Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen Levens- en beleggingsverzekeringen

Hoe kan ik mijn levensverzekering stopzetten (afkopen)?
Afkopen kan fiscale gevolgen hebben
Het is belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn. Lees hierover op onze pagina 'Wijzigen en gevolgen' en gebruik de oranje button 'Keuzehulp bij stopzetten'.

Het stopzetten van uw lijfrente- of kapitaalverzekering geeft u door via Mijn Aegon
Dit regelt u via de optie 'Mijn producten'. U ontvangt van ons een voorstel met een akkoordverklaring of aanvraagformulier. Als wij deze ondertekend van u terug hebben, is de wijziging definitief. U kunt uw lijfrente- of kapitaalverzekering ook stopzetten via ons webformulier 'Wijziging levens- of beleggingsverzekering'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik doen als mijn lijfrenteverzekering bij Aegon afloopt?
U heeft een bedrag opgebouwd voor aanvulling op uw pensioen in een lijfrente
Als uw lijfrente vrijkomt, kunt u twee dingen doen:
 • U zet de lijfrente direct om in een uitkering (lijfrente uitkeren).
 • U zet het geld nog even vast (lijfrente uitstellen).  
  Lees verder over de mogelijkheden met uw vrijkomende lijfrente bij Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

U krijgt ruim voor de einddatum van uw lijfrente van ons een brief
Ongeveer drie maanden voor de expiratiedatum van uw lijfrente informeren wij u met een brief. In deze brief leggen we uit wat u kunt doen met uw uitkering en hoe u dat kunt regelen.


 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is de belegde waarde van mijn levensverzekering?

U ziet uw belegde waarde terug in Mijn Aegon
Bij uw product ziet u de actuele belegde waarde. Heeft u een garantiekapitaal? Dan wordt deze ook getoond.
Heeft u een polis met winstdeling? Dan ziet u het verzekerde kapitaal exclusief winstdeling. Voor het verzekerde kapitaal op einddatum, raadpleegt u de winstbrieven.

Uw gegevens die u ziet in Mijn Aegon zijn het laatst bijgewerkt op de getoonde datum
U kunt bekijken of u recentere gegevens zijn door terug te gaan naar het productoverzicht en opnieuw de gewenste pagina te openen. Als de datum niet verandert, zijn dit de meest recente gegevens die wij van u hebben.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe kan ik het nettobedrag berekenen bij afkoop van mijn lijfrenteverzekering?
U kunt zelf een berekening maken zodat u een goede keuze kunt maken voor afkopen of niet
De gegevens die u nodig heeft om deze berekening te maken staan in de opgave van de afkoopbrief. Deze afkoopinformatie vraagt u aan via het formulier Wijzigen leven- of beleggingsverzekering of via Mijn Aegon. Heeft u al een brief van ons gekregen? Dan kunt u de gegevens uit die brief gebruiken voor uw netto berekening.  

Bereken hier het netto bedrag dat u overhoudt.

Dit is een voorlopige berekening
Pas na uw belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. U krijgt dan nog geld terug of u moet nog bijbetalen. Meer informatie leest u op www.aegon.nl/netto-berekening. U kunt ook bij uw adviseur terecht voor meer informatie.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de inhoudingen als ik mijn lijfrenteverzekering afkoop?
De inhoudingen bij afkoop zijn lijfrente zijn per situatie verschillend
U kunt wel zelf een berekening maken wat het nettobedrag is dat u na belastingaangifte overhoudt bij afkopen. Dit is een voorlopige berekening. Pas na uw belastingaangifte berekent de Belastingdienst de definitieve belasting. U krijgt dan nog geld terug of u moet nog bijbetalen.

Bereken hier het netto bedrag dat u overhoudt 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is de bedenktijd bij mijn vrijkomende lijfrente of kapitaalverzekering?

U heeft na de einddatum van uw polis bedenktijd voor uw vrijkomende kapitaal
Dit is tot het einde van het kalenderjaar ná de einddatum. Als er expiratiekapitaal vrijkomt vanwege overlijden, is de bedenktijd tot het einde van het 2e kalenderjaar ná overlijden.

