Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uw kapitaalverzekering komt vrij

U heeft uw kapitaalverzekering waarschijnlijk afgesloten met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld om een mooie reis te kunnen maken, de studie van uw kinderen te kunnen betalen of uw hypotheek mee af te kunnen lossen. Wanneer de einddatum van uw verzekering dichterbij komt, is het goed om hier bij stil te staan. Wat wilt u met uw uitkering? En hoe zorgt u dat u de afhandeling van uw uitkering tijdig regelt?

Bereikt uw verzekering de einddatum?

U ontvangt dan ongeveer drie maanden voor de einddatum informatie van ons. Wij informeren u onder andere over de hoogte van uw uitkering en welke documenten wij nodig hebben om uw uitkering voor u te kunnen afhandelen. Heeft u een beleggingsverzekering? Dan geven wij de waarde van dat moment door.

Welke documenten hebben wij nodig?

Om uw uitkering voor u te kunnen afhandelen, ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend uitkeringsformulier. Deze sturen wij u een aantal maanden voor de einddatum toe. Bent u het uitkeringsformulier kwijt? Deze vindt u in Mijn Aegon. U kunt hier alle benodigde formulieren direct uploaden.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 
  • Een kopie van een rekeningafschrift of een schermprint van maximaal drie maanden oud van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen. Hierop moeten het rekeningnummer en uw naam duidelijk zijn weergegeven.

Maakte u al een bewuste keuze in wat u met uw uitkering wilt doen?

Misschien heeft u al een bestedingsdoel in gedachten voor de uitkering. Maar heeft u het geld niet direct nodig? Dan kan het interessant zijn om u te verdiepen in mogelijkheden om uw geld verder door te laten groeien. Bijvoorbeeld door dit te beleggen.

Is uw uitkering vrijgesteld van belasting?

Het kan zijn dat u over (een deel van) uw uitkering belasting moet betalen. Op de pagina Fiscale gevolgen van het (voortijdig) uitkeren van uw kapitaalverzekering leest u hier meer over.

Uw (hypotheek)lening aflossen met de kapitaalverzekering?

Dan is uw verzekering waarschijnlijk ‘verpand’ aan de pandhouder. De pandhouder is meestal de bank of verzekeraar waar uw lening loopt en is begunstigde (voor een deel) van de uitkering. In dit geval sturen wij niet alleen u, maar ook de pandhouder ongeveer drie maanden voor de einddatum een brief. Wij geven hierin aan welke documenten wij nodig hebben van zowel de pandhouder als u.

Geef uw keuze aan ons door

Bent u er over uit wat u wilt? Dan kunt u uw verzoek veilig en snel digitaal insturen via: formulier levens- en beleggingsverzekeringen uploaden. Vergeet niet uw polisnummer en de naam van de verzekeringnemer te vermelden.

De belegde waarde van uw kapitaalverzekering

Gedurende de looptijd van uw product ziet u in Mijn Aegon de actuele belegde waarde. Bij het tonen van de belegde waarde staat van welke datum de waarde is die getoond wordt. Heeft u een garantiekapitaal? Dan wordt deze ook getoond. Heeft u een polis met winstdeling? Dan ziet u in Mijn Aegon het verzekerde kapitaal zonder winstdeling.

Lees meer over de belegde waarde en de eindwaarde van uw verzekering