Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Tarieven voor pensioenadvies

Veelgestelde vragen
Kan ik een bruto-netto specificatie krijgen van mijn pensioenuitkering?
De bruto-netto specificatie van uw pensioenuitkering staat in Mijn Aegon onder 'Mijn Documenten'
In de tweede week van elke maand plaatsen wij een specificatie van de maand ervoor in Mijn Aegon. U vindt hier de specificaties vanaf januari 2016.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Mijn lijfrente bij Aegon komt vrij, wat nu?
U krijgt drie maanden voor de einddatum van uw polis van ons bericht
Voor die tijd hoeft u niks te doen. Wij informeren u per brief dat uw levensverzekering bij Aegon de einddatum bereikt. In deze brief geven wij aan wat wij van u nodig hebben om de uitkering van uw levensverzekering tijdig en goed af te handelen. 

Wilt u nu al bekijken wat u kunt doen met uw vrijkomende lijfrente?
Lees meer informatie bij Uw lijfrente komt vrij. Wat nu?

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Ontslagvergoeding Uitkeren?

U heeft bij het openen van uw rekening gekozen per welke periode u een uitkering wilt ontvangen
Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. U ontvangt de uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee dagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.

Heeft u uw Aegon Lijfrente Sparen omgezet naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?
Dan is de ingangsdatum gelijk aan de openingsdatum van uw Aegon Lijfrente Uitkeren.  

De uitkeringstermijn en de datum van de eerstvolgende uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon onder het tabblad 'Uitkeringsdetails'. De bij de wet- en regelgeving verplichte inhoudingen vindt u terug onder het tabblad 'Rekeningoverzicht'. Deze ziet u ook terug in de omschrijving van uw uitkering.

In Mijn Aegon kunt u uw rekeningoverzicht downloaden. Ook ontvangt u via Mijn Aegon een jaaroverzicht.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Pensioen in Nederland wordt opgebouwd in 3 'lagen'
Uit welke lagen u pensioen krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt af van de lagen waarin u pensioen opbouwde:

  • AOW vanuit de overheid (voor iedere inwoner van Nederland)
  • pensioen dat u opbouwde vanuit een dienstverband
  • pensioen dat u heeft opgebouwd in de privésfeer, bijvoorbeeld een lijfrente

De meeste mensen zijn tevreden als ze het inkomen kunnen houden wat ze gewend zijn als ze met pensioen gaan
Volgens de Nederlandse norm kunt u houden wat u heeft als de drie lagen pensioen samen zorgen voor 70% van uw laatstverdiende salaris.
Denkt u dat u deze norm niet haalt en/of wilt u méér inkomen na uw pensionering? Dan is het goed om na te denken over aanvullingen op uw pensioen.

Mogelijk biedt uw werkgever een bijspaarregeling aan in de pensioenregeling
Vraag bij uw werkgever na of uw pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. Als deze mogelijkheid er is, meldt u zich via uw werkgever aan.
 
U kunt zelf een aanvulling op uw pensioen regelen
Meer informatie over aanvullingen van uw pensioen leest u op onze webpagina over aanvulling van uw pensioen en over persoonlijk pensioen.

Wilt u dat een adviseur van Aegon contact met u opneemt? 
Dit regelt u op www.aegon.nl/particulier/klantenservice/advies-nodig. Of ons een e-mail sturen met uw verzoek en met onderstaande gegevens. Een adviseur neemt dan contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

  • Uw voorletters en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw deelnemersnummer

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat is belangrijk om te weten over verevening van pensioen?
Verevening is de verdeling van het ouderdomspensioen bij een echtscheiding
Het gaat dan om het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Verevening is niet van toepassing bij samenwonen (met of zonder akte).
Beide ex-partners hebben recht op de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt hiervan afwijken door een andere verdeling of periode op te nemen in het echtscheidingsconvenant.

Wanneer u ons de einddatum van uw samenlevingsverband doorgeeft, informeren wij u verder
U kunt ons bellen, een e-mail sturen of de beëindiging via uw werkgever doorgeven. We hebben uw deelnemernummer nodig en de einddatum van het samenlevingsverband. U ontvangt daarna een brief van ons waarin wij u informeren over de vervolgstappen. In deze brief staat welke stukken u naar ons moet opsturen.

In de brief vragen wij bijvoorbeeld om een vereveningsformulier
Het vereveningsformulier kunt u downloaden van de site van de Rijksoverheid: Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Dit formulier vindt u ook bij het gemeentehuis, de grotere postkantoren en de grotere bibliotheken. U kunt dit formulier ingevuld en getekend hier uploaden.

Na afronding van verevening ontvangen beide ex-partners per brief een opgave van de definitieve verdeling
Het is erg belangrijk om deze brief goed te bewaren. Verevening is namelijk niet zichtbaar op het Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon. Op het Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Aegon ziet u wat er totaal verzekerd is op naam van de deelnemer. De ex-partner krijgt door verevening recht op een deel van het opgebouwde pensioen, maar het blijft verzekeringstechnisch wel gekoppeld aan de deelnemer.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.