Misschien wilt u nu graag een uitkering of juist later
Een adviseur kan u bij deze keuze helpen. Laat daarvoor uw gegevens achter op dit webformulier. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt dan contact met u op. Heeft u geen eigen onafhankelijk adviseur en gaat hier uw voorkeur naar uit? Kiest u dan op het formulier voor de optie ‘Onafhankelijk adviseur’. Of u vindt zelf een adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie voor uw vrijkomend kapitaal vindt u bij Uw Lijfrente komt vrij. Wat nu? 
 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke koers wordt gebruikt als mijn levensverzekering tot uitkering komt?
De eindwaarde van uw polis wordt bepaald op basis van de slotkoers van de laatste werkdag voor de einddatum
De slotkoers van de voorgaande werkdag is de beginkoers van de einddatum zelf. Valt de einddatum in het weekend of op een maandag? Dan houden we de slotkoers van de vrijdag daarvoor aan.

De getoonde koers op de pagina Fondsen en koersen is de slotkoers
Komt uw verzekering tot uitkering? Dan kijkt u naar de koers die vermeld staat bij de werkdag ervoor.

U ontvangt drie maanden voor de einddatum van uw verzekering een brief van ons
In deze eindbrief informeren wij u over de berekening van uw eindkapitaal. Ook geven we wij aan wat wij van u nodig hebben om de uitkering van uw levensverzekering tijdig af te handelen.

Lees meer bij Uw lijfrente komt vrij. Wat nu? 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe regel ik de waardeoverdracht van mijn levensverzekering naar een andere verzekeraar of bank?

U kunt uw opgebouwde kapitaal fiscaal geruisloos laten overboeken naar een andere financiële instelling
Met fiscaal geruisloos wordt bedoeld dat het nieuwe product een fiscale voortzetting is van het bestaande product. Daardoor hoeft u tussentijds niet met de Belastingdienst af te rekenen.

U regelt dit via uw adviseur of zelf 
Uw adviseur zorgt dat wij de juiste documenten hiervoor krijgen. Bespreek dit daarom altijd met uw adviseur.
Wilt u meer weten of zit zelf regelen? Kijk dan voor de werkwijze bij Procedure fiscaal vriendelijke kapitaaloverdracht 

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer voor mijn Garantie Inkomen?
U stuurt voor het wijzigen van uw rekeningnummer een verzoek met handtekening
Wilt u in uw verzoek het volgende vermelden?
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw oude en uw nieuwe IBAN. Uw nieuwe rekeningnummer kan geen spaarrekening zijn.
U stuurt ook een kopie bankafschrift van het nieuwe rekeningnummer mee
Deze kopie is niet ouder dan drie maanden. Het is belangrijk dat de naam van de begunstigde en het rekeningnummer hierop zichtbaar goed zijn. Bedragen mag u onzichtbaar maken.
Meer informatie over waar een kopie aan moet voldoen of hoe u een bankafschrift downloadt, leest u op de pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank

U kunt uw ingescande verzoek met een kopie bankafschrift via dit webformulier toesturen. U mag ook een foto maken hiervan en uploaden, zolang alle gegevens goed duidelijk zijn.
Een brief kunt u sturen naar onderstaande adres.

Wij passen uw rekeningnummer binnen 10 werkdagen aan
U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Aegon Levensverzekering N.V.
Postbus 23001
8900 MB Leeuwarden

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe wijzig ik de verzekeringnemer op mijn levensverzekering?

U kunt de wijziging van verzekeringnemer doorgeven via Mijn Aegon
U doet dit op de volgende manier:

 • U logt in op mijn Aegon
 • U gaat naar het tabblad ‘Wijziging’ bij uw levensverzekering
 • U klikt hier onderaan op de knop ‘Wijzigen’. U krijgt een digitaal formulier waar u uw verzoek kunt invullen. De gevraagde documenten kunt u als bijlage meesturen.
 • Als u het formulier verzendt, ontvangt u automatisch een digitale ontvangstbevestiging. 

