Je levensverzekering komt vrij

Je lijfrente komt vrij

Met je lijfrenteverzekering of -rekening heb je een bedrag opgebouwd. Dit bedrag kun je (in de toekomst) als aanvulling op je pensioen gebruiken. Wanneer je lijfrente de einddatum bereikt, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de uitkering van je lijfrentekapitaal. Wij helpen je graag daarbij.
Image
hoe zit het met uw pensioen en uw AOW

We helpen je graag verder

Heb je een lijfrenteverzekering?

Dan ontvang je ongeveer drie maanden voor de einddatum informatie over de hoogte van je uitkering, je mogelijkheden en welke documenten wij nodig hebben om de uitkering voor je te kunnen afhandelen. Deze brief vind je ook in Mijn Aegon

Maak tijdig je keuze

Je hebt een wettelijke keuzetermijn om de uitkering van je lijfrenteverzekering te regelen. Deze termijn loopt tot het eind van het jaar waarin je verzekering de einddatum bereikt, plús een jaar. Bereikt je verzekering in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de einddatum? Dan heb je tot uiterlijk 31 december 2023 om te zorgen dat wij alle informatie hebben om je uitkering af te handelen. Regel je de uitkering niet binnen deze termijn? Dan moet je belasting betalen over je uitkering.

Laat je adviseren. Keuze gemaakt? Dan kun je je verzoek veilig en snel insturen via Mijn Aegon of via het formulier levens- en beleggingsverzekeringen uploaden. Vergeet niet je polisnummer en de naam van de verzekeringnemer te vermelden.

.

Heb je een lijfrenterekening?

Dan ontvang je drie maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt informatie over het openen van een uitkering.

Maak tijdig je keuze

Je hebt tot uiterlijk op 31 december van het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar, de tijd om een uitkerende lijfrente te openen.

Zet je je lijfrente voort of niet?

Je zet je lijfrente ergens anders voort

Heb je voor een andere aanbieder gekozen en wil je je lijfrente daar voortzetten? Dan ontvangen wij graag een ondertekend verzoek waarin je aangeeft naar welke maatschappij wij je lijfrentekapitaal kunnen overdragen. Hier moet je dan al een nieuw lijfrenteproduct hebben aangekocht. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie van je legitimatiebewijs en een kopie van een recent bankafschrift van een willekeurige Nederlandse betaalrekening op je naam.

Procedure fiscaal vriendelijke kapitaaloverdracht
Je zet je lijfrente niet voort in een ander lijfrenteproduct

Wil je de uitkering ineens op je rekening ontvangen? Dan noemen we dat fiscaal afkopen. Deze keuze kan flinke gevolgen hebben. Je moet belasting en eventuele revisierente betalen over de uitkering. De totale belasting die je moet betalen kan oplopen tot 69,50%. Wanneer je een verzoek indient voor afkoop, ontvang je van ons eerst meer informatie en een akkoordverklaring. Wanneer wij de getekende akkoordverklaring en aanvullende benodigde documenten hebben ontvangen, handelen wij je verzoek tot afkoop af.

Fiscale gevolgen van het (voortijdig) uitkeren van je lijfrenteverzekering

Bekijk je mogelijkheden

Wil je nu een uitkering juist later?  Check hier je keuzemogelijkheden. Je krijgt inzicht in de belangrijkste mogelijkheden die je hebt met je vrijgekomen lijfrente. Voor nu of later.

Nu een uitkering
Stappenplan
Later een uitkering
Stappenplan

Sluit een product af op de manier die bij je past

Wij helpen je graag op weg

Bekijk hieronder de mogelijkheden

Ken je je situatie en heb je voldoende kennis van de producten om te kunnen bepalen welk product het beste bij je situatie past?

Dan kun je bij een aanbieder zelf een product afsluiten. Dat scheelt je in de kosten.

Wil je hulp van een Aegon medewerker bij het afsluiten van een product, maar heb je geen advies nodig over wélk product het beste bij je past?

Ga in gesprek met een adviseur. Dat kan telefonisch of via videochat. Zo geregeld én gratis!

Maak een afspraak

Wil je telefonisch of via videochat advies over je vrijkomende lijfrente?

