AEGON Deposito Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in deposito’s, obligaties en andere vastrentende waarden voornamelijk luidende in euro’s en met een looptijd van maximaal één jaar. Om het debiteurenrisico te beperken wordt met name belegd in debiteuren met een investment grade rating.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is eerst gericht op bescherming van het vermogen en daarnaast op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark.

Rendement AEGON Deposito Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Deposito Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Deposito Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 05/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
0.88
Afgelopen maand
0.26
Afgelopen 3 maanden
0.63
Afgelopen jaar
0.95
Afgelopen 3 jaar
-0.10
Afgelopen 5 jaar
-0.25
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
23-06-2023
9.95
22-06-2023
9.95
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Geldmarkt
Risico
1

Fondsrapportages en jaarverslagen