Wij nemen uw verzoek in behandeling. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een reactie. Vaak zal dit schriftelijk gebeuren. Als wij het product gewijzigd hebben, kunt u dat zien in Mijn Aegon.

Wilt u niet online wijzigen of lukt het niet?
Dan kunt u het formulier 'Akte van overdracht' uitprinten, invullen, inscannen en naar ons sturen via ons webformulier 'Levensverzekeringdocumenten opsturen'. 
Als u het formulier per post wil sturen, dan kan dit naar onderstaand adres.

Aegon Levensverzekering NV,
Postbus 23001,
8900 MB Leeuwarden

Andere vraag? Bekijk onze 'Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe wijzig ik de begunstiging op mijn levensverzekering?

U kunt de begunstiging wijzigen
Gebruik hiervoor het formulier Wijziging Begunstiging Levensverzekering. Na het uitprinten en invullen kunt u dit formulier als bijlage via ons webformulier Levensverzekeringdocumenten opsturen.

Het wijzigen van de begunstiging kan fiscale gevolgen hebben
Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, schenkbelasting en/of erfbelasting. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur.

Als uw levenpolis verpand is aan uw hypotheek, dan is uw hypotheekverstrekker altijd de eerste begunstigde.  De overige begunstigde(n) mag u altijd wijzigen. 
U krijgt van ons bericht als de begunstiging is gewijzigd.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Hoe wijzig ik mijn naam op mijn levensverzekering of hypotheek?

U kunt de voor- of achternaam op uw verzekering wijzigen
Dit kan als de verzekering op uw eigen naam blijft staan. Bijvoorbeeld als u uw naam wilt wijzigen na een huwelijk.

Stuur hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek in
Daarbij voegt u een kopie van de akte van inschrijving bij de Burgerlijke stand of van het Koninklijk Besluit. U stuurt uw brief naar onderstaand adres. U mag dit verzoek ook inscannen en naar ons mailen.

Aegon Levensverzekering N.V.
Postbus 23001
8900 MB Leeuwarden

Wij passen uw naam binnen 10 werkdagen aan
U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Kan ik een kopie van de polis van mijn levensverzekering krijgen?

U kunt uw polis inzien en downloaden via Mijn Aegon
Onder 'Mijn Producten' klikt u op het product waarvan u de gegevens wilt inzien. Onder het tabblad 'Documenten' kunt u uw polis inzien, downloaden en uitprinten.

U kunt ook een webformulier invullen met uw verzoek voor een kopie
Vul dit formulier in. U ontvangt uw polisblad op het bij ons bekende adres. 

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Kan ik mijn levensverzekering premievrij maken?

U kunt uw verzoek voor premievrij maken van uw polis aan ons doorgeven
Om uw polis premievrij te maken, vraagt u eerst de premievrije waarde aan. Zo krijgt u een goed beeld van de waarde van uw polis.

U geeft uw verzoek voor premievrije waarde door via uw Mijn Aegon account 
U kiest aan de rechterkant in het menu voor 'E-mail sturen' en selecteert de levensverzekering waarvoor u dit wilt opvragen. Uw typt uw vraag en na verzending ontvangt u een kopie van het e-mailbericht. U kunt ook de premievrije waarde aanvragen met ons webformulier 'Wijzing levensverzekering- of beleggingsverzekering'. 

Wij kijken of het mogelijk is en u ontvangt de premievrije waarde en een akkoordverklaring
Hierin vermelden we alle informatie zodat u een goede keus kunt maken. U leest deze informatie door en besluit daarna wat u wilt doen. Als u deze akkoordverklaring niet terugstuurt, verandert er niks.

Het premievrij maken heeft invloed op uw spaardoel
U heeft uw levensverzekering afgesloten om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of de studie van uw kind te financieren. Of u wilt een (aanvullend) pensioen of extra vermogen opbouwen. Door uw polis premievrij te maken, haalt u uw doel misschien niet meer. Het doelkapitaal dat u nodig heeft om dit doel te bereiken, vindt u ook in uw Mijn Aegon account.

Andere vraag? Bekijk onze 'Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen'

Kan ik de einddatum of looptijd van mijn levensverzekering wijzigen?


