Wat mag ik declareren uit mijn energiedepot?

Uit je energiedepot kan je de kosten voor de verduurzaming van je huis betalen
Wij hanteren hiervoor de lijst van energiebesparende voorzieningen zoals die in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt vermeld. Hieronder vallen alleen erkende energiebesparende maatregelen:
  • gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
  • HR++ (of hoger)-beglazing
  • energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen mits in combinatie met HR++ beglazing
  • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
  • een (hybride) warmtepomp
  • warmteterugwinning
  • zonnecellen
  • of een combinatie hiervan

Weet je al precies welke maatregelen je gaat treffen en gaan we uit van een woningwaarde ná verbouw?
Dan kun je uit het energiedepot alleen zaken declareren die in je taxatierapport zijn opgenomen. 

Ben je er nog niet helemaal uit wat je precies gaat doen en gaan we uit van de woningwaarde vóór verbouw?
Dan hoef je de kosten vooraf niet te specificeren. Je mag naar eigen inzicht erkende energiebesparende maatregelen declareren uit je energiedepot aan de hand van nota's.

Meer informatie over hoe je kunt declareren uit je depot vind je op onze pagina: Declareren uit een bouwdepot.