Wat is overlevingswinst?

Een spaarkas-overeenkomst is een bijzondere vorm van een levensverzekering
Bij een spaarkas beleggen een aantal mensen gezamenlijk. Het opgebouwde vermogen verdelen we op een afgesproken datum tussen de mensen die dan nog in leven zijn. Bij overlijden van een van de verzekerden vervalt zijn of haar aandeel van de beleggingskas aan de gehele beleggingskas. Dit aandeel verdelen we onder de deelnemers die nog leven.

Dit te verdelen bedrag noemen we overlevingswinst
Je hebt recht op de overlevingswinst op de einddatum van je overeenkomst. De hoogte van de overlevingswinst is dus afhankelijk van het aantal verzekerden dat is overleden en de bedragen die daardoor zijn vrijgevallen.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen