Combiplan

CombiPlan wordt niet meer gecommercialiseerd. Er kunnen dus geen nieuwe contracten meer worden afgesloten. Voor lopende CombiPlan-contracten zet MoneyMaxx de service natuurlijk voort. We zijn immers niet voor niets een langdurige relatie met elkaar aangegaan.

Image
Vrouw bekijkt website Aegon op tablet

Wat is CombiPlan?

Met een klein bedrag per maand op weg naar een aanzienlijk eindkapitaal. Dat is CombiPlan. CombiPlan is een zogeheten Tak-23 verzekering, een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Dat betekent door de langere looptijd een potentieel hoger rendement. En als bijkomend voordeel dat de fiscus, onder de huidige Belgische fiscale wetgeving, zich niet laat zien. Maar CombiPlan heeft nog veel méér voordelen: meer gemak en meer transparantie. 

Met CombiPlan kunt u beleggen in twee fondsen. Met het AEGON Rente Fund belegt u voornamelijk in obligaties. Dus een relatief beperkt risico en toch een aantrekkelijk rendement. Met het AEGON Equity Fund belegt u voornamelijk in aandelen. En dat betekent een groter risico, maar mogelijk ook een hoger rendement. U heeft de keuze uit vijf verdeelsleutels. Wilt u na een tijdje liever een andere verdeelsleutel? Geen probleem. Wijzigen kan altijd en kost u niets. 

De 5 verdeelsleutels van Combiplan

Met ingang van 1 september 2013 zijn de fondsen van het Combiplan als volgt gewijzigd:

 • Het AEGON Combi Equity Fund is opgeheven en vervangen door het AEGON Equity Fund
 • Het AEGON Combi Rente Fund is opgeheven en vervangen door het AEGON Rente Fund

Deze vervangende fondsen hebben exact hetzelfde beleggingsbeleid als de opgeheven fondsen. De verdeelsleutels zijn op dezelfde wijze toepasbaar op de vervangende fondsen.

CombiPlan is eenvoudig

CombiPlan is eenvoudig, want:

 • U kiest de hoogte van de premie (min. 50 euro, max. 500 euro per maand).
 • U kiest of u per maand of per kwartaal wilt betalen.
 • U kiest de looptijd (min. 15 jaar., max. 30 jaar).
 • U kiest uit twee beleggingsfondsen en vijf verdeelsleutels

Nog méér voordelen

CombiPlan is eenvoudig en geeft zicht op een aantrekkelijk rendement. En er is nog méér:

 • Bij de uitkering van het eindkapitaal laat de fiscus, onder de huidige Belgische wetgeving, zich niet zien.
 • De kosten* zijn duidelijk en transparant.
 • CombiPlan heeft een ingebouwde overlijdensrisicoverzekering.**
 • U profiteert van de jarenlange, internationale expertise van de AEGON beleggingspecialisten.

* De instapkosten bedragen 5% van de totale periodieke premie waartoe u zich verbindt bij intekening. Deze kosten worden in de eerste 60 maanden van de overeenkomst verrekend.

** De overlijdensrisicoverzekering garandeert u bij overlijden:

 • De betaalde inleg (na aftrek van afnames) vermeerderd met 4% gekapitaliseerde rente, berekend tot de datum van overlijden.
 • Of, indien meer, 110% van de opgebouwde waarde.

Er wordt automatisch gekozen voor de meest gunstige oplossing. 

De overlijdensrisicopremie bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele deel wordt op basis van de Belgische sterftetafels en de opgebouwde waarde maandelijks vastgesteld en verrekend. Het vast deel bedraagt 2% van de premie. 

Downloads

NB: De wegwijzer beschrijft de kenmerken van uw overeenkomst op het moment van uitgave van de brochure. Wijzigingen die later zijn doorgevoerd (bijv. door gewijzigde regelgeving, aangepaste productkenmerken of productverbeteringen) staan er niet in.

U heeft geen Acrobat Reader? Klik hier.