Je levensverzekering komt vrij

Je hebt bij ons een kapitaal- of lijfrenteverzekering afgesloten. Bereikt je verzekering de einddatum? Dan geef je aan ons door hoe je wilt dat de uitkering wordt afgehandeld. Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Hoe kunnen wij je helpen?

Image
Gezin in de keuken

Je lijfrenteverzekering komt vrij

Met je lijfrenteverzekering heb je een bedrag opgebouwd dat je (in de toekomst) als aanvulling op je pensioen kunt gebruiken. Wanneer je lijfrenteverzekering de einddatum bereikt, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de uitkering van je lijfrentekapitaal.

Je lijfrente komt vrij
Image
Auto

Je kapitaalverzekering komt vrij

Je hebt je kapitaalverzekering waarschijnlijk afgesloten met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld om een mooie reis te kunnen maken of om de studie van je kinderen te kunnen betalen. Wanneer de einddatum van je verzekering dichterbij komt, is het goed om hier bij stil te staan.

Je kapitaalverzekering komt vrij
Image
Ouder stel kijkt samen op mobiel

De belegde waarde van je levensverzekering

Tijdens de looptijd van je verzekering zie je in Mijn Aegon de actuele belegde waarde. Hierbij staat ook de bijbehorende datum. Ook zie je een eventueel garantiekapitaal. Heb je een polis met winstdeling? Dan zie je het verzekerde kapitaal zonder winstdeling.

 

Ga naar Mijn Aegon Meer over de belegde waarde en de eindwaarde

Veelgestelde vragen

We identificeren omdat we zeker willen weten dat we naar de juiste persoon uitkeren
Daarnaast is het een verplichting van de Nederlandse Bank. De gegevens bewaren wij
in het klantdossier. Voert een toezichthouder een controle bij ons uit? Dan kunnen wij laten zien dat we de uitkering overmaken naar de juiste persoon. Dit staat in de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT).

Stuur ons een kopie van de voorkant van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en een kopie van je rekeningafschrift
Hiermee identificeren we je. En de kopie rekeningafschrift gebruiken we om bij het overmaken van de uitkering, je naam en rekeningnummer te checken.

Let je op het volgende?
- Zorg dat de kopie van je geldige identiteitsbewijs goed leesbaar is. Je pasfoto mag je vervagen of zwart maken. Tip: Gebruik de Kopie ID app van de Rijksoverheid.
- Je rekeningafschrift is niet ouder dan drie maanden en mag ook een uitdraai van internetbankieren zijn of een goed leesbare foto hiervan.
- Zorg dat je naam, datum en het rekeningnummer goed leesbaar zijn. Andere gegevens mag je gerust onleesbaar maken.
 
Belastingplichtig in een ander land dan Nederland?
Woon je in het buitenland of ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland, dan vragen we je het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in te vullen.

Stuur deze documenten digitaal naar ons toe
Je uploadt de documenten in Mijn Aegon of je stuurt de ingescande documenten of een goed leesbare foto naar ons toe via dit webformulier

Meer weten? Kijk op rijksoverheid en op Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Een andere begunstigde op je levensverzekering kun je online aan ons doorgeven
Twee aandachtspunten:

  • Wijzigen van de begunstiging kan fiscale gevolgen hebben. Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, schenkbelasting en/of erfbelasting. Vraag hiernaar bij je adviseur.
  • Heb je je verzekering gekoppeld aan je hypotheek? Dan is je hypotheekverstrekker altijd de eerste begunstigde. De overige begunstigde(n) mag je altijd wijzigen. 

Doorgeven doe je met een formulier
Geef de nieuwe begunstigde door met het formulier 
Wijziging Begunstiging Levensverzekering 
Na het uitprinten, invullen en ondertekenen, stuur je dit formulier als bijlage naar ons toe via het webformulier Levensverzekeringdocumenten opsturen.

Je krijgt bericht als de begunstiging is gewijzigd.