Wat zijn de gevolgen voor mijn product bij Aegon als ik in het buitenland belastingplichtig ben?

Wij geven gegevens van u door aan de Nederlandse Belastingdienst
Dit zijn de volgende gegevens:
  • Uw naam en adres
  • Rekeninggegevens en/of polisgegevens over het vorige kalenderjaar
  • Uw belastingnummer (Tax Identification Number) of, als u dat niet heeft, uw geboortedatum
  • Uw rente, dividenden, verkoopopbrengsten en bezittingen
Van ondernemingen en bestaande zakelijke klanten geven we informatie door over:
  • De entiteit zelf
  • En als dit van toepassing is, informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie
De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met Belastingdiensten van andere landen
Als belastingplichtige bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte. Ook richting de buitenlandse Belastingdienst. Of u belasting moet betalen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met uw (belasting)adviseur.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS