Wie is MoneyMaxx?

MoneyMaxx is al jaren gespecialiseerd in belastingvrije opbrengstformules voor de Belgische markt.

Image
Vooruitdenken verbouwing financieren

Volg de koers

Dagelijks publiceren wij geactualiseerde koersinformatie over haar beleggingsfondsen. Volg de koers en de evolutie van de Aegon beleggingsfondsen on-line. Hier vindt u ook de kwartaalberichten.

Meer informatie
Image
Stel bekijkt op Aegon.nl advies over samenwonen of trouwen

Neem contact met ons op

U kunt ons e-mailen

Stuur een e-mail

U kunt ons bellen

Bel op werkdagen van 09.30 tot 16.30 gratis naar 0800/99.123. Vanuit het buitenland belt u naar:  +31 58 244 3800

U kunt ons schrijven

Dit is ons adres: MoneyMaxx Postbus 23015 8900 MZ Leeuwarden NEDERLAND

Suivez le cours

Suivez en ligne le cours et l'évolution des fonds de placement Aegon. Vous trouverez ci-dessous les rapports trimestriels.

 

Plus dínformations
Image
Bellende man

Contactez-nous

E-mail

Envoyez un e-mail

Appelez-nous

0800/99.123 (numéro gratuit) (du lundi au vendredi inclus, de 9h30 à 16h30.) A partir de l'étranger, formez le +31 582443800

Ecrivez-nous

MoneyMaxx Postbus 23015 8900 MZ Leeuwarden PAYS-BAS

 

MoneyMaxx est la dénomination commerciale de Aegon Spaarkas S.A. en Belgique avec pour mandataire général Lydian lawyers. MoneyMaxx is de handelsbenaming van Aegon Spaarkas N.V. in België, met als algemeen lasthebber Lydian lawyers. Société agréée sous le code 1047 pour l'offre de produits de la Branche 23. Onderneming toegelaten onder code 1047 voor het aanbieden van Tak 23-producten.