NHG-wijzigingen en Prinsjesdagbesluiten voor de woningmarkt in 2023

Wat gaat er in 2023 veranderen in de woningmarkt? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

 

Image
Woonhuisverzekering Aegon

Kostengrens NHG wordt € 405.000

Het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan tot een bepaald bedrag. Deze kostengrens stijgt per 1 januari 2023 van € 355.000 naar € 405.000. Je kunt dus meer huis met NHG krijgen! Wil je je nieuwe huis gelijk energiezuiniger maken? Dan mag je zelfs 106% van de marktwaarde lenen. Dit betekent dat je in 2023 een maximale NHG-hypotheek kunt krijgen van € 429.300. Die extra 6% moeten je wel volledig uitgeven aan energiebesparende maatregelen. Een lijstje van deze maatregelen vind je op de website van Milieu Centraal.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting gaan omhoog

Verlaging inkomstenbelasting 2023

Het tarief van de 1e schijf inkomstenbelasting is verlaagd van 37,07% naar 36,93%. In de 1e schijf valt een inkomen tot € 73.071.

Verhoging arbeidskorting

Het maximale bedrag van de arbeidskorting komt in 2023 uit op € 5.052 (2022: € 4.260). Daarnaast gaat het afbouwpercentage omhoog naar 6,51% (2022: 5,86%). Door de arbeidskorting is de inkomstenbelasting voor mensen die werken lager. De verhoging van de arbeidskorting zorgt ervoor dat werken meer loont voor mensen met een inkomen tot € 115.000 per jaar.

De laatste stap in de verlaging van de hypotheekrenteaftrek

De afgelopen jaren is de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs verlaagd en de laatste stap is in 2023. De inkomens in de hoogste belastingschijf  kunnen de hypotheekrente dan nog maximaal tegen het tarief van 36,93% aftrekken voor de inkomstenbelasting in plaats van 40% (2022). De hoogste belastingschijf is in 2022 vanaf € 69.398. In 2023 is dat bij € 73.071. Is je bruto jaarinkomen lager? Dan kun je de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen je inkomsten worden belast.

Box 3: heffingsvrij vermogen gaat omhoog naar € 57.000

Een vast bedrag van jouw vermogen is vrijgesteld van belasting. Het heffingsvrij vermogen is verhoogd voor 2023. Het heffingsvrij vermogen mét een fiscaal partner is het dubbele: € 114.000.

Verlaging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait gaat omlaag van 0,45% in 2022 naar 0,35% in 2023. Maar bedenk wel dat de WOZ-waarde van je woning ook stijgt. Voor woningen met een WOZ-waarde lager dan € 75.000 of hoger dan € 1.200.000 geldt een ander percentage voor het eigenwoningforfait.

Verdere afbouw Wet Hillen

Elk jaar wordt de Wet Hillen volgens schema verder afgebouwd met 3,33%. Dat betekent dat mensen met geen of een geringe eigenwoningschuld nog maar 83,33% van de bijtelling van het eigenwoningforfait als aftrekpost mogen opvoeren. Dit treft vooral oudere woningeigenaren. De impact op de netto hypotheeklast is beperkt, omdat die veelal met slechts een paar euro per maand omhooggaat.

Belastingvrij schenken voor eigen woning is fors beperkt

Wie zijn kind jonger dan 40 jaar nog belastingvrij geld wil schenken kan vanaf 1 januari 2023 nog € 28.947 belastingvrij schenken. Het kind mag overigens zelf besluiten waaraan dat bedrag besteed wordt. Het betekent trouwens niet dat je nu geen ton of meer mag schenken aan je kind. Het verschil is dat je kind dan schenkingsbelasting hierover betaalt. Per 1 januari 2023 is de mogelijkheid om de schenking voor de eigen woning te spreiden over meerdere jaren afgeschaft. Heb je in 2022 al een grote schenking gedaan voor de eigen woning? Dan mag je dit spreiden over 2022 en 2023. Dus niet meer over 2024.

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Voor een woning van maximaal € 440.000 betalen de kopers geen overdrachtsbelasting in 2023. Vorig jaar was het bedrag maximaal € 400.000. Deze vrijstelling van de overdrachtsbelasting geldt alleen voor kopers tussen 18 en 35 jaar. Een andere voorwaarde is dat zij niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. Koop je een woning voor de verhuur, een tweede woning voor een studerend kind of een vakantiewoning? Dan betaal je vanaf 1 januari 2023 niet 8% overdrachtsbelasting maar 10,4%. De overheid wil vooral starters daarmee een sterkere positie geven ten opzichte van beleggers.

Leennormen 2023: tweede inkomen tweeverdieners telt vanaf 2023 volledig mee

Het tweede inkomen mag in 2023 voor 100% meegenomen worden. Eerder was het maximaal 90%. Door de stijgende lonen blijven de leennormen over het geheel ongeveer gelijk. Wel is de inflatie nog steeds hoog.

Kabinetsbesluiten voor woningbezitters en voor de woningmarkt

Het repareren van de koopkracht door de hoge inflatie is erg belangrijk. Daarom is onder andere het prijsplafond voor het gebruik van gas en elektriciteit doorgevoerd. Nu zoomen we in op een aantal andere maatregelen voor mensen met een eigen koopwoning.

Btw-vrijstelling voor zonnepanelen

Vanaf nu is er een btw-vrijstelling voor de aanschaf van zonnepanelen. Hiervoor kon je die btw terugvragen, alleen dat was wel wat werk en gedoe. #Prettig geregeld.

Met ingang van 1 januari kun je voor één maatregel isolatiesubsidie (ISDE) aanvragen

Extraatje voor isolatie: de overheid stelt in 2023 en 2024 € 300 miljoen extra beschikbaar voor het beter isoleren van woningen. In 2022 kon je pas subsidie krijgen als je twee of meer isolatie-maatregelen nam. Vanaf 1 januari 2023 is deze subsidie via www.rvo.nl aan te vragen voor één duurzame maatregel.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds

Zet een duurzame eerste stap samen met het Nationaal Warmtefonds. Jij bent als huiseigenaar de slimme investeerder en het fonds is de financier. Zo kun je snel beginnen met besparen. Natuurlijk wordt ook jouw wooncomfort direct beter én draag je positief bij aan de energietransitie! Bij het Nationaal Warmtefonds leen je voor de verduurzaming maximaal € 25.000! Meer weten? Lees dit blog.

Extra geld voor meer betaalbare woningen

De overheid steekt vanaf 2023 10 jaar lang € 100 miljoen per jaar in de woningbouw om betaalbare woningen van verschillende doelgroepen te bevorderen. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar. In 2023 moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting stelt de overheid € 380 miljoen extra ter beschikking.

Image
Jonge vrouw in haar eerste huis

En wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar?

Denk je na over verhuizen? Of toch (ver)bouwen? Wat je woonwens ook is in 2023, we denken graag met je mee. 

Denk vooruit over je Aegon-hypotheek