Je kapitaalverzekering komt vrij

Je hebt je kapitaalverzekering waarschijnlijk afgesloten met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld om een mooie reis te kunnen maken, de studie van je kinderen te kunnen betalen of je hypotheek mee af te kunnen lossen. Wanneer de einddatum van je verzekering dichterbij komt, is het goed om hier bij stil te staan. Wat wil je met je uitkering? En hoe zorg je ervoor dat je de afhandeling van je uitkering tijdig regelt?

Image
Auto

Bereikt je verzekering de einddatum?

Dan krijg je een brief van ons 

Je ontvangt ongeveer drie maanden voor de einddatum informatie van ons. Wij informeren je onder andere over de hoogte van je uitkering en welke documenten wij nodig hebben om je uitkering goed voor je te kunnen afhandelen. Heb je een beleggingsverzekering? Dan geven wij de waarde van dat moment door.

Weet je al wat je met je uitkering wil doen?

Misschien heb je al een bestedingsdoel in gedachten voor de uitkering. Maar heb je je het geld niet direct nodig? Dan kan het interessant zijn om je te verdiepen in mogelijkheden om je geld verder door te laten groeien.

Is je uitkering vrijgesteld van belasting?

Het kan zijn dat je over (een deel van) je uitkering belasting moet betalen. Je leest hier meer over op de pagina Fiscale gevolgen van het (voortijdig) uitkeren van je kapitaalverzekering 

Je (hypotheek)lening aflossen met de kapitaalverzekering?

Dan is je verzekering waarschijnlijk ‘verpand’ aan de pandhouder. De pandhouder is meestal de bank of verzekeraar waar je lening loopt en is begunstigde (voor een deel) van de uitkering. In dit geval sturen wij niet alleen jou, maar ook de pandhouder ongeveer drie maanden voor de einddatum een brief. Wij geven hierin aan welke documenten wij nodig hebben van zowel de pandhouder als van jou.

Image
Stel achter laptop

Geef je keuze door

Om je uitkering goed te regelen, ontvangen wij graag het volgende:

  • Een ingevuld en ondertekend uitkeringsformulier. Deze krijg je een aantal maanden voor de einddatum. Ook vind je deze in Mijn Aegon.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 
  • Een kopie of schermprint van je rekeningafschrift van maximaal drie maanden oud. Je rekeningnummer en je naam moeten hierop duidelijk zichtbaar zijn.

Stuur je verzoek en je documenten veilig en snel in:

Formulier levens- en beleggingsverzekeringen documenten opsturen
Image
Aegon Beheerd Beleggen

De belegde waarde van je verzekering

Tijdens de looptijd van je verzekering zie je in Mijn Aegon de actuele belegde waarde. Hierbij staat ook de bijbehorende datum. Ook zie je een eventueel garantiekapitaal.

Heb je een polis met winstdeling? Dan zie je het verzekerde kapitaal zonder winstdeling.

Meer over je belegde waarde

Veelgestelde vragen

We identificeren omdat we zeker willen weten dat we naar de juiste persoon uitkeren
Daarnaast is het een verplichting van de Nederlandse Bank. De gegevens bewaren wij
in het klantdossier. Voert een toezichthouder een controle bij ons uit? Dan kunnen wij laten zien dat we de uitkering overmaken naar de juiste persoon. Dit staat in de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT).

Stuur ons een kopie van de voorkant van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en een kopie van je rekeningafschrift
Hiermee identificeren we je. En de kopie rekeningafschrift gebruiken we om bij het overmaken van de uitkering, je naam en rekeningnummer te checken.

Let je op het volgende?
- Zorg dat de kopie van je geldige identiteitsbewijs goed leesbaar is. Je pasfoto mag je vervagen of zwart maken. Tip: Gebruik de Kopie ID app van de Rijksoverheid.
- Je rekeningafschrift is niet ouder dan drie maanden en mag ook een uitdraai van internetbankieren zijn of een goed leesbare foto hiervan.
- Zorg dat je naam, datum en het rekeningnummer goed leesbaar zijn. Andere gegevens mag je gerust onleesbaar maken.
 
Belastingplichtig in een ander land dan Nederland?
Woon je in het buitenland of ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland, dan vragen we je het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in te vullen.

Stuur deze documenten digitaal naar ons toe
Je uploadt de documenten in Mijn Aegon of je stuurt de ingescande documenten of een goed leesbare foto naar ons toe via dit webformulier

Meer weten? Kijk op rijksoverheid en op Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
De eindwaarde van je polis bepalen we op basis van de slotkoers van de laatste werkdag voor de einddatum van je verzekering
De slotkoers van de voorgaande werkdag is de beginkoers van de einddatum zelf. Valt de einddatum in het weekend of op een maandag? Dan houden we de slotkoers van de vrijdag daarvoor aan.

De getoonde koers op de pagina Fondsen en koersen is de slotkoers
Komt je verzekering tot uitkering? Dan kijk je naar de koers die vermeld staat bij de werkdag ervoor.

Je krijgt drie maanden voor de einddatum van je verzekering een brief van ons
In deze eindbrief vertellen we je over de berekening van je eindkapitaal. Ook geven wij aan wat we nodig hebben om de uitkering van je levensverzekering tijdig af te handelen.