Overige pensioenproducten

Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren

Periodieke uitkering van uw ontslagvergoeding

 • Vaste uitkering tijdens de gehele looptijd
 • Vaste rente
Image
pensioen anw-hiaatpensioen

Hoe werkt Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren

Met Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zet u uw ontslagvergoeding om in een uitkering. U ontvangt het bedrag in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Over de uitkeringen betaalt u belasting, want de Belastingdienst ziet de uitkering als een vorm van inkomen. Deze belasting houden wij in op uw bruto uitbetalingen.

Looptijden en rentes

De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en is al in de uitkeringen verwerkt. U kunt kiezen uit verschillende looptijden van 1 t/m 30 jaar. Bekijk alle looptijden en rentes.

Wat kost Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren u?

Voor uw bestaande Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren betaalt u geen kosten.

Looptijd Minimaal 1 jaar en maximaal 30 jaar
Rente U ontvangt een vaste rente
Rentegarantietermijn 30 dagen: dit gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of dat u de rekening zelf online afsluit
Frequenties uitkeringen Per maand, kwartaal, half jaar of jaar achteraf. De uitkering die u ontvangt is altijd achteraf.
Vervroegd beëindigen mogelijk Nee
Onafhankelijke informatie Wijzer in geldzaken

Veelgestelde vragen

Algemeen

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

De uitkeringsspecificatie vindt u in Mijn Aegon en de Mijn Aegon App
Onder ‘Transacties’  ziet u de netto uitkering en twee opnames; de door ons ingehouden bedragen voor loonheffing en ZVW. Deze inhoudingen worden afgedragen wordt aan de Belastingdienst. 

Heeft u vrijstelling van loonheffing?
Dan ziet u één opname, deze is van de ZVW. Meer informatie over vrijstelling van loonheffing leest u in de Veelgestelde vraag Hoe laat ik de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

 
Het uitkeringsschema staat onder ‘Periodieke uitkeringen’
Hier staat de ingangsdatum, de einddatum, de frequentie van uw uitkering en de periodieke bruto uitkering.
Het is niet meer mogelijk om een rekening bij Aegon Bank te openen
Heeft u al een rekening bij Aegon Bank? Dan behoudt u deze. 


De rentegarantietermijn is 30 dagen
Stijgt de rente in die termijn? Dan ontvangt u de hogere rente. Als de rente daalt ontvangt u de rente die in de offerte staat. Ontvangt u na de rentegarantietermijn een storting? Dan geldt de actuele rente. De rentegarantietermijn gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of u de rekening zelf online opent.

De rentegarantietermijn geldt voor:
 • een deposito op een Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen
 • de Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
Uw bankafschrift downloadt u via Mijn Aegon
Voor het downloaden van de transacties vanaf 1 december 2018 doorloopt u de volgende stappen:
 • U gaat naar uw rekening.
 • Bij 'Bij- en afschrijvingen' klikt u op 'Alle bij- en afschrijvingen'.
 • Daar vindt u de knop 'Download'. Er opent een pop-up, daar selecteert u de gewenste periode.
 • Vervolgens klikt de klant op 'Download PDF'.
Bankafschriften met transacties van mei 2012 tot december 2018 staan in Mijn Aegon bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.

Wilt u een bankafschrift met transacties voor 1 mei 2012?
Dan ontvangen wij graag bewijsvoering waaruit blijkt dat u het bankafschrift nodig heeft voor bijvoorbeeld de gemeente of uw advocaat. Uit die bewijsvoering moet blijken:
 • Dat u het bankafschrift nodig heeft 
 • En van welke periode
U stuurt de informatie naar ons via ons webformulier Digitaal loket bankzakenU kiest hiervoor de optie 'Ik wil iets anders vragen of doorgeven', met daarna de keuze 'Documenten toesturen naar aanleiding van eerder contact.'. 

Overboeken

De uitkeringstermijn, frequentie en de datum van de eerste en laatste uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon bij ‘Periodieke uitkeringen’. U ontvangt uw uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee werkdagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat. 

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

De waarde moet een een ontslagvergoeding, gouden handdruk of een stamrecht zijn
En afkomstig vanuit een Stamrecht B.V., van een andere bank of verzekeraar of de (oude) werkgever. 

 • Bij een storting uit een Stamrecht B.V. hebben wij een verklaring van de belastingdienst nodig.
 • Bij storting vanuit een stamrechtverzekering, een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrekening is een RVU-verklaring nodig van de overdragende partij. In deze RVU verklaring staat dat de waarde géén Regeling Vervroegde Uittreding is.

Wanneer de uitkeringen van uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zijn ingegaan, is het niet meer mogelijk een extra waardeoverdracht op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren te laten storten. Dit is wel mogelijk bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.
Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

Wijzigen

U kunt uw rekening niet tussentijds beëindigen 
Uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren wordt automatisch beëindigd nadat u uw laatste uitkering heeft ontvangen. Dit geldt ook als u de rekening wilt beëindigen om de waarde over te dragen naar een andere aanbieder.
 

Jouw tegenrekening wijzig je via Mijn Aegon of de Mijn Ageon App
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert je jouw rekening
 • Klik je in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
 • Daarna vul je de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kun je niet wijzigen.
 • Je klikt op 'Volgende' en upload het bankafschrift van jouw tegenrekening. 
 • Daarna klik je op ‘Versturen’.

Jouw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van jouw Aegon rekening. 

Heb je meerdere tegenrekeningen?
Dan is het niet mogelijk om jouw tegenrekening via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App te wijzigen. Je stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

Na uw eerste uitkering is aanpassen niet meer mogelijk
Staat er nog géén saldo op uw rekening? Of ligt de datum van uw eerste uitkering nog minimaal twee weken in de toekomst? Neemt u dan contact met ons of uw adviseur op. Wij of uw adviseur kijken voor u of het aanpassen van de ingangsdatum, looptijd of uitkeringsfrequentie mogelijk is. 
 

Rente en fiscaliteiten

Er gelden voorwaarden voor de looptijd en inleg van Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren  
Een Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren moet uiterlijk op 31 december van het jaar dat u met AOW gaat zijn geopend. De uitkering moet ingaan voor 1 juni in het daarop volgende jaar. Er is geen minimum of maximum in te leggen bedrag.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en de looptijd vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

U vindt dit in Mijn Aegon
Bij 'Periodieke uitkeringen' klikt u op 'Uw uitkering'. Daar staat de opgebouwde rente en het percentage. 

De rentebijschrijving vindt jaarlijks plaats op de ingangsdatum
Uw uitkeringen bestaan voor een deel uit saldo en voor een deel uit rente. Er is rekening gehouden met het uitkeren van de rente bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. U ontvangt een vaste rente over de gehele periode van uw rekening. De rente is niet vrij opneembaar. U vindt de uitgekeerde rente bij 'Bij- en afschrijvingen'.
Aegon houdt loonheffing en ZVW in op jouw uitkering
Aegon is bij de wet verplicht inhoudingen voor de belasting te doen. De loonheffing die Aegon inhoudt op jouw uitkering is een voorinhouding en maakt Aegon over aan de Belastingdienst. Aegon houdt hierbij geen rekening met andere inkomsten of aftrekposten. Je ziet de inhoudingen terug bij jouw product in Mijn Aegon. 

Heb je een Aegon Bankrekening? Dan zie je op deze pagina hoe je deze inhoudingen in Mijn Aegon bij 'Transacties' terug vindt: Welke transacties zie ik in Mijn Aegon?.

Je geeft de bedragen die je van Aegon hebt ontvangen op bij de belastingaangifte in Box 1
De Belastingdienst kijkt naar alle opgegeven bedragen in de gehele belastingaangifte. Is er teveel of te weinig belasting ingehouden? Dan verrekent de Belastingdienst dit met je. 

De ZVW bijdrage wordt berekend over een maximaal bedrag aan inkomen
In 2023 is dit 5,43 % over maximaal € 66.956,-. Dit was 5,50% over maximaal 59.706,- in 2022.

Voor de loonheffing is de groene tabel van de belastingdienst van toepassing 
Je vindt het bedrag wat ingehouden wordt aan loonheffing in 'de Groene Tabel'. De groene tabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrentes.

Wil je de ingehouden loonheffing aanpassen?*
Je stuurt ons hiervoor een getekend verzoek via ons webformulier 'Documenten Financial Services opsturen'. Je kan ook in een ondertekende brief het verzoek aan ons doorgeven.
Je geeft in jouw verzoek aan welk percentage loonheffing ingehouden moet worden. Ons adres is:

Aegon Levensverzekeringen N.V.
Antwoordnummer 2240
2501 VC Den Haag

*Heb je een Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren? Dan is niet mogelijk om een ander tarief dan de groene tabel aangeeft in te houden op jouw uitkering. 
Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.