Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het jaarlijks berekenen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Particulier Pensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Alles over het jaarlijks berekenen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Heeft u een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan berekenen wij ieder jaar hoe hoog uw maandelijkse pensioen voor het komend jaar wordt.

De overheid stelt op 1 januari de zorgtoeslag en de huurtoeslag vast. En ook voor mensen die hypotheekrente aftrekken is het handig dat zij hun inkomen weten per 1 januari. Daar sluiten wij dus bij aan. Ook als u pas een maand of een paar maanden voor 1 januari een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen sluit, berekenen we de hoogte van uw pensioen op 1 januari opnieuw. Dit doen we voor iedere klant. Uw maandelijkse pensioen kan hierdoor hoger of lager worden.

Waarom verandert uw pensioen ieder jaar?

U krijgt elk jaar een ander maandelijks pensioen. Het ene jaar is dat hoger of lager dan het andere jaar. De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

  • hoe het gaat met uw beleggingen
  • de marktrente
  • de gemiddelde levensverwachting

We bekijken elk jaar op 1 januari hoe deze factoren zijn veranderd. Op basis daarvan bepalen we uw nieuwe maandelijkse pensioen voor dat jaar.

Wat gebeurt er bij een stijging of daling van deze factoren?

Dat kan niemand zomaar voorspellen. Want ze hebben ook onderling invloed op elkaar. In het algemeen kunnen we zeggen dat u meer pensioen krijgt als uw beleggingen het goed doen, en er niets gebeurt met de marktrente en levensverwachting. Stijgt de levensverwachting? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van uw pensioen.

In onderstaand schema staat wat er gebeurt met uw maandelijkse pensioen als één van de drie factoren stijgt of daalt. Maar meestal zullen ze alle drie tegelijk veranderen. En dan is het niet direct duidelijk wat er gebeurt.

  Beleggingen  Marktrente  Levensverwachting 
 Waarde neemt toeWaarde neemt afStijgt DaaltStijgt Daalt
Effect op uw pensioenPositiefNegatiefPositiefNegatiefNegatiefPositief

Waarom is mijn Aegon Uitkerend Beleggingspensioen minder gestegen dan de beurs?

2019 is een goed jaar geweest voor beleggingen. De beurs is over heel 2019 met meer dan 20 procent gestegen. Maar tegelijkertijd is de marktrente fors gedaald. Dat heeft een dempend effect op de stijging van uw pensioen. Om u een idee te geven: als de marktrente met 1% daalt, daalt uw uitkering met ongeveer 10%. In 2019 is de rente met 0,82% gedaald. De invloed van de gemiddelde levensverwachting was overigens beperkt in 2019.

Ook de ingangsdatum van uw pensioen maakt verschil. Heeft u in de loop van 2019 een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen gesloten? Dan heeft u niet kunnen profiteren van de zeer sterke waardestijging in de eerste paar maanden van het jaar.

U krijgt ieder jaar een bericht van ons over de nieuwe hoogte van uw maandelijkse pensioen

In januari van ieder jaar ontvangt u van ons een bericht met daarin de hoogte van uw nieuwe maandelijkse pensioen. Ook ziet u dan hoe de waarde van uw pensioenkapitaal zich heeft ontwikkeld. We laten u de volgende zaken zien:

  • De beginstand van uw pensioenkapitaal
  • De premie voor het gegarandeerd partnerpensioen (alleen als u hiervoor gekozen heeft en alleen op het eerste overzicht dat u van ons krijgt)
  • De kosten die we hebben verrekend
  • Het pensioen dat u heeft ontvangen
  • De toeslag die u krijgt omdat u nog in leven bent
  • Het resultaat van uw beleggingen
  • De eindstand van uw pensioenkapitaal

 

Verder krijgt u dan ook uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Waarschijnlijk kent u deze overzichten nog wel uit de tijd dat u nog pensioen opbouwde. Alle pensioenuitvoerders maken en versturen hetzelfde type overzicht. Op dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft.

Bekijk hier een voorbeeld van het bericht dat u ieder jaar ontvangt. Bij de ‘veelgestelde vragen’ onder aan deze pagina vindt u meer uitleg over de onderwerpen in het bericht.