Onze Aegon adviseurs geven je inzicht in de keuzes die het beste aansluiten op je financiële situatie en wensen. Zij doen je op basis hiervan een concreet voorstel voor een passende productoplossing van Aegon. Het advies wordt vastgelegd in een adviesrapport. Voor het advies betaal je kosten.

Vraag nu een adviesgesprek  aan met een adviseur van Aegon.

Liever onafhankelijk advies van een adviseur bij je in de buurt?

Een onafhankelijk adviseur geeft je advies over de mogelijkheden bij verschillende aanbieders.

Heb je nog geen adviseur? Vind een onafhankelijk adviseur bij je in de buurt.

Image
Betaalachterstand op jouw hypotheek

De belegde waarde van je levensverzekering

Gedurende de looptijd van je product ziet je in Mijn Aegon de actuele belegde waarde. Bij het tonen van de belegde waarde staat van welke datum de waarde is die getoond wordt. Heb je een garantiekapitaal? Dan tonen we deze ook. Heb je een polis met winstdeling? Dan zie je in Mijn Aegon het verzekerde kapitaal zonder winstdeling.

De belegde waarde van je levensverzekering

Veelgestelde vragen

Het is afhankelijk van waar je woont of het mogelijk is om een nieuwe lijfrente aan te kopen
Als je binnen de Europese Economische ruimte (EER) woont, kun je vaak een nieuwe lijfrente aankopen. Buiten de EER is dat lastiger. Veel Nederlandse banken en verzekeraars sluiten op grond van Europese en internationale regelgeving geen nieuwe lijfrenten met mensen die buiten de EER wonen. Wij ook niet. En dat geldt bij ons ook als je binnen de EER woont.

Als het niet mogelijk is om een lijfrente te kunnen aankopen, dan kun je het lijfrentekapitaal ineens laten uitkeren. Wij houden dan loonheffing in. Mocht je bij ineens uitkeren in totaal meer belasting betalen dan bij periodiek uitkeren, dan vergoeden wij dit verschil.  

Landen horende bij de Europese Economische Ruimte (EER)

We identificeren omdat we zeker willen weten dat we naar de juiste persoon uitkeren 
Daarnaast is het een verplichting van de Nederlandse Bank. De gegevens bewaren wij in het klantdossier. Voert een toezichthouder een controle bij ons uit? Dan kunnen wij laten zien dat we de uitkering overmaken naar de juiste persoon. Dit staat in de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). 

Stuur ons een kopie van de voorkant van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs én een kopie van je rekeningafschrift
Hiermee identificeren we je. En de kopie rekeningafschrift gebruiken we om bij het overmaken van de uitkering, je naam en rekeningnummer te checken. Let je op het volgende?
  • Zorg dat de kopie van je geldige identiteitsbewijs goed leesbaar is. Je pasfoto mag je vervagen of zwart maken. Tip: Gebruik de KopieID app van de Rijksoverheid
  • Je rekeningafschrift is niet ouder dan drie maanden en mag ook een uitdraai van internetbankieren zijn of een goed leesbare foto hiervan.
  • Zorg dat je naam, datum en het rekeningnummer goed leesbaar zijn. Andere gegevens mag je gerust onleesbaar maken. 
 
Belastingplichtig in een ander land dan Nederland?
Woon je in het buitenland of ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland, dan vragen we je het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in te vullen.

Stuur deze documenten digitaal naar ons toe
Je uploadt de documenten in Mijn Aegon of je stuurt de ingescande documenten of een goed leesbare foto naar ons toe via dit webformulier 
 
De eindwaarde van je polis bepalen we op basis van de slotkoers van de laatste werkdag voor de einddatum van je verzekering
De slotkoers van de voorgaande werkdag is de beginkoers van de einddatum zelf. Valt de einddatum in het weekend of op een maandag? Dan houden we de slotkoers van de vrijdag daarvoor aan.

De getoonde koers op de pagina Fondsen en koersen is de slotkoers
Komt je verzekering tot uitkering? Dan kijk je naar de koers die vermeld staat bij de werkdag ervoor.

Je krijgt drie maanden voor de einddatum van je verzekering een brief van ons
In deze eindbrief vertellen we je over de berekening van je eindkapitaal. Ook geven wij aan wat we nodig hebben om de uitkering van je levensverzekering tijdig af te handelen.