Heeft u een lijfrenteverzekering?
Dan kunt u deze niet verlengen. We bieden geen beleggingsverzekeringen meer aan en verlengen deze verzekeringen niet meer. Daarom kunt u ook uw lijfrenteverzekering niet verlengen. Uw lijfrenteverzekering loopt nog wel gewoon door tot de einddatum.

U kunt op de einddatum wel een andere verzekering afsluiten
U kunt een Aegon Lijfrente Uitstelverzekering afsluiten. Met deze verzekering stelt u de uitkering uit. In de verzekering kunt u het lijfrentekapitaal storten dat op de einddatum vrijkomt uit uw lijfrenteverzekering. Maar ook andere lijfrentes die u heeft. Het kapitaal zet u dan nog maximaal tien jaar veilig vast. De verzekering keert op een vooraf gekozen einddatum een gegarandeerd eindkapitaal uit.

Op de einddatum kunt u ook kiezen voor een bancaire oplossing
U kunt kiezen voor Aegon Lijfrente Sparen. Bij dit product kunt u inleggen wanneer en hoeveel u wilt. U leest meer over de verschillende mogelijkheden lezen bij Uw lijfrente komt vrij. Wat nu? 

Heeft u een kapitaalverzekering?
Dan kunt u deze niet verlengen. We bieden geen beleggingsverzekeringen meer aan en verlengen deze verzekeringen niet meer. Daarom kunt u ook uw kapitaalverzekering niet verlengen. Uw kapitaalverzekering loopt nog wel gewoon door tot de einddatum.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Wat is de Aegon Beleggingsverzekering Check?

Met Aegon Beleggingsverzekering Check krijgt u meer inzicht in:
 
 • de belangrijkste eigenschappen van uw beleggingsverzekering;
 • de mogelijkheden die u heeft om uw beleggingsverzekering aan te passen;
 • onze alternatieve producten voor als u wilt overstappen.
  Check nu de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering: Aegon Beleggingsverzekering Check

Wat betekent een garantiebedrag in mijn levensverzekering?

Met een garantie op einddatum in uw beleggingsverzekering krijgt u een gegarandeerd bedrag uitgekeerd
Het maakt niet uit wat de beleggingsresultaten zijn. U kunt in Mijn Aegon en in de jaarlijkse beleggingsinformatie nakijken of u een garantie op einddatum heeft.

Een wijziging in uw verzekering heeft invloed op het garantiebedrag
Wijzigt u bijvoorbeeld uw premiebedrag, dan berekenen we opnieuw het gegarandeerde bedrag. De garantie kan hoger of lager worden of helemaal komen te vervallen.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Kan ik een lijfrenteverzekering afsluiten als ik in het buitenland woon?

U kunt geen opbouwende lijfrente afsluiten als u in het buitenland woont
Dit heeft te maken met de risico's die aan het sluiten van verzekeringen in het buitenland verbonden zijn. Denk aan het van toepassing zijn van een buitenlands rechtstelsel of overtreding van de Europese regelgeving

Bij een expirerende lijfrente kunt u wel een nieuwe lijfrente aankopen
We hebben het dan over de uitvoering van een bestaande overeenkomst en niet het sluiten van een nieuwe overeenkomst. Dan kunt u wel een nieuwe lijfrente aankopen. U krijgt van ons hiervoor een verklaring bij de eindbrief. Deze ontvangt u ruim voor de einddatum. Zo kunt u een goede keuze maken. Een bancaire lijfrente is niet mogelijk.

Informeer bij uw tussenpersoon naar de mogelijkheden
Uw adviseur kan u het beste adviseren over wat mogelijk is als u in het buitenland woont.

Heeft u nog geen tussenpersoon? Vind een adviseur bij u in de buurt.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen 

 

Op welke manier kan ik mijn premie of hypotheekrente betalen?

U kunt uw premie of via automatische incasso betalen 
U regelt dit voor uw levensverzekering of schadeverzekering zelf via Mijn Aegon via 'Mijn Gegevens
Of u vult u het machtigingsformulier in. U kunt deze downloaden vanaf Rekeningnummer wijzigen van uw hypotheek, schade-, of levensverzekering 
Na ondertekening scant u het formulier of u maakt er een foto van en stuurt u deze als bijlage naar ons toe via dit webformulier.

