Beleggingsprofielen: een voorbeeld

Offensief, neutraal, defensief en zeer defensief: dat zijn de  beleggingsprofielen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Hieronder zie je wat deze profielen mogelijk opleveren.

Image
pensioen 4 beleggingsprofielen

Het risico verschilt per beleggingsprofiel

We beleggen voor jou. Dat doen we op een manier die bij je past. Met het risico dat je kunt en wilt nemen. We volgen hierbij het beleggingsprofiel dat we voor je hebben vastgesteld.

Offensief beleggingsprofiel

Bij het offensieve beleggingsprofiel is het risico het grootst. De hoogte van je pensioen kan bij dit profiel sterk schommelen. Je pensioen zal naar verwachting gemiddeld hoger zijn dan bij de andere profielen. Maar dat is niet zeker. Je loopt ook het risico dat je pensioen lager uitvalt. Zelfs lager dan mogelijk is bij de andere profielen.

Neutraal beleggingsprofiel

Het neutrale profiel zit wat betreft risico en verwachte opbrengst tussen het offensieve en defensieve profiel in.

Defensief beleggingsprofiel

Daarnaast bieden we een defensief beleggingsprofiel aan. De hoogte van je pensioen kan bij dit profiel wel schommelen, maar niet zo sterk als bij het offensieve profiel. Je pensioen zal naar verwachting gemiddeld lager zijn dan bij het offensieve of het neutrale profiel.

Zeer defensief beleggingsprofiel

Het zeer defensieve profiel kun je zien als een vangnet. Het is bedoeld voor als je het risico bij dit pensioen zoveel mogelijk moet beperken. We beleggen bij dit profiel niet risicovol, zoals in aandelen en vastgoed. Maar ook bij dit profiel kan je pensioen nog steeds licht schommelen.

Hoeveel pensioen de verschillende profielen mogelijk opleveren? We laten het zien met een voorbeeld.

Een voorbeeld

  • Hans gaat met pensioen. Hij wil een variabel pensioen voor zichzelf.
  • Samen met zijn vrouw Sonja kiest hij voor een variabel partnerpensioen. Sonja krijgt dit partnerpensioen als Hans overlijdt.
  • Hans is geboren op 1 maart 1955. En Sonja op 1 maart 1958.
  • Hans heeft een pensioenkapitaal van 200.000 euro.
  • De afbeeldingen hieronder tonen het pensioen van Hans bij een zeer defensief, defensief, neutraal en offensief beleggingsprofiel.
  • Het blauwe vlak laat de uitkomst van berekeningen volgens de huidige scenario's van De Nederlandse Bank (DNB) zien. Dit geeft aan hoe het pensioen van Hans zich in 90% van de gevallen zou kunnen ontwikkelen. De scenario's betreffen diverse combinaties van ontwikkeling van beleggingsrendementen en marktrente op de lange termijn. In de uitkomst is ook gerekend met een verwachte ontwikkeling van de sterftekans.
  • Eens per kwartaal herrekenen we op basis van de dan geldende scenario's en uitgangspunten.
 
 
 
 
 
 
 
 

Het pensioen van Hans kan met dit profiel maximaal 5 procent per jaar stijgen of dalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen ligt dit percentage hoger.

 

Het pensioen van Hans kan met dit profiel maximaal 12 procent per jaar stijgen of dalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen ligt dit percentage hoger.

 

Het pensioen van Hans kan met dit profiel maximaal 15 procent per jaar stijgen of dalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen ligt dit percentage hoger.

 

Het pensioen van Hans kan met dit profiel maximaal 18 procent per jaar stijgen of dalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen ligt dit percentage hoger.

 
Image
pensioen hoeveel pensioen kun jij verwachten

Ontdek hoeveel pensioen jij kunt verwachten

Je beleggingsprofiel is iets persoonlijks. Het geeft weer hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je beleggingen. Benieuwd of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen iets voor jou is? En hoeveel pensioen je kunt verwachten? Bereken het met onze rekentool. En wil je een offerte? Neem dan contact op met een adviseur. Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is namelijk alleen via een adviseur te sluiten.

Bereken je pensioen
Usabilla Feedback