Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uw kapitaalverzekering afkopen

Een kapitaalverzekering sluit u vaak af met een bepaald doel voor ogen. Door een wijziging in uw (financiële) situatie kan het zijn dat u uw verzekering al voor de einddatum wilt stoppen. Dit noemen we afkopen.

Maak een bewuste keuze

Het (voortijdig) uitkeren van uw kapitaalverzekering kan (fiscale) gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Het is verstandig om vooraf goed te kijken naar de voor- en nadelen. Uw adviseur heeft inzicht in uw persoonlijke financiële situatie. Hij kan u helpen bepalen wat de voor u beste keuze is op de korte én lange termijn. U vindt de naam van uw adviseur in Mijn Aegon. Ook kunt u gebruik maken van de keuzehulp bij stopzetten of afkopen.

Naar de keuzehulp bij stopzetten of afkopen

Uw garantiebedrag vervalt

Heeft u een garantiebedrag op uw verzekering? Dan ontvangt u op de einddatum sowieso minimaal dat bedrag. Maar stopt u uw verzekering voortijdig? Dan vervalt uw recht op dit garantiebedrag.

U moet mogelijk belasting betalen

Het (voortijdig) uitkeren van uw kapitaalverzekering kan fiscale gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op het moment van uitkeren geen belastingvrijstelling heeft.

Lees meer over de fiscale gevolgen van het (voortijdig) uitkeren van uw kapitaalverzekering

Uitkering bij overlijden

Krijgen uw nabestaanden een uitkering uit uw kapitaalverzekering wanneer u overlijdt? Die uitkering vervalt als u de verzekering afkoopt. Wilt u na uw afkoop toch een uitkering na uw overlijden? Dan kunt u hiervoor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering sluiten. Houdt u er wel rekening mee dat deze duurder kan zijn, omdat u ouder bent geworden. Of bijvoorbeeld omdat u een ziekte onder de leden heeft. Bij het sluiten van een nieuwe verzekering wordt opnieuw naar uw gezondheid gevraagd.

Uw (hypotheek)lening aflossen met uw kapitaalverzekering

Dan is uw verzekering waarschijnlijk 'verpand' aan de pandhouder. Dit is de bank of verzekeraar waar uw lening loopt. Wij vinden het belangrijk dat u een bewuste keuze maakt wanneer u uw verpande verzekering afkoopt. Hieronder benoemen wij daarom een aantal aandachtspunten.

U heeft toestemming van de pandhouder nodig voor afkopen
In de situatie dat uw verzekering verpand is, zijn er twee situaties mogelijk.
Controleer of u kunt aflossen zonder aflossingskosten
Wanneer u uw lening voortijdig (gedeeltelijk) wilt aflossen, dan kan het zijn dat u hiervoor kosten moet betalen.
Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning? 
Dan gelden er speciale fiscale regels voor uw verzekering.

Geef uw keuze aan ons door

Heeft u de keuze gemaakt om af te kopen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via Mijn Aegon. U ontvangt dan van ons een voorstel, inclusief een akkoordverklaring. Nadat wij de ondertekende akkoordverklaring en de andere benodigde stukken van u hebben ontvangen, handelen wij uw verzoek tot afkoop af.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon? Maak in drie stappen een account aan.