Heeft u een hypotheek bij Aegon? Dan gaat de afschrijving van uw hypotheekrente altijd via automatische incasso.

U kunt ook via AcceptEmail betalen
Hiermee betaalt u uw premie via iDEAL. U ontvangt enkele dagen voordat u uw premie moet betalen een betaallink op uw e-mailadres. 

Bij een levensverzekering is periodieke overboeking ook mogelijk
U machtigt uw bank om iedere maand automatisch het juiste bedrag aan Aegon over te boeken. Stopt uw verzekering of wijzigt de premie? Dan zet u zelf de periodieke betaling stop of wijzigt u het bedrag via uw bank. Vergeet bij een periodieke overboeking niet om in de omschrijving uw polisnummer te vermelden. Geeft u via Mijn Aegon ook door dat u via periodieke overboeking betaalt? 

 

Ik heb de premiebetaling van mijn levensverzekering gestorneerd. Wat nu?

Wij proberen opnieuw te incasseren als uw saldo te laag was
Als de incasso van uw premie niet gelukt is doordat er er geen saldo was op uw rekening, incasseren we na ongeveer twee weken opnieuw. Heeft u zelf uw premie gestorneerd? Dan doen we dit niet. Als er twee storno's achter elkaar plaatsvinden, gaat uw premiebetaling over op acceptgiro.

 

Ik heb een betalingsachterstand op mijn levensverzekering. Wat kan ik doen?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op
Ons telefoonnummer is (058) 244 38 43. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.
U kunt ook een e-mail sturen naar betaalafspraak@aegon.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

U kunt uw betalingen inzien via Mijn Aegon
U ziet dan ook welke bedragen nog openstaan. Deze kunt u dan betalen. Dit kan via 'Mijn Betalingen'. Bij een openstaande vordering, is er een rode button ‘Betalen’. Als u klikt op deze button, vindt u alle rekeningnummers die u nodig heeft om een betaling te doen.

Kan ik de overlijdensrisicoverzekering verwijderen uit mijn levensverzekering?

De overlijdensdekking verwijderen kan bij bepaalde polissen
Er zijn verzekeringen waarbij de overlijdensrisicoverzekering verwijderd kan worden. Ook zijn er producten waarbij de overlijdensrisicoverzekering een vast onderdeel is van de beleggingsverzekering.

Bij veel van onze beleggingsverzekeringen is het in ieder geval mogelijk om de dekking aan te passen. Zo wordt er weinig of geen premie in rekening gebracht.

Neem contact op met uw adviseur om te vragen naar de mogelijkheden
Wilt u weten wat voor uw polis mogelijk is? Uw adviseur kan u voorlichten over de opties en de eventuele fiscale gevolgen.

Andere vraag? Bekijk onze Veelgestelde vragen over levens- en beleggingsverzekeringen

Welke kosten zijn er bij een levensverzekering?

In uw premie zijn de volgende kosten verwerkt:
 • Eerste kosten: hieronder vallen bijvoorbeeld de ontwikkelingskosten van de verzekering.
 • Doorlopende- en beheerkosten: wij brengen deze kosten in rekening als vergoeding voor bijvoorbeeld administratie, beheer en het innen van de premie.
 • Aan- en verkoopkosten: de kosten voor de aan- en verkoop van de beleggingen berekenen wij aan u door.
 • Fondskosten: dit zijn kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheren en onderhouden van het beleggingsfonds.

Daarnaast betaalt u risicopremie voor aanvullende dekkingen zoals het risico op overlijden.

Heeft u uw verzekering voor 1 januari 2013 afgesloten?
Dan betaalt u ook bemiddelingskosten voor uw adviseur. Sinds 1 januari 2013 betaalt u bij het afsluiten van een nieuwe levensverzekering deze kosten rechtstreeks aan uw adviseur.

Bekijk onze pagina Veelgestelde vragen Levens- en beleggingsverzekeringen
Staat uw vraag er niet tussen?