Je kapitaalverzekering afkopen

Een kapitaalverzekering sluit je vaak af met een bepaald doel voor ogen. Door een wijziging in je (financiële) situatie kan het zijn dat je je verzekering al voor de einddatum wilt stoppen. Dit noemen we afkopen.

Afkopen is niet altijd mogelijk. Dit hangt af van je productvoorwaarden. Deze vind je terug in Mijn Aegon of in je administratie. Soms kun je ook gedeeltelijk afkopen. Afkoop en gedeeltelijk afkopen heeft mogelijk negatieve gevolgen. Welke dat zijn, lees je hieronder.

Image
Echtpaar

Maak een bewuste keuze

Het (eerder) uitkeren van je kapitaalverzekering kan (fiscale) gevolgen hebben voor je financiële situatie. Het is daarom verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen.

Je adviseur heeft inzicht in je persoonlijke financiële situatie. Hij kan je helpen bepalen wat voor jou de beste keuze is op de korte én lange termijn. Je vindt de naam van je adviseur in Mijn Aegon.

Maak ook gebruik van de keuzehulp bij stopzetten of afkopen:

Keuzehulp bij stopzetten of afkopen

Mogelijke gevolgen

Heb je een garantiebedrag op je verzekering? Dan ontvang je op de einddatum sowieso minimaal dat bedrag. Maar stop je je verzekering eerder dan de einddatum? Dan vervalt je recht op dit garantiebedrag.

Koop je gedeeltelijk af? Dan heeft dat ook gevolgen voor de garantie. Deze wordt lager of vervalt.

Het (eerder) uitkeren van je kapitaalverzekering kan fiscale gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op het moment van uitkeren geen belastingvrijstelling hebt. Lees meer: Fiscale gevolgen van eerder (voortijdig) uitkeren van je kapitaalverzekering

Koop je gedeeltelijk af? Dan wordt de uitkering bij overlijden lager.

Krijgen je nabestaanden een uitkering uit je kapitaalverzekering wanneer je overlijdt? Dan vervalt deze uitkering als je de verzekering afkoopt. Wil je nadat je hebt afgekocht toch een uitkering voor je nabestaanden als je komt te overlijden? Dan moet je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluiten. Houd er wel rekening mee dat de premie hiervoor hoger kan zijn, omdat je bijvoorbeeld ouder bent geworden.

Koop je gedeeltelijk af? Dan wordt de uitkering bij overlijden lager.

Door een gedeeltelijke afkoop wordt de uitkering op de einddatum lager.

Voor een aantal toeslagen geldt een vermogensgrens. In dat geval bepaalt de hoogte van je vermogen per 1 januari of je in dat jaar recht hebt op een toeslag. Meer weten over toeslagen? Kijk dan op: belastingdienst/toeslagen  

Hypotheek aflossen

Wil je je hypotheek aflossen met je kapitaalverzekering?

Dan is je verzekering waarschijnlijk 'verpand' aan de pandhouder. Dit is de bank of verzekeraar waar je lening loopt. Wij vinden het belangrijk dat je een bewuste keuze maakt wanneer je je verpande verzekering afkoopt. Lees daarom deze aandachtpunten:

In de situatie dat je verzekering verpand is, zijn er twee situaties mogelijk.

In beide gevallen heb je toestemming nodig van de pandhouder om je verzekering af te kopen. Hiervoor moet je zelf contact opnemen met je pandhouder. Wij behandelen je verzoek tot afkoop pas wanneer wij het akkoord van de pandhouder binnen hebben. Hieronder beschrijven wij de mogelijke situaties:

  • Je wilt de verzekering afkopen en de uitkering door ons laten overmaken naar de pandhouder.

Dan hebben wij eerst schriftelijk akkoord nodig van de pandhouder. Wanneer we dit ontvangen, sturen wij je de benodigde informatie toe.

  • Je wilt de verzekering afkopen en de uitkering op je betaalrekening ontvangen.

Dan moet de pandhouder eerst bij ons aangeven geen aanspraak meer te maken op de uitkering. Zodra wij de aantekening van verpanding van de polis halen, krijg je hier een bevestiging van. Daarna kunt je een verzoek tot afkoop insturen via Mijn Aegon.

Blijft er door de afkoop een deel van je lening over? Dan moet je nadenken over hoe je het restant van die lening in de toekomst gaat aflossen.

Wanneer je je lening voortijdig (gedeeltelijk) wilt aflossen, dan kan het zijn dat je hiervoor kosten moet betalen. Neem voor meer informatie hierover contact op met je pandhouder. 

Dan gelden er speciale fiscale regels voor je verzekering. Je bent bijvoorbeeld verplicht om de afkoopwaarde van je verzekering te gebruiken voor de aflossing van je eigenwoningschuld.

Image
Verzekering aanpassen man achter laptop

Geef je keuze door

Heb je de keuze gemaakt om af te kopen? Geef dit door via Mijn Aegon.

Je ontvangt van ons een voorstel, samen met een akkoordverklaring. Als je de ondertekende akkoordverklaring en de andere benodigde documenten weer uploadt via Mijn Aegon, handelen wij je verzoek tot afkoop af.

Mijn Aegon