga naar Mijn Aegon

Ik heb een Kapitaalverzekering

Zoek je ingangsdatum van je polis op. Deze staat op je polisblad of kijk in Mijn Aegon.

Dan valt je verzekering onder het oude belastingregime 'Pré Brede Herwaardering'. De uitkering van je verzekering is dan mogelijk belastingvrij.

Controleer in Mijn Aegon of je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je betaalde tenminste 12 aaneensluitende jaren premie.
 • Je verhoogde het verzekerd kapitaal niet op of na 1 januari 1992, tenzij dit volgens je polisvoorwaarden was toegestaan.
 • Je voldoet aan de bandbreedte eis.

Wat is de bandbreedte eis?

De bandbreedte eis houdt in dat het hoogste premiebedrag dat je in totaal in een polisjaar betaalde, niet meer mag zijn dan een bepaald aantal keer het laagste premiebedrag dat je in een polisjaar betaalde. Voor je verzekering, die inging vóór 1 januari 1992, is de bandbreedte-eis afhankelijk van de looptijd van je verzekering.

 • Je verzekering liep 12 tot en met 15 jaar
  Dan mag de hoogste premie niet meer zijn geweest dan 5 keer de laagste premie.
 • Je verzekering liep 16 tot en met 20 jaar
  Dan mag de hoogste premie niet meer zijn geweest dan 10 keer de laagste premie.
 • Je verzekering liep 21 tot en met 30 jaar
  Dan mag de hoogste premie niet meer zijn geweest dan 15 keer de laagste premie.
 • Je verzekering liep langer dan 30 jaar
  Dan mag de hoogste premie niet meer zijn geweest dan 20 keer de laagste premie.

Voldoet je verzekering niet aan de voorwaarden?

Dan moet je op het moment van uitkeren in box 1 belasting betalen over het rentebestanddeel. Dat is het bedrag van de uitkering min alle premie die u tijdens de looptijd betaalde. 

Er geldt een vrijstelling tijdens de looptijd tot een totale waarde van € 123.428,-

Voor de waarde van deze kapitaalverzekeringen geldt tijdens de looptijd een box 3 vrijstelling tot een totale waarde van € 123.428,-. Heb je een fiscale partner? Dan bedraagt jullie gezamenlijke vrijstelling € 246.856,-. Bedraagt de totale waarde meer dan het bedrag van je vrijstelling? Dan moet je het gedeelte boven de vrijstelling tijdens de looptijd in box 3 opgeven bij je aangifte. 

Dan valt je verzekering onder het belastingregime 'Brede Herwaardering'. De uitkering van je verzekering is dan mogelijk belastingvrij.

Controleer in Mijn Aegon of je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je betaalde tenminste 15 aaneensluitende jaren premie.
 • Je verhoogde het verzekerd kapitaal niet op of na 14 september 1999, tenzij dit volgens je polisvoorwaarden was toegestaan.
 • Je verlengde de verzekering niet op of na 14 september 1999.
 • Je voldoet aan de bandbreedte eis: het hoogste totale premiebedrag dat je in een polisjaar betaalde mag niet meer zijn dan 10 keer het laagste premiebedrag dat je in een polisjaar betaalde.

Voldoet je verzekering aan de voorwaarden?

Dan is het vrijgestelde bedrag per belastingplichtige € 123.428.-. Is je uitkering lager? Dan hoef je over je uitkering geen belasting te betalen.

Voldoet je verzekering niet aan de voorwaarden?

Dan moet je op het moment van uitkeren in box 1 belasting betalen over het rentebestanddeel. Dat is het bedrag van de uitkering min alle premie die je tijdens de looptijd betaalde.

Er geldt een vrijstelling tijdens de looptijd tot een totale waarde van € 123.428,-

Voor de waarde van deze kapitaalverzekeringen geldt tijdens de looptijd een box 3 vrijstelling tot een totale waarde van € 123.428,-. Heb je een fiscale partner? Dan bedraagt jullie gezamenlijke vrijstelling € 246.856,-. Bedraagt de totale waarde meer dan het bedrag van je vrijstelling? Dan moet je het gedeelte boven de vrijstelling tijdens de looptijd in box 3 opgeven bij je aangifte.

Dan wordt de waarde van je verzekering gedurende de looptijd jaarlijks belast in box 3 volgens IB 2001.

Dit betekent dat je jaarlijks vermogensrendementsheffing over de waarde (hebt) betaalt. In vrijwel alle gevallen is er dan geen rentebestanddeel aanwezig. In dat geval kun je de uitkering belastingvrij ontvangen.

Dan wordt de waarde van je verzekering gedurende de looptijd jaarlijks belast in box 3 volgens IB 2001.

Dit betekent dat je jaarlijks vermogensrendementsheffing over de waarde (hebt) betaalt. Je hoeft daarom geen belasting over de uitkering te betalen. Als je de uitkering van je kapitaalverzekering hebt ontvangen, telt het deel van de uitkering dat beschikbaar komt en op 1 januari nog steeds op je rekening staat, wel mee voor je vermogen in box 3.

Ik heb een Kapitaalverzekering Eigen Woning

Je verzekering valt onder het speciale belastingregime 'Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)'. De uitkering van je verzekering is dan mogelijk belastingvrij. Controleer in Mijn Aegon of je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je gebruikt de uitkering voor de aflossing van je eigenwoningschuld.
 • Je betaalde iedere jaar premie.
 • Je voldoet aan de bandbreedte eis: de hoogste premie die je betaalde in een polisjaar mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste premie.

Voldoe je aan de voorwaarden? 
Dan is het vrijgestelde bedrag € 202.000,- (bedrag 2024) per belastingplichtige. De vrijstelling kan nooit meer bedragen dan de eigenwoningschuld. Je hebt in je leven eenmalig recht op de vrijstelling van € 202.000,-. Maakte je al eerder gebruik van een vrijstelling? Dan wordt die van deze vrijstelling afgetrokken.

Voldoe je niet aan de voorwaarden?
Dan moet je op het moment van uitkeren in box 1 belasting betalen over het rentebestanddeel. Dat is het bedrag van de uitkering min alle premie die je tijdens de looptijd betaalde.

 

Image
Stel achter laptop

Laat je adviseren

Een wijziging op je levensverzekering kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Het is verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen. Je adviseur heeft inzicht in je persoonlijke financiële situatie en kan je helpen met het maken van de juiste keuzes. Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon. 

Mijn levensverzekering inzien